Het smelten van de ijskappen op Groenland veroorzaakt lokaal een stijging van de bodem. Dit proces leidt inmiddels zelfs tot het ontstaan van nieuwe eilandjes. Het ijs bij Groenland verdwijnt veel sneller dan tot nu toe werd ingeschat. Door het verlies van die massa komt de aarde naar boven, aldus Deense onderzoekers van de Technische Universiteit van Denemarken (DTU).

smeltend ijs
Door smeltend ijs ontstaan bij Groenland nieuwe eilandjes | Foto: publiek domein

Groenland wordt al sinds het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 11.700 jaar geleden, geleidelijk hoger. Maar dit proces is de laatste jaren dramatisch versneld als gevolg van klimaatverandering. Volgens de wetenschappers is het grondgesteente in Groenland in nauwelijks tien jaar tijd met gemiddeld 20 centimeter gestegen, veel meer dan in de decennia hiervoor. Danjal Longfors Berg, hoofdauteur van het artikel dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Geophysical Research Letters’, noemt het een “alarmerend fenomeen”.

Nieuwe eilandjes door klimaatverandering

Verschillende processen dragen tegelijkertijd bij aan het alarmerende fenomeen van smeltend ijs. Zo zorgt het snelle terugtrekken van de ijskappen voor een aanzienlijke afname van de hoeveelheid gewicht van Groenland. Deze daling van de ijsmassa en afname van de druk op het land, creëert een soort terugstoot van de ondergrond. In het onderzoek wordt dit effect omschreven als een ‘elastische verticale landbeweging’. Uit onderzoek blijkt dat het verlies van gletsjerijs in sommige gebieden verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale verticale beweging van Groenland.

ijs bij groenland
Klimaatverandering zorgt voor smeltend ijs, waardoor de bodem naar boven komt | Foto: publiek domein

Tegelijkertijd brengen smeltende gletsjers veel zoet water naar de oceanen, wat invloed heeft op stromingen en temperatuurregeling. Inmiddels nadert de golfstroom in de Atlantische Oceaan, die de temperatuur en het zeepeil in de wereld in balans houdt, een kritiek punt. Chad Greene, glacioloog bij het NASA Jet Propulsion Laboratory en hoofdauteur van een recent Nature artikel:

“Wat we zien is een gesynchroniseerde reactie van de Groenlandse gletsjers op de wijdverspreide opwarming. Bijna elke gletsjer in Groenland heeft zich de afgelopen decennia teruggetrokken en ze vertonen geen tekenen van vertraging.”

 

Dit Groenlandse onderzoek valt samen met meer negatief klimaatnieuws. De Europese klimaatdienst Copernicus meldde recent dat januari de achtste maand op rij was waarin een wereldwijd warmterecord is verbroken. Sinds het begin van wereldwijde temperatuurmetingen, was het nog nooit zo warm in januari als in dit jaar. De gemiddelde temperatuur op aarde lag het afgelopen jaar al ruim anderhalve graad hoger dan vóór de industriële tijd (voor 1750). Dit betekent dat we de in het Klimaatakkoord van Parijs in 2016 vastgelegde bovengrens van 1,5 graad onmogelijk gaan halen. Met alle gevolgen van dien, waaronder steeds sneller smeltend ijs.

Bronnen:

Smeltend Noordpoolijs veroorzaakt conflicten tussen orka’s en de mens

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee