Het Canadese oliebedrijf ReconAfrica heeft besloten tijdelijk te stoppen met olieboringen in de wildernis van de Okavango-delta in Namibië. Al jaren wordt geprotesteerd tegen de boringen, die schadelijk zijn voor de natuur en de dieren in de omgeving. De vraag is wat het bedrijf nu gaat doen, want ze beschikt over licenties in Namibië én Botswana. De Botswanen werden alvast gewaarschuwd.

Oliebedrijf
Oliebedrijf pauzeert werkzaamheden in Namibië – maar houden ze echt op? | Foto: publiek domein

Bij de grenspost tussen Botswana en Namibië, naast de stroombedding van de Okavango-rivier, zwaait Max Muyemburuko gedag. Als voorzitter van het in Namibië gevestigde natuurreservaat Muduva Nyangana heeft hij de leiders van lokale gemeenschappen in Botswana gewaarschuwd voor de activiteiten van het Canadese olie-exploratiebedrijf Reconnaissance Energy Africa (ReconAfrica) in Namibië. De afgelopen drie jaar was hij een uitgesproken criticus van het bedrijf en de Namibische regering.
ReconAfrica mag aardolie zoeken in het natuurgebied, dat zich met ruim 13.000 vierkante mijl uitstrekt over de grens van Namibië en Botswana. Sinds 2021 zijn drie proefboringen uitgevoerd in het noordoosten van Namibië binnen het stroomgebied van de Okavango-rivier, maar het bedrijf heeft nog geen vondst bekend gemaakt. ReconAfrica wijkt nu uit naar het noordwesten van Botswana om daar de situatie te exploreren.

De licentiegebieden van ReconAfrica liggen stroomopwaarts van de Okavango Delta, een gebied dat op de Werelderfgoedlijst staat en binnen het ecologisch kwetsbare en wildrijke Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area ligt. Vijf landen in zuidelijk Afrika hebben dit enorme gebied opgericht om bedreigde Afrikaanse wilde honden, zwarte neushoorns en savanneolifanten – de grootste overgebleven populatie op het continent – en talloze andere dieren te beschermen.

Roekeloos gedrag

National Geographic volgt de activiteiten van ReconAfrica in Namibië al langer. Het lijkt erop dat ReconAfrica de milieurisico’s niet volledig heeft ingeschat, en zich daar ook niet erg druk om maakt. Volgens officiële documenten en ooggetuigenverslagen heeft het bedrijf bijvoorbeeld geen olieafvalputten afgedekt om verontreiniging van het grondwater te voorkomen, en boort het bedrijf bij herhaling zonder de vereiste water- en landgebruiksvergunningen af te wachten. In het door de lokale gemeenschap beheerde wildreservaat Kapinga Kamwalye heeft ReconAfrica wegen plat gebulldozerd en ook daar zijn boringen verricht zonder de vereiste toestemming.

Menselijk handelen een grotere bedreiging voor diersoorten
Zwarte neushoorns | Foto: publiek domein CC0

Werkzaamheden in Namibië stilgelegd

Bij navraag door National Geographic verklaart ReconAfrica’s media-afdeling dat het bedrijf de boringen in Namibië tijdelijk stil legt om nieuw lucht- en seismisch onderzoek af te wachten. Het bedrijf benadrukt dat ze op uitnodiging van de Namibische en Botswaanse regeringen naar olie blijven zoeken, dat ze uitzien naar hervatting van de proefboringen later dit jaar.

Dat staat in schril contrast met de aangekondigde collectieve rechtszaken tegen het bedrijf in de VS en Canada, en de mogelijke intrekking van de boorvergunning door het Namibische Ministerie van Milieu, Bosbouw en Toerisme. En met de eigen verklaring van ReconAfrica dat men door de tegenvallende opbrengsten op de Namibische velden is gaan twijfelen aan het nut van de boringen. De kosten worden bij lange na niet gedekt door de opbrengsten.

Muyemburuko en vele andere tegenstanders van de boringen hopen van ganser harte dat van uitstel inderdaad afstel komt. Het natuurgebied dreigt uit te drogen, en het risico van giftige verontreiniging van het water dat er is, betekent een reëel gevaar voor de (drink)watervoorraden van mens en dier. Muyemburuko vat het kort samen:

“Ze hadden al lang weg moeten zijn.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée