Na een eerdere vrijspraak door de rechtbank heeft het Noorse Hof (Hålogaland) twee rendierherders veroordeeld voor dierenmishandeling en fraude.

rendierherders
Rendier | Foto: © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De twee rendierherders mishandelden hun rendieren om zo in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor aanvallen van roofdieren. In werkelijkheid brachten de herders de verwondingen zelf aan de rendieren toe. Na een intensief onderzoek dat een jaar heeft geduurd komt het hof tot het oordeel dat de herders schuldig zijn aan meer dan 80 overtredingen van dierenwelzijnswetten en het plegen van fraude.

Groot lijden
De rendieren hebben zo’n vijf jaar ernstig geleden voordat de praktijken van de herders aan het licht kwamen. Ook het hof spreekt van ‘groot lijden’ bij de dieren door de vleeswonden, gebroken botten en andere kwalen die de rendieren door toedoen van hun herders hebben opgelopen. In een persverklaring laat het hof weten:

“De veroordeelden hebben door geplande acties over een lange periode misbruik gemaakt van het systeem voor compensatie voor roofdieraanvallen.”

Naast hun eigen rendieren, verwonden de herders ook rendieren van andere herders, nadat zij deze hadden gestolen en gemerkt hadden als hun eigen dieren. In totaal hebben zij op deze manier 63 rendieren onrechtmatig toegeëigend. Voor deze diefstal moeten de herders de rechtmatige eigenaren van de dieren financieel compenseren. Voor het plegen van de fraude en de dierenmishandeling, waarvan meer dan 20 rendieren het slachtoffer zijn geworden, moet de ene herder twee jaar en vijf maanden de cel in en de ander een jaar en acht maanden.

Bron: World Animal News ©AnimalsToday.nl Lianne Raat