Stroperij gebeurt meestal in het verborgene. Pas naderhand, als de gruwelijke daad gepleegd is, worden de vinders geconfronteerd met het leed dat heeft plaatsgevonden. Onlangs werd onverwacht door microfoons in het bos een geluidsopname gemaakt van het moment dat een olifant door een stroper werd gedood.

microfoons
Foto Credit: robwildlife2 via Compfight cc

Microfoons registreren olifantgeluiden

Het Elephant Listening Project installeerde meerdere microfoons in de bossen van Gabon en Congo, met als doel geluidsopnamen te maken van de manier waarop olifanten met elkaar communiceren. Hiermee is het mogelijk de aspecten van de ecologie en het gedrag van de dieren gedurende lange tijd in afgelegen gebieden te onderzoeken, zonder ze te storen. Aan de hand van de akoestische geluiden kunnen onderzoekers bijvoorbeeld meten hoeveel olifanten er zijn en hoe het gesteld is met de voortplanting.

Niet alleen het aantal olifanten wordt op deze manier geregistreerd, ook wordt vastgelegd hoe het gesteld is met stroperij, bijvoorbeeld door opnames van geweerschoten. Zo kon men aantonen dat er illegaal werd gejaagd in Loango National Park in Gabon, wat aanleiding was voor het aanstellen van een antistropersteam in dit beschermde gebied.

Bescherming bosolifanten noodzaak

‘Ik ben ervan overtuigd dat het erg slecht gaat met de bosolifanten. Omdat er meer wordt opgetreden tegen stropers op de savanne, richten ze zich steeds vaker op bosolifanten. Patrouilleren in regenwouden is lastiger en dit is nadelig voor de bescherming van de dieren. Dit is een groot probleem voor de populaties bosolifanten, zeker in Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek. In Congo zijn al bijna geen bosolifanten  meer, terwijl ze voorheen in meer dan 60% van de bossen leefden’, aldus gedragsecoloog Peter Wrege van het Elephant Listening Project.

Wetenschap helpt olifanten

Volgens Wrege kan wetenschap meer voor olifanten betekenen. Zo kan met een breder inzetbaar gebruik van DNA uit inbeslaggenomen ivoor sneller achterhaald worden waar de partij vandaan komt. Ook kan geavanceerde techniek informatie over stropers die actief zijn direct doorspelen naar parkwachters en andere instanties, zodat zij sneller kunnen ingrijpen.

‘Aangezien de populaties dalen, moeten we voorspellen waar de dieren heen trekken, zodat we ze daar beter kunnen beschermen. Geluidsopnamen kunnen hierbij helpen’.

De microfoons registreren allerlei geluiden uit het leven van de bosolifanten. Toen onlangs een olifant werd gedood door een stroper, werden ook deze aangrijpende momenten opgenomen.

Let op: schokkend

Bron: ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde