Een fokker van bambino sphynxen krijgt een officiële waarschuwing van de overheid vanwege het overtreden van de wet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is grondig te werk gegaan bij deze inspectie die was gebaseerd op een handhavingsverzoek van Dier&Recht.

bambino sphynxen
NVWA geeft waarschuwing aan fokker van bambino sphynxen | Foto: publiek domein (CC0)

Al sinds juni 2014 is het volgens de wet verboden katten te fokken die lijden onder hun uiterlijk. Omdat specifieke regels ontbraken, was het moeilijk om het verbod te handhaven. Sinds april 2019 zijn er duidelijke normen en is het uitdrukkelijk verboden bambino sphynxen – naakte katten met korte poten – te fokken. Toch gaan sommige fokkers door. Medio 2019 diende Dier&Recht bij de NVWA een verzoek in om bij een fokker te handhaven die bleef fokken met deze katten.

NVWA traceert advertenties

Onder andere door coronamaatregelen werden inspecties uitgesteld, maar in oktober 2021 inspecteerde de NVWA deze fokker. De NVWA traceerde de advertenties van de fokker en deed navraag bij de betreffende dierenarts. Uit die informatie bleek dat er ook in 2020 en 2021 nesten zijn gefokt. Daarmee overtreedt deze fokker stelselmatig de wet.

Waarschuwing

De fokker krijgt een forse waarschuwing en mag geen bambino sphynxen meer fokken. De waarschuwing luidt:

Door het fokken van Bambino Sphynx werd niet voldaan aan:

artikel 2.6 lid 2 sub a onder 1 van de Wet dieren in samenhang met artikel 3.4 eerste lid en tweede lid, aanhef en onder b van het Besluit houders van dieren.

U heeft bij het fokken namelijk niet voor zover mogelijk voorkomen dat uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn of gezondheid van de nakomelingen.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet heeft voldaan aan een wettelijk voorschrift. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Bron: