Goed nieuws over grotere in bomen voorkomende zoogdieren die in het Amazonegebied leven: door natuurlijke en kunstmatige overbruggingen tussen de boomtoppen kunnen de dieren zich ondanks gas- en olieleidingen of wegen die het gebied fragmenteren voortbewegen in hun leefgebied.

natuurlijke bruggen
Natuurlijke bruggen over pijpleidingen Amazonegebied uitkomst voor dieren | Foto: Carine06 Flickr via Compfight cc

Canopy bruggen
Het Amazonegebied wordt gefragmenteerd door pijpleidingen, wegen en spoorwegen. Dit scheidt dierenpopulaties en verstoort de beweging van dieren die hun leven in de boomtoppen doorbrengen. Obstakels als pijpleidingen blijken een minder grote impact te hebben op het leefgebied van deze dieren dan gedacht wanneer ze via de boomtoppen deze obstakels kunnen ontwijken, via zogenaamde ‘canopy’ bruggen: overbruggingen tussen bomen.

Canopy camera trapping
Een nieuw onderzoek heeft in het Peruaanse gedeelte van het Amazonegebied gekeken naar de beweging van dieren via de boomtoppen op een plek waar een nieuwe pijpleiding werd aangelegd. De constructie van de pijpleiding verdeelt het leefgebied van een aanzienlijk aantal dieren. De onderzoekers keken door middel van ‘canopy camera trapping’, het met camera’s vastleggen van de boomtoppen overstekende dieren, hoeveel en welke dieren zich via de boomtoppen naar de andere kant van de leiding bewogen.

Amazone regenwoud
Amazone | Foto: Andreas Kay

Liever via bomen
Ook de bewegingen op de grond werden vastgelegd. Zo werden zes van de soorten die in bomen leven in totaal 16 keer waargenomen op de grond, maar ontbraken 19 soorten van de grondcamera’s. Dit geeft aan dat een groot deel van de diersoorten vatbaar is voor de negatieve effecten van de leiding en dat hun leefgebied wordt beperkt door obstakels als pijpleidingen. De routes via de boomtoppen waren populairder: hier werden 3372 waarnemingen gedaan door 25 verschillende dierensoorten. Het aantal soorten dat in de bomen op de camera werd vastgelegd omvatte de meerderheid van de zoogdieren in de regio. Onderzoekster Tremaine Gregory van het Smithsonian Conservation Biology Instituut, die het onderzoek leidde, geeft aan dat dit duidt op de voordelen van natuurlijke overbruggingen.

Natuurlijk of kunstmatig
Er zijn niet overal natuurlijke overbruggingen en de takken moeten sterk genoeg zijn. Dit kan een probleem zijn bij werkzaamheden omdat de bomen plotseling aan een meer open omgeving worden blootgesteld wat kan dit leiden tot minder stevige of afbrekende takken. Gregory stelt dat bij gebrek aan natuurlijke overbruggingen kunstmatige overbruggingen kunnen worden ingezet om de impact van obstakels op het leefgebied van dieren te verkleinen. Deze strategie zou ook op plekken kunnen worden ingezet waar de leefgebieden van dieren al eerder door werkzaamheden zijn verdeeld. Ze is hoopvol dat ook andere landen met regenwouden deze manier over gaan nemen.

Bron ©AnimalsToday.nl Lisa van Leeuwen