Een zwijnenfamilie bestaande uit vader, moeder en zes biggetjes in Heukelem moet worden afgeschoten. Dat heeft de gemeente Lingewaal bepaald. De dieren worden sinds twee weken regelmatig gesignaleerd in de buurt van de Zuiderlingerdijk. In de provincie Gelderland zijn alleen zwijnen “toegestaan” op de Veluwe. De Provinciale Staten hebben voor alle andere gebieden een zogenaamd ‘nulstand’ beleid ingezet.

afschot zwijnen
Een familie zwijnen in Heukelem dreigt te worden afgeschoten | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Inmiddels is er een petitie gestart die er voor pleit dat de dieren worden verdoofd en overgebracht naar de Veluwe.

In korte tijd werd deze petitie door meer dan 1685 mensen is getekend. Verplaatsen van de dieren noemt Erik Koffeman, secretaris van de Faunabeheereenheid Gelderland absoluut. Hij wil de dieren zo snel mogelijk afschieten. Door alle publiciteit is nu besloten even te wachten met het afschot. Koffeman:

“We gaan de kwestie met de provincie bespreken, maar we zien geen reden om van het beleid af te wijken.”

De Partij voor de Dieren Gelderland heeft vragen gesteld over de kwestie. De partij wil onder andere via DNA-profielen achterhalen waar de dieren vandaan komen. De zwijnen zouden namelijk zijn uitgezet. Recent zijn de DNA-profielen van de verschillende groepen wilde zwijnen in Nederland in kaart gebracht . Als bekend is waar ze vandaan komen kunnen ze ook naar dit gebied worden teruggebracht, vindt de Partij voor de Dieren.

Bron ©Animals Today