Dit is Sofie. Zij is pas 16 maanden oud en heeft al een erg zwaar leven achter de rug. Met vele duizenden andere kippen dicht op elkaar zat Sofie opgesloten in een schuur en heeft in een jaar tijd 320 eieren moeten produceren.

Sofie
Legkip Sofie | Foto via Red een Legkip

Als dank voor deze enorme prestatie zou zij in de nacht van 3 op 4 oktober ruw gevangen worden, in een krat gedouwd en op een vrachtwagen geladen worden om naar het slachthuis in België te worden vervoerd. De kans dat ze tijdens dit vervoer veel pijn zou lijden door kneuzingen of een gebroken poot is groot. In het slachthuis zou zij terwijl zij de angstschreeuwen van haar zusters om haar heen hoort, aan haar poten opgehangen worden en omgekeerd hangend gruwelijk aan haar einde komen. Eenmaal dood en kaalgeplukt zou zij later naar Afrika verscheept worden als vrijwel waardeloze soepkip.

Gelukkig voor Sofie hoeft zij dit allemaal niet mee te maken. Zij is gered van de slacht en zit nu veilig met 24 van haar zusters in onze opvang in Naarden en zoekt op dierendag een liefdevol thuis. Mensen die belangstelling hebben om Sofie en een paar van haar zusters te adopteren kunnen als zij aan de plaatsingsvoorwaarden voldoen zich aanmelden via onze website www.redeenlegkip.nl of op 4 oktober persoonlijk kennis komen maken met Sofie en haar zusters in het Vogelhospitaal Naarden. Pers en adoptanten zijn daar van harte welkom van 10.00 uur tot 15.00 uur (adres: Burg. J. Visserlaan 1, Naarden). Niet alleen in Naarden, maar ook in de andere opvangen van Red een Legkip in Ochten (Gelderland), Soest (Utrecht), Wezuperbrug (Drenthe), Twijzelerheide (Friesland) en Lanaken (België) zitten geredde legkippen te wachten om geadopteerd te worden door dierenvrienden waarbij ze in de tuin naar hartenlust rond kunnen scharrelen en oud mogen worden.

legkip Sofie
Legkip Sofie | Foto via Red een Legkip

Omdat ieder gered kippenleven er één is…

Red een Legkip heeft in de ruim 2 jaar van haar bestaan 2560 kippen gered van de slacht. Zij is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en druppels op de gloeiende plaat. Desondanks betekent ieder gered kippenleven er één en laat Red een Legkip door dit initiatief ook zien hoe verschrikkelijk deze dieren in de industrie te lijden hebben gehad. Door het redden van deze dieren opent Red een Legkip een stukje van de gesloten deuren van de kippenindustrie en komt het voor de consument dichterbij door deze dieren een nieuw leven te gunnen. Met industrie bedoelt Red een Legkip de hele sector waarin de kippen in grote getale gehuisvest worden, veel moeten produceren in korte tijd en als dank daarvoor ruw worden gevangen, vervoerd en gruwelijk geslacht. Dit geldt zowel voor kooikippen, scharrelkippen, vrije-uitloopkippen als de biologische kippen. Uit ervaring moet Red een Legkip helaas constateren dat een deel van de vrije-uitloopkippen en de biologische kippen niet eens buiten komen omdat ze in te grote getale gehouden worden en de omgeving buiten niet kipvriendelijk gemaakt is.

Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze vaak angstig, gedeeltelijk kaal en rafelig en zijn hun kammen en lellen zichtbaar bleek door het gebrek aan zonlicht. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag waardoor ze kaal werden. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe zij eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren. Onder het keuzemenu ‘Kippen die nu gelukkig zijn’ op de website www.redeenlegkip.nl vertellen adoptanten enthousiast over deze ervaringen, zie: http://www.redeenlegkip.nl/gered.html

Persbericht Red een Legkip