De Canadese stad Montreal heeft, ondanks hevig verzet, het aangekondigde pitbullverbod toch in werking gesteld. In oktober besloot de rechtbank dat de geplande nieuwe wet voor onbepaalde tijd moest worden geschorst.

pitbullverbod
Pitbullverbod Montreal toch in werking gesteld | Foto: the-specious / Foter.com / CC BY

In augustus kondigde Montreal aan pitbulls te willen verbieden in haar stad. Op 27 september werd een nieuwe wet goedgekeurd, die pitbulls en pitbullachtige honden moet weren.

In de nieuwe wet staat dat pitbulls – en pitbullachtige honden – die na september van dit jaar worden aangeschaft, de Canadese stad Montreal niet meer mogen binnentreden. Huidige eigenaren zijn verplicht om per januari 2017 hun hond te laten steriliseren, vaccineren, registreren en chippen. Verder moet de hond altijd een muilkorf dragen op straat en aan een riem van korter dan 1,20 meter lopen. Wanneer de eigenaar niet aan deze nieuwe regels voldoet zal de hond in beslag genomen en geëuthanaseerd worden. De nieuwe regeling heeft als doel pitbulls, die voor september zijn gekocht of geadopteerd, te laten uitsterven, waardoor ze geheel uit Montreal zullen verdwijnen.

Pitbullachtigen
Hondensoorten die de nieuwe wet als pitbull beschouwt, zijn:

  • Staffordshire bull terriers
  • American pitbull terriers
  • American Staffordshire terriers
  • Elke mix met deze rassen
  • Elke hond die eigenschappen van deze rassen bezitten

Volgens Alanna Devine, directeur dierenrechten bij de dierenbeschermingsorganisatie Montreal SPCA, is de nieuwe wet zo vaag is verwoord, dat het onmogelijk is om te weten hoeveel schade het kan aanrichten. Devine:

“Uiteindelijk kan de wet worden toegepast op zo’n beetje alle middelgrote honden met kort haar en een groot hoofd.”

Bezwaren tegen nieuwe wet
De Montreal SPCA stapte uiteindelijk naar het hooggerechtshof van Quebec om de nieuwe wet aan te vechten. De dierenbeschermingsorganisatie wil dat een aantal artikelen uit de de nieuwe wet, waarin over “pitbullachtige honden” gesproken wordt, onwettig verklaard hebben, gebaseerd op de volgende gronden:

  • Het discrimineert door het creëren van bijkomende en bestraffende verplichtingen voor eigenaren en verzorgers van pitbullachtige honden, die volgens de SPCA niet gevaarlijk zijn.
  • Het is “vaag en onduidelijk” in haar definitie van pitbullachtige honden en maakt het “onmogelijk om te weten welke honden in deze categorie vallen.”
  • Het ontbreekt aan een mogelijkheid om de aanwijzing van een hond als een pitbullachtig ras aan te vechten.
  • Het in strijd met artikel 898.1 van het Burgerlijk Wetboek van Quebec, welke dieren de status van levende wezens verleent, evenals delen van de Animal Welfare en Safety Act.
  • Het is onredelijk dat de wet alle pitbullachtige honden als gevaarlijke honden behandelt, ondanks wat het agentschap zegt over het gebrek aan geloofwaardig bewijs dat ze inherent gevaarlijk zijn.

Schorsing
Begin oktober werd de nieuwe pitbullwet voor onbepaalde tijd geschorst door de rechtbank. Hoge rechter Louis Gouin was het ermee eens dat het urgent was om een onmiddellijke schorsing van de wet in te stellen. Gouin:

“Hoe prijzenswaardig de doelstellingen van de stad op het gebied van preventie om de veiligheid te bevorderen ook zijn, had de rechtbank we duidelijke indruk dat bepaalde artikelen van de wet in haast zijn geschreven, als een reactie op een recente ongelukkige gebeurtenis. Dit heeft de rechtbank ertoe doen besluiten voor te stellen dat de stad terug gaat naar de tekentafel om een aantal van de clausules van de wet te herzien.”

Het Hooggerechtshof het nu besloten van een schorsing van de nieuwe wet niet nodig is en heeft de wet per direct in werking gesteld. Eigenaren van pitbulls mogen hun hond houden, tenzij ze de vereiste documentatie hebben. Zij hebben nu tot eind december om hun hond te registreren bij het stadhuis van Montreal en een vergunning te bemachtigen. Pitbulls die na 27 september, toen de wet werd aangenomen, in Montreal zijn gearriveerd, zijn verboden in de stad.

Montreal SPCA is enorm teleurgesteld, maar geeft het niet op. Alanna Devine:

“Hoewel de strijd nog niet voorbij is, zijn we enorm teleurgesteld over de beslissing van vandaag en vooral bezorgd over het feit dat we niet door kunnen gaan met het vinden van adoptiegezinnen in Montreal voor al onze gezonde en goed gedragende honden.”

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor