Voor het eerst sinds herintroductie in het wild, is de populatie Mexicaanse wolven in de Amerikaanse staten Arizona en New Mexico de 200 gepasseerd. Het aantal individuen wordt voor het jaar 2022 geschat op zo’n 241 wilde wolven.

Mexicaanse wolven
Populatie Mexicaanse wolven groeit in VS | Foto: publiek domein

De populatieschatting van 2022 betekent een stijging van 23 procent ten opzichte van het aantal van 196 wolven in 2021. Dit is het zevende opeenvolgende jaar van populatiegroei en een meer dan verdubbeling in omvang sinds 2017. Het aantal is in de afgelopen zeven jaar vooral toegenomen door voortplanting in het wild. Daarnaast telt de populatie Mexicaanse wolven 136 individuen in New Mexico en 105 in Arizona. Brady McGee, coördinator van de staatsdienst U.S. Fish and Wildlife Service Mexican Wolf Recovery, zegt in een verklaring:

“Deze mijlpaal is al 25 jaar in de maak. Om van nul wilde Mexicaanse wolven bij de start naar 241 vandaag te gaan is echt opmerkelijk. In 2022 registreerden we meer roedels, meer broedparen en een groeiend verspreidingsgebied, wat bewijst dat we op weg zijn naar herstel. Deze verwezenlijkingen zijn een bewijs van partner gedreven behoud in het Westen.”

Weg naar herstel

Het Interagency Field Team (IFT) verzamelde van november tot februari informatie over de Mexicaanse wolvenpopulatie. Tijdens deze periode verrichtte het IFT onderzoek op de grond en vanuit de lucht. Hierbij werden verschillende methoden gebruikt, zoals camera’s op afstand, het verzamelen van uitwerpselen en visuele observatie. Bovendien, het tellen van de populatie aan het eind van elk jaar maakt het mogelijk de trends van jaar tot jaar te vergelijken in een periode van het jaar waarin de populatie Mexicaanse wolven het meest stabiel is. Jim deVos, coördinator van het Arizona Game and Fish Department, zegt:

“De weg naar herstel voor elke bedreigde diersoort is niet recht of gemakkelijk, en dit is het geval gebleken voor de Mexicaanse wolf. Met de verbluffende groei die in 2022 plaatsvond, is het herstel in een verbazingwekkend tempo versneld. Op alle mogelijke manieren is er vooruitgang geboekt, waaronder 31 broedparen die 121 pups hebben voortgebracht, waarvan 81 gedocumenteerd werden als overlevend tot het moment van de telling, wat een zeer hoog overlevingspercentage van 67 procent is. Hoewel de weg naar herstel nog niet is afgelegd, heeft het herstelprogramma in 2022 veel bereikt.”

Bedreigde ondersoort

De Mexicaanse wolf is de zeldzaamste ondersoort van de grijze wolf in Noord-Amerika. Hij staat apart van de grijze wolf op de lijst van bedreigde ondersoorten van de federale Endangered Species Act. In 1977 zijn de inspanningen begonnen om de ondersoort in stand te houden. Dit gebeurde door de ontwikkeling van een fokprogramma met zeven overgebleven Mexicaanse wolven. Daarnaast werden in 1998 de Mexicaanse wolven voor het eerst in 30 jaar weer in het wild uitgezet in de Verenigde Staten. Stewart Liley, hoofd natuurbeheer van het New Mexico Department of Game and Fish, zegt:

“Voortdurende samenwerking tussen de staatsagentschappen voor natuurbeheer van Arizona en New Mexico en de dienst is essentieel voor het herstel van de Mexicaanse wolf. Tijdens deze telling en vangst konden we 21 wolven vangen en van een zender voorzien, wat een beter inzicht geeft in de wolvenactiviteit en helpt bij het wolvenbeheer ter plaatse. Terwijl we werken aan het bereiken van de hersteldoelen, blijven we werken aan een sterk, coöperatief team om wolven in het hele verspreidingsgebied te beheren.”

Genetische stagnatie Mexicaanse wolven

Ondanks dit goede nieuws, blijft de genetische diversiteit bij de Mexicaanse wolven net zo laag als bij bijna elke dierenpopulatie ter wereld. Dit komt doordat de overheid en particulieren de populatie in het verleden hebben uitgeroeid. Ook de onverklaarde verdwijning van wolven met een grotere genetische diversiteit die uit gevangenschap zijn vrijgelaten speelt een rol. Het aantal wolven neemt dus wel toe, maar de genetische diversiteit is lager dan in 2007. Michael Robinson, senior conservation advocate bij het Center for Biological Diversity, zegt:

“Meer Mexicaanse grijze wolven die overleven in 2022 is geweldig goed nieuws. Maar met bijna alle zuidwestelijke wolven die genetisch zo nauw aan elkaar verwant zijn als broers en zussen, kan de Fish en Wildlife Service niet doen alsof deze dieren herstel naderen. Het vieren van populatiegroei terwijl genetische stagnatie wordt genegeerd is kortzichtig. Het wordt tijd dat het agentschap weer goed verbonden wolvenfamilies vrijlaat waarin de ouders er meestal in slagen de pups in leven te houden om kostbare DNA door te geven.”

 Bevindingen van 2022

  • Eind 2022 waren minimaal 59 roedels gedocumenteerd: veertig in New Mexico en 19 in Arizona. Een wolvenroedel wordt gedefinieerd als twee of meer wolven die een gevestigd thuisgebied hebben.
  • In 2022 werden minimaal 121 pups geboren, waarvan er ten minste 81 overleefden tot het einde van het jaar, wat neerkomt op een overlevingspercentage van 67 procent. De gemiddelde overleving van pups van Mexicaanse wolven in hun eerste jaar is ongeveer 50 procent.
  • In 2022 werden minimaal 31 broedparen geregistreerd, twintig in New Mexico en elf in Arizona. Een broedpaar wordt gedefinieerd als een roedel die bestaat uit een volwassen mannetje en vrouwtje. Ze moeten ten minste één pup per jaar hebben die tot 31 december overleeft.
  • Aan het eind van het jaar waren er 109 wolven met halsbanden in het wild. Dat is 45 procent van de wilde populatie.

Naast de minimale wilde populatie zijn er op dit moment ongeveer 380 Mexicaanse wolven die via het fokprogramma in meer dan zestig vestigingen in de Verenigde Staten en Mexico worden gehouden.

Bronnen:

Lees ook op Animals Today:

  • Zes Mexicaanse wolvenpups geven hoop voor toekomst van hun soort

Zes Mexicaanse wolvenpups geven hoop voor toekomst van hun soort

  • Van hokken naar holen: recordaantal Mexicaanse wolvenpups naar het wild

Van hokken naar holen: recordaantal Mexicaanse wolvenpups naar het wild

©AnimalsToday.nl Jane Sauer