Afrikaanse stropers aangewezen als schuldigen 

Gieren in Afrika sterven op grote schaal door het eten van vergiftigde karkassen. Het gif wordt door stropers doelbewust op de dode dieren gedaan. 

Gieren
Afrikaanse witruggier (Gyps africanus) | Foto: André Botha

Door de gieren uit te roeien, hopen de stropers het moeilijker te maken voor parkwachters om hen op te sporen. De aanwezigheid van grote groepen gieren wordt door de autoriteiten namelijk gebruikt als indicatie voor stropersactiviteit.

Namibië

In juli stierven maar liefst 600 gieren nadat zij zich tegoed hadden gedaan aan een olifantenkarkas in de buurt van het Bwabwata National Park in Namibië.

“De impact van dit incident is extra groot omdat de gieren op dit moment jongen hebben”, vertelt André Botha, voorzitter van de IUCN-expertcommissie voor gieren. “Die jongen zijn voor hun voedsel afhankelijk van hun ouders. Veel van hen zullen het dan ook niet overleven.”

Eerder waren al soortgelijke incidenten in Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Botswana en Zambia.

Bij het incident in Namibië werden voornamelijk witruggieren getroffen. Deze soort staat op de IUCN Rode Lijst aangemerkt als ‘bedreigd’. Ook andere roofdieren zoals leeuwen, hyena’s en jakhalzen zijn inmiddels het slachtoffer geworden van de vergiftigingspraktijken.

42 procent minder gieren

Het eten van vergiftigde kadavers wordt gezien als een van de grootste oorzaken voor de dramatische afname in het aantal gieren. In West-Afrika is de totale gierenpopulatie in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 42 procent gekrompen. Vooral met de Rüppellsgier gaat het slecht: van deze soort verdween al 85 procent in de laatste drie decennia. 

Gevolgen voor mensen

De terugloop in het aantal gieren kan serieuze gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, zo waarschuwen experts van IUCN. Door het verdwijnen van de gier krijgen zwerfhonden de kans zich uit te breiden. Die brengen ziektes met zich mee. Dit gebeurde bijvoorbeeld al in India, waar een schrikbarende toename in het aantal gevallen van rabiës (hondsdolheid) direct te herleiden is tot de gierensterfte. 

Strengere wetten

Veel landen in Afrika hebben nog geen passende wetgeving om de problematiek aan te pakken.

“Deze misdaden moeten met strenge sancties bestraft worden”, vindt Botha. “We dringen er dan ook bij de Afrikaanse landen op aan om hun beleid te herzien om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.”

Gieren
Kapgier (Necrosyrtes monachus) | Foto: André Botha

Persbericht IUCN.nl