Nu eindelijk de vorst verdwenen lijkt te zijn en er warmere en vochtige lucht vanuit het westen wordt aangevoerd, gaan de paardriftige padden massaal op pad. Zodra het donker wordt, vindt de paddentrek (maar ook dat van andere amfibieën) vanaf het winterverblijf naar het water plaats.

Paddentrek
Foto: Elma Vonk

Meestal begint deze trek al in maart, maar door de aanhoudende kou is deze trek deze week pas begonnen. Het lijkt tot een explosie te zijn gekomen omdat de dieren zo lang hebben moeten wachten op de ideale weersomstandigheden. De combinatie van temperatuur (minimal 6 graden Celsius) en een hoge luchtvochtigheid brengen deze trek op gang.

Paddentrek
Foto: Elma Vonk

 

De Dierenbescherming coördineert de paddentrek op diverse locaties in ons land. Vrijwilligers gaan om toerbeurten de dieren helpen bij het oversteken, omdat anders het merendeel wordt aan- of doodgereden. Dit gebeurt met de hand, maar veel paddenwerkgroepen maken ook gebruik van schermen met emmers.

Padden gebruiken gedurende het jaar verschillende biotopen (leefgebieden) om in te leven. Voor veel soorten liggen de zomer- en winterbiotopen binnen een straal van enkele tientallen tot honderden meters rond het voortplantingswater. Voor de gewone pad kan dit wel enkele kilometers zijn, waarbij vaak gevaarlijke wegen overgestoken moeten worden om bij deze paarplaats te komen.

paddentrek
Foto: Elma Vonk

 

Na de voortplanting verlaten de meeste soorten het water en trekken terug naar hun zomerbiotoop. Deze trek verloopt veel geleidelijker dan de voorjaarstrek. Van juni tot september trekken de jonge padden vanuit het voortplantingswater naar hun zomerverblijfplaats.

Bij sommige soorten gaat het om zoveel dieren tegelijk dat het een opvallend verschijnsel is. Dit noemt men ook wel ‘paddenregen’. De paddenwerkgroepen houden bij hoeveel padden er per dag worden geholpen bij hun oversteek en hoeveel er worden aangereden waardoor de populatie goed bijgehouden kan worden in een gebied. Aangereden of doodgereden dieren worden ‘s ochtends door roofvogels als kraaien en eksters opgeruimd, waardoor van alle slachtoffers maar tijdelijk notie kan worden genomen.

©PiepVandaag.nl Nicole Brinker