In de nasleep van de extreem zware orkanen Irma en Maria, die afgelopen maand Sint Maarten en andere Caribische eilanden hebben verwoest, hebben veel dieren moeite met overleven. Gebrek aan voedsel en medicijnen zorgen ervoor dat de dieren in erbarmelijke omstandigheden leven en zo lastig kunnen herstellen. Gelukkig zijn er organisaties en individuele mensen die zich inzetten voor deze dieren in nood.

Sint Maarten
Gedoneerd voer wordt verspreid door Animal Defenders SXM | Foto: Mercedes De Windt via Inzameling voor Sint Maarten’s dieren/Facebook

Door honger en ziekte uitgemergelde honden en katten, dode dieren die de storm niet hebben overleefd en andere vreselijke taferelen zijn voor sommige mensen en organisaties reden geweest om zich actief in te zetten voor het lot van dieren in het getroffen gebied. Janet Mulder uit Lelystad is met deze overtuiging een inzamelingsactie gestart met als doel de dieren op het eiland Sint Maarten te helpen:

“Het begon bij het plaatsen van een bericht op mijn Facebook-pagina. Aan deze oproep voor middelen om de dieren op Sint Maarten te helpen kwam zoveel reactie, dat ik door middel van crowdfunding het bedrag van 6.000 euro bij elkaar heb gekregen. Dat geld gaat nu rechtstreeks naar de dieren op het eiland en de wederopbouw.”

Sint Maarten
De verwoesting op Sint Maarten na orkaan Irma | Foto: Ministerie van Defensie/publiek domein

Noodtoestand
Mulder is via een schip van Sea Shepherd, de internationale non-profit organisatie die zich inzet voor wereldwijd behoud van leven in de zee, aangekomen op Sint Maarten. Maar omdat op het Nederlandse deel van het eiland toentertijd de noodtoestand van kracht was, bleek het Mulder niet toegestaan het eiland te betreden:

“Tot mijn schrik mochten wij Sint Maarten niet op, zelfs niet voor hulp aan het eiland! Gelukkig hebben we een groot deel van het voedsel en medicijnen wel kunnen afleveren. Er is veel van nodig want het gaat hier niet alleen honden en katten, maar ook om konijnen, varkens en paarden die in nood verkeren. Deze middelen komen door organisaties als Animal Defenders International, die wel werkzaam zijn op het eiland, goed terecht.”

Janet Mulder verricht haar werk nu vanaf het eiland Curaçao. Dit doet ze onder meer door contact te houden met alle organisaties op de verschillende eilanden in het gebied dat getroffen is door de orkanen Irma en Maria, zoals Dominica en de Britse Maagdeneilanden. Daarnaast werkt ze nauw samen met Mirjan Seppenwoolde, bestuurslid van Rescue Paws Curaçao, een organisatie die zich inzet voor zwerfhonden. Tevens is Seppenwoolde woordvoerster van het platform dierenwelzijn en dient zo als contactpersoon naar de plaatselijke politiek:

“Resque Paws is onderdeel van het platform dierenwelzijn Curaçao. We zitten regelmatig met elkaar om tafel om te overleggen over projecten die we samen kunnen uitvoeren. Zo hebben we afgelopen dierendag met Statenlid Giselle Mc. William een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat er vanuit de overheid meer aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat je een hond niet zomaar aan een ketting in de zon kunt leggen zonder bescherming. En dat de huidige wetten, die stammen uit 1952, zo worden herschreven dat daar niet alleen in staat hoe je de mens voor de dieren moet beschermen, maar juist ook andersom.”

Vooral vanuit Nederland wordt er positief gereageerd op het werk van Mulder en Seppenwoolde en er is daardoor al een hoop geld opgehaald. Seppenwoolde:

“Het is misschien een beetje plat om daar telkens om te vragen, maar alles kost nu eenmaal geld. Zonder kunnen wij ons werk niet blijven doen. Van dat geld kopen we bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen om de operatiekamers en shelters schoon te houden, of goed voer. Want daardoor zullen de dieren sneller herstellen en zo voorkomen we nog grotere medische kosten.”

Seppenwoolde benadrukt dat de actie nog altijd op volle toeren draait en dat donaties nog even welkom als belangrijk zijn.

Toekomst
Volgens Janet Mulder en Mirjan Seppenwoolde is er al veel bereikt voor de dieren op het eiland. Zo zijn er duizenden dieren voorzien van voedsel en medicatie, zijn er dieren gesteriliseerd en gecastreerd en worden de zieken naar shelters overgebracht en krijgen daar de nodige medische zorg. Maar met oog op de toekomst is het erg belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de educatie van kinderen. Janet Mulder:

“Bij deze kinderen ligt de toekomst. We moeten ze leren dat een dier evenveel voelt als een mens en dat je goed voor ze moet zorgen. In december wil ik als ‘toerist’ naar Sint Maarten gaan om in die weken alsnog te doen wat ik in eerste instantie wilde doen. Namelijk het opsporen van zwerfdieren en ze voorzien van medische zorg. De dode dieren zullen dan al opgeruimd zijn maar er is nog genoeg te doen. Het geld dat nu nog op mijn bankrekening staat bewaar ik daar ook voor, het staat in dienst voor een ‘vervolg van’. Want mijn missie voelt nog niet als geslaagd!”

Voor meer informatie over het werk op Sint Maarten of donaties, klik hier. Volg het nieuws over de noodhulp op de Facebook-pagina Inzameling voor Sint Maarten’s dieren.

Bron: ©AnimalsToday.nl Thomas van de Pol