Katina, een orka in SeaWorld Orlando is onlangs gefotografeerd met een ernstige verwonding aan haar rugvin. De vin is gedeeltelijk gescheurd, zo is op de foto’s te zien.

Orka Katina
Orka Katina in SeaWorld loopt ernstige verwonding aan op | Foto: Ocean Advocate News

Fotograaf Heather Murphy besloot naar SeaWorld te gaan, nadat ze geruchten had gehoord over de verwonding aan Katina’s rugvin. Katina treedt momenteel niet op in shows, maar ze wordt wel in een tank gehouden, waar het publiek haar kan bekijken. Murphy heeft met een zoomlens goede foto’s kunnen maken van de verwonding aan Katina’s vin.

Murphy, tevens oprichter van Ocean Advocate News:

“Het is afschuwelijk. Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn ze moet hebben.”

The Dodo nam contact op met SeaWorld en vroeg naar Katina’s verwonding. De woordvoerder van het mariene park verwees naar een blog, waarin het park verklaart niet te weten hoe Katina gewond is geraakt. Er wordt ook in vermeld dat Katina interactie heeft gehad met andere orka’s, waaronder de 12-jarige Trua. Katina is op 12 maart gewond geraakt, maar heeft 2 weken gewacht met de bekendmaking.

orka Katina
Katina’s verwonding | Foto: Ocean Advocate News

Naomi Rose, zeezoogdierenwetenschapper bij Animal Welfare Institute(AWI) begrijpt niet hoe het kan dat SeaWorld niet weet hoe Katina gewond is geraakt. Rose:

“Het feit dat ze zeggen het niet te weten is onbegrijpelijk.Zij zijn degenen die alles zouden moeten weten over deze dieren en ze brengen meer tijd met ze door dan met hun eigen kinderen. Er zijn overal camera’s, dus hoe is het mogelijk wat er daar met ze gebeurt?”

Hoewel SeaWorld zegt de exacte oorzaak van Katina’s verwonding te kennen, wordt er in de blog gesuggereerd dat het zou kunnen komen door eventueel agressief gedrag van de andere orka’s. Verder suggereert het park dat dit gedrag natuurlijk is en niet komt doordat de dieren in gevangenschap leven. Volgens SeaWorld zou Katina zo’n wond ook in de vrije natuur hebben kunnen oplopen.

Rose is het daar niet mee eens:

“SeaWorld’s bewering dat dit natuurlijk gedrag is, is onjuist. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Je kunt foto’s bekijken van populaties over de gehele wereld en je zult zo’n verwonding niet zien. Er zijn andere verwondingen die voorkomen, maar ik heb nog nooit een rugvin er zo afgesneden gezien, alsof een machete het heeft doorgesneden.”

Katina werd in 1972 uit het wild gevangen, uit de wateren nabij IJsland. Sindsdien leeft ze in kleine tanks met ondiep water in SeaWorld Orlando, waar ze gedwongen wordt op te treden voor mensen. Ze heeft zeven jongen ter wereld gebracht in gevangenschap. Katina heeft zelfs een jong voortgebracht met haar eigen zoon, iets wat in het wild nooit zou gebeuren in orka populaties.

In het wild kunnen orka’s wel 100 jaar worden. In gevangenschap leven ze over het algemeen veel korter. Katina is al een oudere dame, maar dierenbeschermers vrezen voor haar leven en willen dat ze naar een reservaat wordt overgebracht.

Heather Rally, een dierenarts gespecialiseerd in zeezoogdieren, die werkt voor PETA:

“Haar leven hangt af van of deze ernstige wond geneest of niet. We roepen SeaWorld wederom op de orka’s naar reservaten te sturen, waar ze een veiliger en natuurlijker leven kunnen leiden.”

Bron @AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor