De Partij voor de Dieren heeft in Kamervragen aan de Minister-president en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om opheldering gevraagd over de bij Besluit vastgestelde verplichting voor rechterlijke ambtenaren bij de Hoge raad tot het dragen van hermelijnenbont. Ook heeft zij de mogelijkheid voor het Staatshoofd tot het dragen van een koningsmantel met hermelijnenbont ter discussie gesteld.

kroning beatrix bont

 

De Partij voor de Dieren vindt het in strijd met de geest van de wet om het Staatshoofd in een Besluit te adviseren hermelijnenbont te dragen en rechterlijke ambtenaren bij de Hoge Raad zelfs in bepaalde gevallen te verplichten om hermelijnenbont te dragen. Deze verplichting c.q. aanbeveling is niet meer in de geest van de wet nu Nederland het fokken van pelsdieren voor bont heeft verboden. Bovendien is de hermelijn een beschermde diersoort. De Partij voor de Dieren heeft gevraagd de desbetreffende besluiten zo spoedig mogelijk aan te passen, in elk geval voor 30 april 2013.

Lees de Kamervragen hier.

Persbericht Partij voor de Dieren