Opnieuw brengt Animal Rights verschrikkelijke undercoverbeelden uit een slachthuis naar buiten. Deze keer gaat het om Vee- en vleeshandel Mulder BV, gevestigd in het Gelderse Twello. Kristel Grond, campagneleider Stop de slacht, reageert boos: “De beelden tonen hoe angstige dieren ontsnappen aan de slachters, worden getrapt en opnieuw moeten worden gevangen. Ook hoe de dieren getuige zijn van het verdoven en slachten van hun lotgenoten en hoe onwillige dieren aan de staart worden voortgedreven.”

undercoverbeelden
Ernstig dierenleed in nieuwe undercoverbeelden uit Nederlands slachthuis | Foto: Pixabay

Animal Rights heeft naar aanleiding van de illegale praktijken een handhavingsverzoek bij de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit ingediend en vraagt de overheid een grootschalig en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar alle Nederlandse slachthuizen en daarbij de onmiddellijke sluiting van alle falende slachthuizen.

Trekken aan staarten en optillen aan hoorns

De dieren verzetten zich en willen niet de lopende band op lopen. Ze worden opgejaagd en als zelfs dat niet helpt, worden ze vooruit gedwongen door hun staarten omhoog te trekken of om te draaien. Kleinere dieren worden ook bij de hoorns opgetild.

Dit is in strijd met de Europese Verordening Bijlage III, Artikel 1.8, maar ook de Nederlandse wetgeving (Artikel 1.12. van Besluit houders van dieren) wordt hierbij overtreden.

Grond begrijpt het verzet volkomen:

“Verzet vanuit de dieren is heel begrijpelijk. Alle dieren, inclusief de mens, hebben de wil om te blijven leven. Niemand loopt vrijwillig de slachtlijn op!”

Illegale praktijk slachthuis from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.

Soortgenoten recht voor hun ogen geslacht

De jong geslachte dieren – veelal de bokjes die het ‘afval’ zijn van de geitenmelk en -kaas industrie – worden in een ruimte bijeengedreven waar ook het toestel met de elektroden staat. Ter verdoving worden ze met de kop er tegenaan gedrukt worden. Deze bokjes schreeuwen het regelmatig uit.

De dieren zien, horen en ruiken hoe hun voorgangers met de elektrische tang worden verdoofd, hoe hun keel wordt doorgesneden, hoe deze aan een achterpoot worden opgetakeld en leegbloeden tot ze sterven.

Grond legt uit:

“Zowel in de Europese verordening 1099/2009 als in de Nederlandse Besluit houders van dieren is opgenomen dat elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden voorkomen moet worden. De beelden laten duidelijk zien dat het op geen enkele wijze voorkomen wordt.”

Ontsnappingen

Op de beelden is ook te zien hoe een schaap ontsnapt is aan de slachter en zich verschuilt onder de leegbloedende lijken van zijn of haar soortgenoten, mogelijk zelfs familieleden. De slachter trapt het dier om het uit die schuilplaats te verdrijven met als gevolg dat hij of zij de slachtruimte uitvlucht.

Het dier wordt gevangen en teruggeleid naar de slachtruimte waar het zonder gefixeerd te zijn, verdoofd wordt. Dit gaat door het tegenstribbelen van het schaap een paar keer mis. Het dier wordt vervolgens niet onmiddellijk de keel doorgesneden, maar eerst op de slachttafel gehesen.

“De stress en angst moeten voor het schaap onvoorstelbaar traumatisch zijn geweest”, zegt Grond.

Een geit die ontsnapt uit de slachtruimte weet zelfs het terrein van het slachthuis te ontvluchten en komt op straat terecht. Ook voor dit dier is er uiteindelijk geen genade en ook hem is niet “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden” bespaard. Daarbij geeft de Europese verordening ook aan dat er voor gezorgd moet worden dat dieren niet kunnen ontsnappen.