Maandag presenteren 40 groene organisaties een tienpuntenplan voor een nieuw natuurbeleid. Dit om de Wet Natuur van demissionair staatssecretaris Henk Bleker te vervangen.

Wet Natuur

Een van de speerpunten in dit plan is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), wat inhoudt dat er groene verbindingszones tussen de verschillende natuurgebieden worden aangelegd. Het is van levensbelang dat dieren en planten zich door middel van deze zones kunnen verspreiden.

Bleker hevelde in zijn natuurwet het beheer van natuur over naar de provincies. Afgelopen september gingen de provincies schoorvoetend met zijn wet akkoord, echter door de felle kritiek en zeer forse bezuinigingen bleef dit akkoord op losse schroeven staan. Uit de overeenstemming die VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks blijkt dat de bezuiniging van 600 miljoen euro, die Bleker voor ogen had, echt te flink is. Een deel wordt teruggedraaid. De 40 natuur- en  landschapsorganisaties constateren dat in de huidige situatie tweederde van onze natuur er slecht aan toe is. ‘De overheid moet zorgen voor voldoende geld voor behoud, beheer en toegankelijkheid van natuur,’ verklaren ze.

De organisaties hebben niet alleen als doel dat natuur op het boerenland terugkomt, ze zetten zich ook in om tropische natuur de Caribische eilanden Bonaire en Aruba, voor meer groen in de stad en tegen plezierjacht.

Bron ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils