Op 1 januari 2021 liep de ontheffing af op basis waarvan Afrikaanse olifant Buba ondanks het verbod op wilde (zoog)dieren in circussen toch bij Freiwalds Menagerie mocht blijven. Buba verblijft daar nu dus illegaal. De opeenvolgende ontheffingen sinds het verbod van 15 september 2015 waren…