De Partij voor de Dieren heeft in Kamervragen aan de Minister-president en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om opheldering gevraagd over de bij Besluit vastgestelde verplichting voor rechterlijke ambtenaren bij de Hoge raad tot het dragen van hermelijnenbont….