Soms zijn er van die zaken waar je bloed van gaat koken! Wat is er dan aan de hand? Er is bij de overheid een enorme lobby gaande van mensen die beweren zich in te zetten voor het welzijn van honden. Maar het verhaal dat zij vertellen rammelt aan alle kanten en erger nog: deze lobbyisten (dus niet degenen die zich wel degelijk inzetten voor hondenwelzijn) beperken zich enkel tot de verkondiging van wat in hun ogen de Enige Echte Waarheid is, zonder enige tolerantie naar andersdenkenden. Je zou bovendien denken dat ze een ongekende hekel aan honden hebben, tenminste als je ziet wat nu eigenlijk de gevolgen van hun lobby zijn. En het is precies daar, bij die gevolgen, waar voor mij als voorvechter van dierenwelzijn het probleem ligt. 

Pack Leader Pluto Project

De inzet van deze lobbyisten is een verbod op stroomhalsbanden en prikhalsbanden. Geen probleem zou je zeggen: dat klinkt best aardig als je tegen deze middelen bent! Maar de voorstanders van het verbod op stroom- en prikhalsbanden trekken hiermee een rookgordijn op. En daarmee wordt dus geprobeerd om iets anders aan het zicht te onttrekken! Dat is nu immers de truc van een rookgordijn. Want het gaat er mij niet om dat ze tegen deze trainingsmiddelen zijn, het gaat er veel meer om wat nog meer de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn. En juist deze gevolgen schieten bij mij helemaal in het verkeerde keelgat, want het is iets waar ik al sinds jaar en dag voor vecht: het doden van normale gezonde honden!

Ter info het wetsartikel uit het Besluit houders van dieren, geldend op 20-08-2014 (www.wetten.overheid.nl):

Artikel 1.10. Gevallen waarin dieren mogen worden gedood

Als gevallen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de wet worden aangewezen gevallen waarin:

  • A. een dier wordt gedood ter beëindiging of voorkoming van onmiddellijk gevaar voor mens of   dier;
  • B. een dierenarts heeft vastgesteld dat doden in het belang van het dier is;
  • C. dat doden bij of krachtens enig wettelijk voorschrift of ingevolge een EU-verordening is voorgeschreven;
  • D. een dier wordt gedood ter beëindiging van ondraaglijk lijden van het dier;
  • E. een dier wordt gedood vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken.

Het gaat niet om lid A; ik kan me er iets bij voorstellen dat er wettelijk gezien ruimte moet zijn voor politieagenten om in acute situaties te mogen handelen. Nee, het gaat om lid E! Want daar staat letterlijk dat een hond mag worden geëuthanaseerd als gevaarlijke gedragskenmerken niet kunnen worden gecorrigeerd. Maar wat zijn gevaarlijke gedragskenmerken? En wat is ‘niet gecorrigeerd kunnen worden’? Is dat de voormalige zwerfhond uit Roemenië, die bij benadering gromt uit angst? Is dat de Mechelse Herder die vanachter een hek zijn tanden laat zien als je langsloopt? Of de Chihuahua die de visite in de kuit bijt?

Omschrijving van lid E

“Van niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken, genoemd onder E, is sprake indien door een deskundige is vastgesteld dat het dier een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Bovendien moet dit gevaar niet kunnen worden weggenomen door het volgen van cursussen of trainingen met het dier.”

En hier gaat het mis! Keer op keer word ik geconfronteerd met honden die het advies tot euthanasie hadden gekregen. En waarom kwam het tot dit advies? Omdat degene die het gaf zelf bang was voor het dier!! Het heeft helemaal niks te maken met niet trainbaar; het heeft te maken met niet trainbaar met de door deze persoon gehanteerde methode en het feit dat hij of zij bang is. Daarnaast speelt ook het commerciële belang een rol, want het is niet handig wanneer je als goedbetaalde gedragstherapeut moet zeggen “dit kan ik niet dus bel maar een praktijktrainer”… Dus hop naald erin en door naar de verbrandingsoven van Rendac!

Als je een gevaarlijke hond hebt zitten, moet je dat niet op willen lossen met mensen die alleen maar theoretisch geschoold zijn. Dan heb je die praktijktrainer nodig die de moed en de ervaring heeft om de ‘kooi’ binnen te lopen. Om het dier praktisch te helpen, in plaats van een rapportage te schrijven waarmee de hond tot een enkeltje naar de dierenarts veroordeeld wordt.

Je kunt twee dingen doen als je methode niet in alle gevallen toereikend is. De eerste is dat toe te geven en het aan een ander overlaten (dat doe je als je van honden houdt!). De tweede is de hond waar je methode niet op werkt dan maar te laten verdwijnen. En nu zijn we aangekomen bij de werkelijke reden van deze lobbyisten: het verkopen van hun methode ten koste van veel, heel veel honden. En deze lobbyisten, op internet ondersteund door allerlei Keyboard Complainers en Toetsenbord Terroristen, overschreeuwen alles en iedereen. En daardoor kunnen ze maar blijven doorgaan met hun dodenmars.

Ik ben overigens echt niet de enige praktijktrainer die hier tegen aanloopt. Steeds meer collega-trainers waar ik actief mee samenwerk, moeten vaak alles uit de kast halen om honden van de spuit te redden. Het merendeel van deze honden vormt voor ons als praktijktrainers meestal ook helemaal geen groot probleem; het zijn vaak al heel snel lieve dieren voor ons en voor hun omgeving. Ze hadden alleen even iemand nodig die kon intunen op hun frequentie. Iemand die begrijpt wat het probleem is en het ook actief oplost!

Daarom heb ik besloten om het Pack Leader Pluto Project “No More Killing!” in het leven te roepen.

“Het PPP staat voor praktijktrainers/gedragstherapeuten die tegen het doden van gezonde honden zijn. Wij vinden dat een probleem gewoon moet worden opgelost.”

Gelukkig groeit het aantal mensen en organisaties dat tegen deze onnodige euthanasie is. Als we de wetgeving niet aan de kant van de honden krijgen, dan doen we het toch zelf! Los van alle dierenartsen die niet meer om die reden willen euthanaseren, heb ik onlangs een goed en vruchtbaar gesprek gehad met Nederlands grootste dierenzorgverzekeraar Proteq! En daar ben ik echt heel blij mee: niet alleen geen euthanasie meer vanwege gedrag, maar ook niet meer omdat de baasjes de kosten van gedragstherapie niet kunnen betalen. Honden kunnen echt op alle vlakken worden geholpen, maar dan moeten we wel willen! In deze tijd, waarin mensen steeds meer bereid zijn om te investeren in hun hond en ze dus ook steeds vaker zijn verzekerd, is het gewoon een teken van onkunde als je euthanasie bij een gezonde hond adviseert. Verwijs dan door naar een praktijktrainer die wel bereid is om de ‘kooi’ in te lopen.

Als de lobbyisten zichzelf serieus hadden genomen, waren ze begonnen bij een verbod op euthanasie in plaats van bij een rookgordijn!

Ondersteun je als praktijktrainer/gedragstherapeut, dierenarts of fokker de stelling dat het stoppen met het euthanaseren van gezonde dieren de eerste stap moet zijn? Werk je oplossingsgericht zodat er geen afstand van een hond met probleemgedrag hoeft te worden gedaan en de asielen dus niet onnodig worden belast? Durf je, indien nodig, samen te werken en door te verwijzen? Dan kun je jouw steentje bijdragen door het logo van Pack Leader Pluto Project “No More Killing” op je homepage te zetten.

Geen rookgordijn maar echt werken aan hondenwelzijn. Laat de praktijkmensen het vanaf nu gezamenlijk opnemen voor al die honden die ons zo hard nodig hebben!

Download de badge hier

©PiepVandaag.nl Bert van Straten, Pack Leader


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.