Op 1 januari 2021 liep de ontheffing af op basis waarvan Afrikaanse olifant Buba ondanks het verbod op wilde (zoog)dieren in circussen toch bij Freiwalds Menagerie mocht blijven. Buba verblijft daar nu dus illegaal.

Buba
Olifant Buba sinds 1 januari illegaal bij circus | #FreeBuba

De opeenvolgende ontheffingen sinds het verbod van 15 september 2015 waren er altijd opgericht om uitstel te verlenen tot Buba kon vertrekken naar een opvangcentrum. Deze opvang is er nu, te weten olifantenopvang Elephant Haven in Frankrijk.

Moties

“Afgelopen december, echter, liet de Tweede Kamer zich van haar meest harteloze en populistische kant zien door, zonder enige kennis van zaken, via aangenomen moties, Buba te veroordelen tot levenslang meegezeuld te worden door het circus,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

 

“Animal Rights is het niet eens met de moties en roept de minister op om de moties naast zich neer te leggen. Deskundigen wereldwijd zijn het er over eens dat een circus de slechts mogelijke plek is voor een olifant.”

Animal Rights kondigde in december al aan om samen met onder andere Bite Back en Animals Today dit besluit aan te zullen vechten.

Meerderheid Tweede Kamer gunt olifant Buba geen rust

NVWA & LNV

In de eerste week van januari informeerde Animal Rights onmiddellijk bij de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA) naar de huidige status van Buba. De NVWA verwees door naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daar kwam men met de volgende verklaring:

“In december zijn er twee moties aangenomen door de Tweede Kamer waarin staat dat Buba bij circus Freiwald in Nederland mag blijven. Deze moties worden op dit moment uitgevoerd: er wordt gewerkt aan een nieuwe ontheffing. In de tussentijd verblijft Buba bij het circus.”

 

Illegaal

Dat betekent dat Buba nu illegaal bij het circus verblijft. De oude ontheffing is verlopen, er is geen nieuwe ontheffing en ook geen andere regeling. Animal Rights heeft daarom bij de NVWA een handhavingsverzoek ingediend:

“Animal Rights vraagt u een einde te maken aan deze inmiddels illegale en ook anderzijds onwenselijke situatie, Freiwalds Menagerie Circus te bestraffen voor het overtreden van artikel 4.14 Besluit houders van dieren en er zorg voor te dragen dat Buba aan de hiervoor genoemde olifantenopvang of een andere geschikte opvang wordt overgedragen.”

Rechter

Animal Rights gaat ervan uit dat de overheid zich zal beroepen op de visie dat er uitzicht is op legalisering. Dat houdt wel in dat LNV moet stoppen met treuzelen en een keuze moeten maken: Of handhavend optreden, of er voor zorgen dat de uitvoering van de moties zwart op wit komt te staan. Dat laatste geeft de dierenbelangenorganisaties de mogelijkheid om naar de rechter te stappen en uitvoering af te dwingen van het verbod om als circus rond te reizen met wilde (zoog)dieren of hen kunstjes te laten vertonen. Vermeulen:

“Minister Schouten en een deel van de Tweede Kamer pogen een illegale praktijk te legaliseren. De Wet biedt daar gelukkig geen ruimte voor.”

Mocht de minister inmiddels opnieuw toestemming hebben verleend aan Freiwalds Menagerie Circus (of enig ander persoon) om Buba, in strijd met artikel 4.14 Besluit houders van dieren, te houden en/of vervoeren en/of met buba op te treden, dient ze dit handhavingsverzoek te beschouwen als een bezwaarschrift tegen dat besluit.

Bron: