Het smelten van de ijskappen op Groenland veroorzaakt lokaal een stijging van de bodem. Dit proces leidt inmiddels zelfs tot het ontstaan van nieuwe eilandjes. Het ijs bij Groenland verdwijnt veel sneller dan tot nu toe werd ingeschat. Door het verlies van die massa komt…