Uit recente cijfers van BirdLife International en de European Bird Census Council (EBCC) blijkt dat de populaties boerenlandvogels gekrompen zijn met maar liefst 52%.

Patrijs
De populatie van onder andere de patrijs staat onder druk | Foto: Wikimedia Commons

Vooral met vogels als de veldleeuwerik en de patrijs gaat het slecht. Vogelbescherming Nederland en BirdLife International hopen op serieuze maatregelen van Europa ter bescherming van de biodiversiteit op het platteland.

Ian Burfield van BirdLife International zegt:

“Als je BirdLife International vraagt naar de status van de boerenlandvogels, dan is het antwoord duidelijk. “Ze gaan in alarmerend hoog aantal achteruit in heel Europa. De vraag is: hoe lang kunnen we deze trend nog negeren? De kanarie in de koolmijn zingt steeds zachter…”

De bekendmaking van de cijfers viel afgelopen juli samen met een door de Europese Commissie georganiseerde conferentie met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het huidige beleid kent nog diverse werkzaamheden die schadelijk zijn voor de natuur en de biodiversiteit. Met name intensieve landbouw en overmatig gebruik van chemicaliën zorgen voor grote problemen.

Vogels zijn een goede graadmeter voor de natuur. De nieuwe cijfers zeggen dus niet alleen iets over de stand van de vogels, maar over de hele biodiversiteit op het platteland. In 30 jaar tijd ruim 300 miljoen minder vogels zijn zeer alarmerende cijfers. BirdLife International en de Vogelbescherming pleiten voor een resolute vergroening van het Europese landbouwbeleid, alleen dan kan er echt wat gedaan worden aan de achteruitgang van de boerenlandvogels.

Hier meer informatie en verslagen over de conferentie van de Europese Commissie.

Bron ©PiepVandaag.nl