Vier orka’s die tussen 2010 en 2017 aan de Ierse kust zijn gevonden, blijken hoge waarden verontreinigende stoffen in hun lichaam te hebben gehad. De mate van toxiciteit kan een aanzienlijk effect hebben gehad op hun gezondheid.

giftige stoffen
In het weefsel van gestrande orka’s bij Ierland zijn hoge concentraties verontreinigende stoffen aangetroffen | Stephen R. D. Thompson on Foter.com / CC BY-NC-SA

Onderzoekers van het Galway Mayo Instituut voor Technologie (GMIT) en het Marine Institute hebben blubbermonsters geanalyseerd van vier dode orka’s die tussen 2010 en 2017 aan de Ierse kust zijn aangetroffen. De drie volwassen dieren werden gevonden in de graafschappen Galway, Mayo en Waterford. Een van de dieren was zwanger, ook van het bijna-volgroeide jong zijn monsters genomen en onderzocht.

Het weefsel van de zeezoogdieren bevatte industriële verontreinigende stoffen, brandvertragers en pesticiden. Of deze stoffen een rol hebben gespeeld in de doodsoorzaak van de walvissen is niet bekend. Moira Schingermann van GMIT:

“Hoewel de concentraties hoog zijn, zijn de resultaten relatief laag in globaal perspectief, met name in vergelijking met de zwaar verontreinigde transient orka’s die leven langs de kust in het noordoosten van de Stille Oceaan.”

Voortplanting in gevaar

Volgens dr. Simon Berrow, co-supervisor bij GMIT en directeur van de Irish Whale and Dolphin Group, is het ophopen van giftige stoffen en het effect hiervan op de voortplanting zonder twijfel de grootste bedreiging op de lange termijn voor orka’s en andere dolfijnen en bruinvissen in onze oceanen.

Deze ernstige zorgen zijn al vaker benoemd door wetenschappers. In de laatste 25 jaar hebben de acht orka’s voor de westkust van Schotland geen jongen meer gekregen. Onderzoekers vermoeden dat de dieren zich niet meer kunnen voortplanten, doordat ze zijn blootgesteld aan catastrofale hoeveelheden chemicaliën die invloed hebben op de hormonen.

Chemicaliën betekenen het einde van Britse orkapopulatie

In Weetjes: Orka’s, de grootste dolfijnen ter wereld, lees je meer over de verschillende orkasoorten in onze oceanen:

Weetjes: Orka’s, de grootste dolfijnen ter wereld

Bron:

©Animals Today Angelique Lagarde