In de Noord-Hollandse plaats Burgervlotbrug nabij Schagen leeft een verwaarloosde geit aan een ketting van amper twee meter. Het dier staat daar zonder voldoende water in zijn eigen uitwerpselen. De Duitse Dr. Nina Mashänser trof het dier aan in 2015 en ondanks dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) tot twee keer toe op de hoogte is gesteld van de leefsituatie van het dier, is de geit volgens hen echter in ‘goede conditie’ en ziet men geen reden om actie te ondernemen.

geit
Foto: Dr. Nina Mashänser

Mashänser heeft voor het eerst contact gezocht met de NVWA in 2015, toen ze de geit aantrof tijdens haar jaarlijkse vakantie Noord-Holland. In deze brief heeft ze beeldmateriaal aangeleverd en uitleg gegeven over de situatie van het dier:

“Ik heb hem zien staan aan een twee meter lange ketting bij het groene hutje terwijl hij regelmatig hard aan de ketting trekt. Het is een duidelijke poging om los te komen, maar zonder resultaat. Ik krijg de indruk dat het dier hier al jaren staat.”

Als reactie op de brief heeft de NVWA aangegeven dat het dier volgens hen ‘niet in levensgevaar verkeert’, waarna de zaak was afgedaan.

Hieronder de foto’s van Dr. Nina Mashänser:

geit
Foto: Dr. Nina Mashänser
geit
Foto: Dr. Nina Mashänser
geit
Foto: Dr. Nina Mashänser
geit
Foto: Dr. Nina Mashänser

Tweede poging
In 1016, toen Mashänser een jaar later opnieuw voor een vakantie in Noord-Holland verbleef, hebben zij en haar vader een tweede poging gedaan om de geit uit zijn benarde situatie te redden:

“Zijn situatie was er niet op vooruit gegaan. Hij staat daar nog altijd aan die korte ketting en schaaft zijn knieën regelmatig tot bloedens toe kapot, uit verwoede pogingen om bij verse stukjes gras te komen. Ik kan het niet aanzien, geiten zijn sociale, intelligente dieren die veel ruimte nodig hebben en niet in hun eentje op deze manier gehouden mogen worden.”

Op de tweede brief reageerde de NVWA tevens met een afwijzing:

“De knieën van de door u genoemde geit zijn niet open of kapot, maar zit er een eeltlaag op. De geit is in goede conditie en het dierenwelzijn wordt niet bedreigd.”

Waarmee er volgens NVWA niet voldoende bewijsmateriaal was om een onderzoek te starten.

geit
Geiten zijn groepsdieren | Foto: Pixabay

Landelijk Informatiepunt Gezelschapsdieren
Ondanks deze uitspraken staat op de website van het LICG (Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren) tot in detail omschreven hoe een geit gezien zijn leefomstandigheden gehouden moet worden. Hier wordt onder andere gekeken naar verschillende facetten als de huisvesting, verzorging en voeding van het dier. Volgens het LICG zijn geiten kuddedieren die zich erg ongelukkig voelen zonder gezelschap van soortgenoten. Ook met schapen, paarden of pony’s kunnen ze een warme vriendschapsband opbouwen, maar het gelukkigst is een geit als hij met andere geiten kan samenleven.

Daarnaast komt het dier oorspronkelijk uit warmere gebieden van Noord-Afrika en houdt niet van koude, natte winters. Ze voelen zich niet prettig bij kou en langdurige regen of een natte omgeving. De houder van geiten moet daarom zorg dragen voor een droge, tochtvrije stal. En in de zomer, wanneer de dieren buiten lopen, zorgen voor voldoende schuilgelegenheid tegen de felle zon. Geiten houden van ruimte en ravotten, dus hoe meer ruimte ze hebben, hoe prettiger ze het vinden. Een weiland of uitloop is dus essentieel. Geiten zijn dol op klimmen, daarom is het aan te raden de wei van klautermogelijkheden te voorzien.

geit
Lekker klauteren | Foto: Pixabay

Wetgeving
Niet alleen deze leidraad van het LICG gaat over het houden van dieren. In het Besluit houders van dieren staat in paragraaf 2 precies beschreven waar de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen van dieren aan moet voldoen. In artikel 1.6 (het houden van dieren) is bijvoorbeeld opgenomen dat de bewegingsvrijheid van een dier niet op zodanige wijze beperkt mag worden dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht. Een dier moet voldoende ruimte worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften, en dat een dier indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming moet worden geboden tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s.

Tevens wordt er in artikel 1.7 (verzorgen van dieren) geschreven dat diegene die een dier houdt er zorg voor moet dragen dat een dier een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden en toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen.

geit
Geiten leven niet graag alleen | Foto: Pixabay

Onbegrijpelijk
Concluderend dat de bovenstaande normen niet worden gehandhaafd in de situatie van de geit in Bulgervlotbrug, geeft Dr. Mashänser aan onmogelijk te begrijpen dat dit volgens de NWVA wél toelaatbaar is en dat na twee gedetailleerde brieven te hebben gestuurd toch geconcludeerd wordt dat het dier ‘zich in goede conditie bevind en er daarom geen actie wordt ondernomen’:

“Ik maak mij zorgen om hoeveel dieren er in Nederland op deze wijze te lijden hebben van de zon en de regen zonder enige bescherming of van onvoldoende bewegingsvrijheid.”

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft tot op heden nog niet op de kwestie gereageerd.

©AnimalsToday.nl Thomas van de Pol