Teken de petitie: Laat verbod onverdoofd slachten niet sneuvelen in Eerste Kamer

Onverdoofd ritueel slachtenOp 13 december behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel om onverdoofd slachten te verbieden in Nederland. In de Tweede Kamer was een overgrote meerderheid voor zo’n verbod, maar de Eerste Kamer aarzelt. Maak de senaat duidelijk dat slachten zonder verdoving echt niet meer kan in ons land anno 2011!

Wij, bezorgde burgers, dierenbeschermers en PiepVandaag.nl, constateren dat er een einde moet komen aan onnodig en ernstig dierenleed in halal en koosjer slachthuizen. Bij dieren wordt zonder bedwelming de keel doorgesneden waarna ze doodbloeden en nog minuten bij bewustzijn kunnen zijn tot ze stikken in hun eigen bloed. Terwijl de Gezondheids- en Welzijnswet onverdoofd slachten in principe verbiedt!

Wij verzoeken de leden van het parlement, in het bijzonder de Eerste Kamer, om in te stemmen met het wetsvoorstel van Marianne Thieme dat onverdoofd slachten in alle gevallen verbiedt. Het moet voor een dier niet uitmaken welk geloof zijn slachter heeft. Dieren hoeven geen minutenlange doodsstrijd door te maken terwijl er verdoofd kan worden.

Klik hier voor meer informatie.
Kijk hier wat Jonathan Safran Foer over dit onderwerp te zeggen heeft.
Karen Soeters, oprichter PIEP!, schreef twee opinie-artikelen over dit onderwerp: Onverdoofd Slachten: VVD meet met dubbele maten en Een rund met doorgesneden luchtpijp kan geen doodskreten slaken!

Noot van de redactie: we stellen alle reacties zeer op prijs. We verzoeken eenieder echter wel beschaafd te blijven. Persoonlijke aanvallen en schuttingtaal zullen niet worden geplaatst. Hartelijk dank voor eenieder’s begrip.

Deze petitie is gesloten

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. Caroline zegt:

  Gisteren op een collega site van gaia in belgie terecht gekomen. Nou, een paar filmpjes daar maakt je spontaan vegetarier. Het ergste vond ik dat onderdoofd slachten voor het offerfeest. Heel veel slachters die nog een tweede keer moesten snijden, het arme beest in doodstrijd en probeert nog weg te komen. Kijk dat schaap wordt eerst in een onmogelijke positie gehouden, dan is het al helemaal gestresst. Ziet rondom zich heen andere soortgenoten dood liggen, geen idee of dat registreerd, wordt dan ondersteboven gehouden, keel naar achteren. Nou ik heb genoeg gezien, dan liever die koptelefoon of die schietpen zoals bij koeien. Dan hebben ze ook wat een vreemde omgeving maar dan rang en is het gebeurd. Ik word een beetje moe van al dat religieuze vlees. Ik als atheist wil gewoon mijn vlees op een verantwoorde redelijk diervriendelijk manier op mijn bord. En dan dat gezeul met dieren. Helemaal door europa heen naar turkije om geslacht te worden en dan weer terug? Kijk maar eens naar de filmpjes bij gaia. Moeten die kamerleden ook eens doen. Weten ze gelijk hoe lekker diervriendelijke het is.

 2. Heb hier maar 1 woord voor Walgelijk

 3. Nogal een zielig meknnene waar jullie naar linken.Helaas geeft hij ook de indruk dat een echte’ metalhead synoniem is voor een satanist. Dat beeld zou ik graag rechtzetten! Dit soort zielige figuren met een minderwaardigheidscomplex van hier tot Tokyo heeft niets met echte metal te maken! Maar inderdaad: hoe vaag ben je als je het beeld van je eigen god slacht In ieder geval de weg kwijt, maar dat wisten we al ;)

 4. Sandra zegt:

  Zijn er al nieuwe petities??

  Die zak van een Henk Bleker heeft een compromie gesloten voor onverdoofd slachten!

  Daar wordt je toch gek van..
  Stop die dierenleed!!!!

 5. H de Jong zegt:

  Van een goede vriendin kreeg ik een verzoek om hier ook te tekenen voor deze petitie tegen onverdoofd ritueel slachten, om de behandeling in de senaat te beïnvloeden. Ik ben het met jullie eens dat het niet nodig moet zijn om onverdoofd te slachten. Deze mensen zijn zo gehersenspoeld dat ze soms zelfs menen ongelovigen of ketters ook met een mes de keel door te moeten snijden, maar soms, als ze gek genoeg gemaakt zijn kunnen ze zelfs een (niet traditioneel) vliegtuig als hun bloedige werktuig kiezen. In de tijd dat die profeet van hun tot dit slachtvoorschrift kwam, kon iedereen nog slachten naar eigen inzicht. In Europa was toen dood knuppelen van slachtvee heel gebruikelijk. zelfs een eeuw geleden was dat nog algemeen. In Polynesische context werd vaak heel recent nog een varken aan een draag staak vastgebonden en mee gesjouwd en pas bij aankomst op het feest gedood, door het een palmblad nerf om de snuit te snoeren om het ademen te bemoeilijken zodat het dier langzaam stikte. Om te kijken of het echt dood was werd de strop iets gelost waarna vaak het dier weer bij kwam. Zo moest dat varken er soms wel drie kier aan geloven. Er bestaan de meest afschuwelijke manieren om een slachtdier te doden en ik wil alleen maar zeggen dat de hallal of kosher methode ver boven zulke ellende te prefereren is. Ik wil op een detail ingaan dat ik hier niet hoor maar dat voor jullie afschuw misschien nog een verzachtende waarde heeft en dat is dat de hersenen van de meeste zoogdieren heel bijzonder gevoelig zijn voor bloeddruk daling en als bij het snijden de halsslagaders meteen een in een haal doorgesneden worden en het mes niet verder het uitstromen van het bloed belemmert evenals het goed open houden van de wond, dan is de bloeddruk in een fractie van een seconde weg. Mocht dit niet het geval zijn bij deze vorm van slachten dan is de slager geen vakman.
  Bij schapen zal dat meestal wel lukken. Geiten hebben enkele afwijkende anatomische bijzonderheden die dat zouden kunnen beïnvloeden, maar daarvan ken ik de details onvoldoende. Natuurlijk gaan de hersenen van alle dieren gewoon door met het in stand houden van vitale functies en ook het pijn signaal uit de hals zal nog in het ruggenmerg hevige reacties en reflexen oproepen maar er is geen tijd voor lijden als alleen de hersenstam nog iets doet.

  U moet beseffen dat geen enkele methode 100% zekerheid van verdoofd zijn biedt. Hier verdwijnen ook varkens op de kop hangend aan een transportband in het kokend water terwijl ze soms weer zijn bij gekomen na onvoldoende elektrische verdoving. Ik kan U verzekeren dat verbranden heel wat gruwelijker is dan een snelle snee met een goed scherp mes. Wel ziet het er soms naar uit als een dier nog na spartelt, maar u moet beseffen dat het zelfs gebeurt bij een guillotine onthoofding waarbij die stuipen alleen maar als reflexen uit het ruggenmerg kunnen komen.

  U snapt ik ben in hevige tweestrijd om de petitie te tekenen, maar ik hoop dat dialoog en wetenschap tot de religieuze doodsangst van deze fundamentalisten kan doordringen en dat ze hun hersenspoeling kunnen overwinnen. Dat zal nooit lukken met een verbod, alleen met argumenten in een ontspannen omgeving. Een positie als underdogs zal ze alleen maar meer samendrijven onder de invloed van de hersenspoelers. Zelf zijn ze meestal hopeloos verloren maar hun kinderen moeten we beschermen tegen al te veel gehersenspoel want dan worden het ook zombies. Net als bij ons zal de ontkerkelijking van de nieuwe generatie heilzaam zijn. Wel moeten we de gifstroom van populisten stoppen anders kunnen er geen ontspannen dialogen ontstaan waarin rede en wetenschap het kunnen winnen.

 6. Monique Lauwers zegt:

  Laat ons niet teruggaan naar een Middeleeuwse tijd. Anno 2012: we hebben een dierenbescherming, Partij voor de dieren, dierenpolitie en een pas geopend alarmnummer 144 voor dierenleed. Het welzijn van een dier moet niet ten koste gaan van een geloofsovertuiging van een mens of bevolkingsgroep. Nederland schijnt een groot exportland te zijn van halal vlees. Echt belachelijk! laten we opkomen voor de dieren. Hun welzijn en respecteer hun leven en een waardige manier om te sterven. Nederlandse politiek, zet eens een statement en durf dat ook waar te maken!!

 7. dit moet echt stoppen!!!!!!!

 8. Zie ook de documentaire ‘Earthlings’ en hoe veel mensen omgaan met dieren zonder enige vorm van respect met onze medeschepselen op deze planeet. En dan heb ik het nog niet over het misbruik van dieren uit godsdienstige overwegingen dit is echt niet meer van deze tijd en ik snap niet hoe mensen nog steeds zo geïndoctrineerd kunnen worden door priesters imams en andere godsdienstige fanatici.
  Dit kan niet goed gaan en de ziektes zoals de vogelpest, varkenspest, creuzfeld jacob en de andere ziektes bij varkens en koeien zullen evolueren. We krijgen in de toekomst nog een flinke epidimie die een groot gedeelte van de mensheid wegvaagt. En dat komt o.a. door het ongebreideld gebruik uit financiële overwegingen van antibiotica in de fokindustrie zodat de virussen en bacteriën resistent worden voor deze middelen.
  Ik denk dat het voor de dieren een zegen zou zijn als er zo’n epidimie op korte termijn zou uitbreken wat ik zeker verschrikkelijk zal vinden voor mijn kinderen maar we roepen het over ons zelf af de natuur gaat zich zelf beschermen. Ik hoop zelf dat het nog een jaar of 100 duurt maar dat het gebeurt staat voor 100% vast of we moeten ons gedrag en instelling 180 graden omgooien. Dat zal echter niet gebeuren oomdat de wereldbevolking nog steeds explosief groeit en we allemaal moeten eten en de meeste mensen het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn. Uiteindelijk overschrijden we de kritische grens en breekt de epidimie uit.

  http://www.youtube.com/watch?v=ce4DJh-L7Ys&feature=youtu.be

  • BSE, MKZ, varkenspest, vogelpest, vogelgriep en wat er nog komen gaat
   Dierenziektes en de crisis in de landbouw
   door EC Bakker
   In 2001 bracht de ʹgekke koeienʹ-ziekte, BSE, een soort voedselcrisis op gang. Eind jaren ʹ90 was er een varkenspest-epidemie geweest,
   terwijl kort na BSE een MKZ-epidemie uitbrak. In 2003 was het pluimvee aan de beurt met de vogelpest. Nu zorgt de vogelgriep voor grote
   verontrusting. Mensen slaan mondkapjes in, terwijl EU-politici aan tafel kip zitten te eten om de burger gerust te stellen. Een land als
   Duitsland heeft na de BSE-crisis in elk geval enige conclusies getrokken en maatregelen genomen voor een grootschalige omschakeling naar
   ecologische landbouw. In Nederland schiet het allemaal niet op. Bij deze twee profetische waarschuwingen uit 1923 van de hand van
   Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie en de biologisch-dynamische landbouw. Daarnaast zal ik trachten duidelijk maken waarom
   het eind van al die ziekte-epidemieën bij lange na niet in zicht is.
   Verteringsprocessen
   Steiner waarschuwde reeds in 1923 voor de gekke koeien
   ziekte. Alvorens hem te citeren, moet voor een beter
   begrip eerst een typisch antroposofische invalshoek
   vermeld worden. Steiner wijst er bij voeding op dat het
   niet zozeer gaat om het tot zich nemen van de specifieke
   stoffen die in het voedsel zitten. De eigenlijke voeding zit
   ‘m erin dat het lichaam krachten moet aanwenden om de
   betreffende substanties om te vormen. Het gaat erom deze
   orgaankrachten te gebruiken; laat men ze onbenut, dan
   worden de krachten op een andere manier gebruikt,
   terwijl tegelijkertijd het verteringsvermogen afneemt.
   1
   Vanuit dit oogpunt is het bijvoorbeeld niet verstandig om
   vitaminepillen als vervanging voor voeding te gebruiken
   omdat ze eenvoudiger op te nemen zijn. Men ontwikkelt
   dan niet de eigenlijk noodzakelijke krachten eraan.
   2
   Terug naar de koe: deze heeft maar liefst 7 magen om gras
   e.d. te verteren en is als zodanig een enorme
   verteringsfabriek. Steiner beschouwt vlees als iets wat,
   consequent teruggeredeneerd in de voedselketen, al voor
   een groot deel omgevormd plantaardig voedsel ís. Hij
   komt nu tot de volgende uitspraak:

   1
   Een extreem voorbeeld om dit merkwaardige principe van
   ‘elders gebruikt worden’ te verduidelijken, kan men zich voor de
   geest halen bij gevallen van ondervoeding of gebrek aan water.
   Men kan dan hallucinaties krijgen en/of stemmen horen. Dit
   duidt op overactiviteit van de nieren of de lever, de fysieke
   achtergrond bij verschillende vormen van psychose.
   2
   Verontrustend is dan ook de nieuwe regelgeving op het gebied
   van babyvoeding. Vitamines toevoegen is door de EU verplicht
   gesteld. Hieraan vooraf ging lange tijd dat juist voor
   babyvoeding normen van insecticidenrestanten voor
   volwassenen werden gehanteerd. Jonge kinderen konden hier
   slechter tegen. Nu is de regelgeving aangepast en worden nota
   bene fabrikanten van ecologische babyvoeding geconfronteerd
   met vitamine-eisen.
   “Stelt u zich nu eens voor dat een koe op het idee kwam om te
   zeggen: ‘Het is me allemaal te saai, dat rondlopen en gras e.d.
   eten. Dat kan het andere vee voor mij doen. Ik eet gewoon
   meteen het andere vee!’ Om kort te zijn; de koe gaat vlees eten.
   Maar hij kan toch zelf vlees voortbrengen! Hij heeft daartoe de
   krachten in zich. Wat gebeurt er dan wanneer hij in plaats van
   planten vlees gaat eten? Hij laat de krachten in zichzelf onbenut
   die in hem het vlees kunnen voortbrengen. (…) Maar die kracht
   die in het dierlijk lichaam onbenut blijft kan niet simpelweg
   verloren gaan. De koe is al met al volgestopt met deze kracht; die
   doet nu iets anders met hem dan uit plantenstoffen vleesstoffen
   maken. En hetgeen wat zij nu gaat doen, dat brengt in haar
   allerlei onheil voort. In plaats van dat het vlees geproduceerd
   wordt, worden nu schadelijke stoffen geproduceerd. De koe zou
   zich dus, wanneer zij opeens zou beginnen een vleeseter te
   worden, volstoppen met allerlei mogelijke schadelijke stoffen.
   Met name met urinezuur en met urinezuur-zouten
   3
   (…) De
   bijzondere eigenschappen van urinezuur-zouten kenmerken zich
   door een bijzondere voorliefde voor het zenuwstelsel en voor de
   hersenen. Bij de vleesetende koe zal het dan gaan om enorme
   hoeveelheden van zich afzonderende urinezuur-zouten; deze
   zullen dan naar de hersenen gaan en de koe zou gek worden.
   (…)
   4
   Steiner hielt vergelijkbare uiteenzettingen over het gebruik
   van krachtvoer als voeding (of ten aanzien van planten
   over kunstmest.) Hij was nog niet zo profetisch om andere
   recente fenomenen te behandelen, zoals wat er gebeurt als
   kippen hun eigen uitwerpselen voorgediend krijgen
   omdat hun stoelgang niet efficient genoeg meer is. Dit is in
   elk geval gebruikelijk bij de kippenfabrieken van
   Kentucky Fried Chicken. De ‘uitwerpselenrivier’ wordt
   3
   Harnsaüre: ook te vertalen als nierzuren, maar dat is geen
   gebruikelijke term. De strekking is dat er iets mis gaat in het
   nierbekken van de koe. Overschotten van urinezuur en
   urinezuurzouten zijn ook verantwoordelijk voor het ontstaan van
   nierstenen. Het zou interessant zijn om te kijken of ‘gekke
   koeien’ ook

 9. Als je een schaap op haar rug legt gaat ze ook gewoon dood. Laffe hap hoor, word dan vegetariër!

  • Waarom zou je een schaap op z’n rug leggen?. En bovendien komt dat omdat de mensen die dieren zo hebben doorgefokt dat ze een veel te dikke vacht hebben gekregen en daarom niet meer kunnen terugrollen, en heel veel schapen in het Midden Oosten halal woren geslacht komen uit Australië (en ook de meeste wol hier 57% van die schapen wordn gemulesed en 53% krijgen een sort van navelstren klen m op de huid bij hun anus omdat ze door het doorfokken een huidplooi hebben ontwikeld die flystrike kan uitlokken zie:

   http://www.nieuwslog.nl/2010/11/…/video-uggs-mulesing-en-het-dieenleed

   Of Google afbeeldingen: mulesing

 10. Ik en vele met mij ben diep teleurgesteld in het enorme zwaktebod bij de beslissing/dwaling ritueel slachten zoiets mag in Nederland niet plaatsvinden!

  Zie: http://israel-palestijnen.blogspot.com/2011/12/lichtpuntjes-bij-de-rituele.html

  Zelfs veel islamitische slagers willen het beter maar durven dat bijna niet hardop te zeggen, Bovendien is een dier schieten na het snijden is dubbel erg. Moslims halen hun vlees bij de islamitische / koshere slager, als het ritueel is geslacht kopen ze dat, er moet op z’n minst ook verdoofd geslacht vlees te koop zijn, of beter allemaal verdoofd vlees want dat maakt voor de kwaliteit van het vlees niets uit alleen heeft het dier veel minder geleden. Deze vorm van slachten is de kern van de wrijving tussen de autochtonen en de allochtonen.

  Voor zover ik weet staat in onze grondwet dat: ‘De vrijheid van Godsdienst stopt daar waar de goede zeden in het geding is”. (dat is hier zeer duidelijk aan de orde).

  Mensenrechten zijn niet mogelijk zonder dierenrechten.

  Zelfs profeet Mohammed zei:
  “Hij die medelijden heeft met (zelfs maar) een spreeuw en zijn leven spaart, voor hem zal God genadig zijn op de Dag des Oordeels.”

  Albert Einstein (Joods) zei:
  “Niets zal de mensheid meer verheffen als het overschakelen op een
  vegetarisch dieet”

  Albert Schweitzer
  De mens zal pas tot vrede komen
  wanneer hij het bereik van zijn medelijden heeft uitgebreid naar alle levende
  wezens.’

  De beroemde Joodse schrijver en nobelprijswinnaar Isaak
  Bashevis Singer zei: “In zake het consumeren van dieren worden we allemaal tot
  nazi’s voor de dieren is het iedere dag Triblinka”.

  Pythagoras:Zolang mensen niet ophouden met het
  kwellen en doormaken van andere wezens, zolang mensen dieren kwellen en
  doodmaken zullen ze elkaar doodmaken, wie dood en verderf zaait zal nooit liefde
  en vrede en oogsten.

  Voltaire ‘Bestaat er wel iets weerzinwekkenders dan
  lijkenvlees eten?’

  Leo Tolstoj zie vroeger al : “Zolang er slachthuizen
  zijn zullen er slachtvelden zijn”.

  Boedha:
  Vegetarier worden is stappen in de stroom die leidt naar verlichting (inzicht).

  Zie:: http://israel-palestijnen.blogspot.com/2011/12/lichtpuntjes-bij-de-rituele.html

 11. Ja of je gaat gewoon geen vlees meer eten. Je kunt ook zonder. :)

 12. Sorry maar als je dit soort foto’s en beelden ziet, zoals bovenaan deze site en sommige sites die worden genoemd..
  Hoe kan je dan geen brok in je keel en een knoop in je maag krijgen..
  Zo lief, zo onschuldig, zo wreed behandelen…
  Voor de mensen die over geloof vallen.. Denk je niet dat god je vraagt als je hem met de tijd ontmoet, wat heb je met mijn mooie wezens gedaan die ik gemaakt heb..?? Waarom heb je daar geen respect voor gehad..??
  Waarom dacht je dat jij beter was dan dat zij waren..??
  Eten..??? Tuurlijk moet je eten, maar je hoeft niet meer te pakken dan je nodig hebt.. Je hebt hersenen gekregen zodat je kan uitzoeken of het dier wat je eet respect en een leven heeft gehad.. Daarvoor zijn die hersenen..
  Geld..??? Is een leven minder belangrijk dan de sigaretten die je koopt en de alcohol die je drinkt.. Of gewoon geen vlees eten als je het niet kan betalen is dat echt zoooooo moeilijk voor te stellen…
  Bovenaan de voedselketen..??? Idd jij hebt het verstand gekregen om daar op een eerlijke en fatsoenlijke manier mee om te gaan.. Jij van alle dieren kan dat verschil maken en mij en de wezens die ik maak het respect geven dat ze verdienen..
  Denk maar eens of jouw god dat niet tegen je zou kunnen zeggen.. En wat zeg je dan terug….
  Ik wist het niet????????????????????????????

 13. Anna Paalman zegt:

  Ik vind het heel en heel erg voor woorden dat de politieke partije die wel voor de rituele slacht zijn,de moslims en de joden hun zin hebben gegeven.
  En wij dieren activisten organisaties en partij voor de dieren er maar voor vechten dat er eindelijk een einde komt aan de wreedachtigge manier van slachten,eindelijk ging het de goede kant op met het actie om er voor yte zorgen dat het rituel slachten niet meer mag,maar dat is dus van de baan,waar die gemene joden en moslims voor gezorgd hebbe,ik mag het woor gemene misschien niet zeggen maar doe het mooi wel om dat ik heeeeel boos op joden en moslims ben met de gruwlijke dieren moord wat ze tegen de schapen doen.
  En wat de moslima in de reactie zei trap ik niet in,ze probeerd anderre voor mijn idee voor het lappie te houden,zeggen dat dieren pijn doen verboden is,terwijl moslims wel de schaap voor hun feest op een gruwlijke manier slachte,en wat joden weer bij hun koosjer slacht feest doen,joden en moslims zijn een stel dieren moordernaars.
  En om dat zedeze afschuwelijke rittuele slacht nog steeds moge doen,ben ik van plan om te proberen om met dieren rechten activisten hun feest te dwars bomen, om dat het nog steeds niet te respecteren valt de rituele slacht,zelfs slacht met verdoving vind ik net zo erg,wand ik ben streng vegetaries.

 14. Janneke Vloet zegt:

  Ik heb respect voor ieder mens, ook voor alle mensen met andere denkwijzen en godsdiensten..maar dit gaat te ver.Het gaat mij hier (en in de voorgaande reactie) om de dieren.
  Het opvallende is dat de christelijke partijen menen dat ze geen redenen hoeven te geven voor godsdienstige opvattingen. Ook niet wanneer ze in conflict komen met een algemeen gedeeld normbesef in de samenleving.. namelijk zoveel mogelijk dierenleed vermijden. Ze hoeven geen reden te geven waarom onverdoofd slachten tot godsdienst behoort. Het gaat al 3000 jaar zo.
  Dat is toch onacceptabel?
  Waarom moeten dieren onverdoofd geslacht worden: welk hoger doel, moraal of redelijk belang wordt hiermee gediend? Worden gelovigen gelukkig als dieren op die manier aan hun einde komen? Hoe kan een slachtmethode die voor de rest van Nederland verboden is, opeens acceptabel zijn als het in een religieuze context gebeurt? Dit kan niet kloppen.
  We kunnen toch ook nog zelf nadenken en vooral voelen ipv klakkeloos de woorden uit een heel oud boek op te volgen (terwijl de omstandigheden nu heel anders zijn)?

  Ik weet zeker dat geen enkele god zou willen dat wij onze medebewoners van de aarde zoveel pijn doen en dat we zo wreed met ze omgaan.Ik denk dat iedere god eenheid zou willen ..eenheid tussen mensen, maar ook eenheid tussen mens,dier en natuur.
  Hoe kan het toch dat religie vaak afgescheidenheid veroorzaakt, terwijl dat juist het tegenovergestelde is van wat iedere god graag zou willen.

  Ik word echt heel, heel erg verdrietig als ik deze beelden zie..het lijkt wel een concentratiekamp voor dieren.Ze worden gewoon gemarteld en ze lijden.Het ergste is nog dat dieren weerloos zijn t.o.v de mens. De mens moet die macht daarom niet misbruiken.Ik vind dat het onze plicht is om voor ze op te komen. Dat doe ik dan ook.

 15. Willeke van Oorschot zegt:

  PIEP, WAT KUNNEN WE NOG DOEN OM DIT LEED TE STOPPEN.
  ONDER HET MOM VAN HET GELOOF DIEREN AFSLACHTEN?
  WAT EEN HYPOCRIET GEKLETS IN DE KAMER, DE SGP VOOROP, WAT EEN KLETS.
  ZE DENKEN ALLES TE KUNNEN DOEN ONDER HET MOM VAN EEN GELOOFSOVERTUIGING, STOPPEN DIT LEED.

 16. je bent ziek in je kop als je dieren zonder verdoving slacht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  je bent dan gewoon een dierenmishandelaar!!!
  dus het moet gestopt worden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  hoe zou jij het vinden, als iemand dat bij jou deed?!?!
  ooit gedacht aan iemand anders
  gewoon met verdoving slachten is al erg genoeg
  maar zonder verdoving gaat veel te ver !!!!
  dusss het moet zeker weten stoppen!
  jammer dan voor t geloof
  het dierenrecht gaat voor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 17. Waarom moeten dieren lijden voor het achterlijk gedrag van mensen. De dieren die hebben nieteens de keus ! Onmenselijk. Je kunt het vergelijken met moord. Een dier heeft niet minder pijn dan een mens! Zouden jullie het lekker vinden dat iemand je strotje even doorsnijd en je langzaam laat sterven zonder dat je kunt vluchten?? Bah, verschrikkelijke mensen, wou dat dieren eens beseffen hoe sterk ze zijn. Mag dit misschien niet zeggen, maar ik doe het toch. Kan me hier heel erg kwaad om maken en erg van overstuur raken. Ben een dierenliefhebber en ik heb vrijheid van meningsuiting. Alle mensen die onverdooft strotten doorsnijden e.d mogen van mij de rambam krijgen.

 18. Islam is voor de rechten van dieren, het is verboden om zomaar dieren pijn te doen.
  Als je een mening wil hebben over halal slachten kijk dan eerst deze filmpjes zodat je weet waar je over praat.

  http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DquhVxLUwiBw

  • @moslima: ik ken dit filmpje inderdaad. Maar je bent wel erg naief als je denkt dat het halalvlees dat je hier in Nederland of waar dan ook koopt van dieren is die op die manier geslacht worden. Heb je deze wel eens gezien? http://www.ngpf.nl/2010/11/17/korte-documentaire-onverdoofd-ritueel-slachten/ Zo gaat het er over het algemeen aan toe.

   Naast dat is het ook wetenschappelijk bewezen dat de halssnede, ook al is deze perfect uitgevoerd, veel pijn doet bij het dier, door de pijnreceptoren in de halsstreek.

   Verder schrijf je “Islam is voor de rechten van dieren, het is verboden om zomaar dieren pijn te doen.” Eet jij alleen maar biologisch vlees? Want halalvlees is afkomstig van dieren uit de bio-industrie. Die hebben per definitie al een slecht leven gehad. En volgens mij is dat niet halal, maar juist HARAM!

   • Helemaal met je eens Mariella, uit onderzoek van Dier & Recht blijkt dat moslims vaak niet weten hoe halal vlees wordt geproduceerd. Er bestaat tot op heden geen biologisch halal dus de dieren voor de halal slacht komen direct uit de bio-industrie en het slachten gebeurt vaak onder hoge tijdsdruk. De regels die voor het halal slachten gelden worden niet in acht genomen en controle vindt nauwelijks plaats. Het filmpje in de link van Moslima is helaas niet realistisch. Ging het zo als in het filmpje dan had ik er minder moeite mee gehad. Jammer, ik hoop echt dat moslims en joden meer gaan nadenken over de manier waarop dieren worden geslacht en waarom onverdoofd slachten perse nodig is.

   • bass ruigrok zegt:

    Joodse koosjere slacht, ik geloof dat je deze groep even vergeten bent. net als bijna iedereen hier: maar omdat ik graag realistisch ben en dit onbehouwen ventileer, weer een schoolvoorbeeld van propaganda tegen moslims en het bewijs dat PVV stemmers beter op moeten letten !!!

    http://youtu.be/2HF_0SkEl80

    • Beste Bas, ik ben de Joods koosjere slacht zeker niet vergeten, maar mijn antwoord was op Moslima. Ook de koosjere slacht maakt gebruik van dieren die uit de bio-industrie komen. Lijkt mij per definitie ook NIET KOOSJER.

     Tussen de halal- en koosjere slacht zitten niet veel verschillen. Het gebed is anders, het mes in anders en schijnbaar moet je als koosjere slachter eerst een driejarige opleiding bij een rabbijn volgen en geldt dat niet voor een halalslachter. Maar uiteindelijk maakt dat voor het dierenleed niets uit: de halssnede op zich doet pijn! Het dier stikt in zijn eigen bloed en raakt in paniek. Het maakt niet uit volgens welk geloof je slacht, zolang het onverdoofd gebeurt, is er altijd dierenleed.

     Ik heb helemaal niets tegen Moslims of Joden. Of mensen van welk geloof dan ook. Ik respecteer iedereen. Maar ik heb geen respect voor mensen die dierenleed veroorzaken. Voor wat voor reden dan ook!

  • Als die dieren niet schreeuwen of spartelen betekend het niets meer dan dat ze in shock zijn en dat is ook een hele ernstige vorm van lijden!.

 19. jammer dat mensen in hun geloof qua slachtritueel zo stil zijn blijven staan in de tijd, terwijl op ander vlak wel met de tijd is meegegaan. het betekent volgens mij dat mensen hun door andere mensen uit andere tijden opgeschreven geloofsteksten niet snappen, alleen maar letterlijk kunnen nemen en liefst in hun voordeel uitleggen. als je tegen halal of koosjer slachttradities bent, ben je niet tegen het geloof of tegen de mensen. daarnaast lijkt het me dat je niet bang hoeft te zijn voor een god, alleen voor sommige mensen; anders had een god allang ingegrepen met alle leed dat mensen elkaar of de schepping toebrengen.

  slachthuizen zijn ontstaan om ‘humaner’ en hygiënisch te slachten vanwege de (vaak door dierenartsen gemeldde) misstanden tijdens de slacht uit het verleden, waarbij dieren op de boerderie of bij de dorpsslager werden neergestoken of (later) geschoten. en daar zijn veel banen en geld mee gemoeid. als de staat doden (doodsteken) en slachten zonder meer (verdoving) toestaat, kunnen we de slachthuizen afschaffen, en dieren weer thuis, in het bos en op de boerderie afslachten. hygiëne staat of valt immers met wat er verder met het vlees gebeurt voor het op iemands bord ligt en kan vast ook zonder slachthuis wel worden gehandhaafd. je zou het ieders eigen verantwoordelijkheid kunnen noemen: een inkopper voor dit kabinet, dat toch niets opheeft met de zwakkeren in onze samenleving.

  zou ook goed nieuws zijn voor dierenbeulen; het maakt dan immers niet uit hoe een dier aan zijn einde komt – als je maar betaalt wanneer ‘het’ het bezit van een ander betreft. vooraf heet dat jachtvergunning, achteraf heet dat boete; dat is toch niet zo’n ramp?

  god, als mijn rentmeesters (de mens/ staatshoofden) zo slecht zouden functioneren ten opzichte van elk door mij geschapen wezen, hen schaden en doden (bio-industrie, slacht/ mishandeling, oorlog) met zoveel minachting voor mijn schepping, zou ik hen ontslaan… wanneer zijn er nieuwe verkiezingen?

 20. echt een schande

 21. Te veel tolerantie zal uiteindelijk leiden tot absolute intolerantie.

 22. Veel mensen hebben de vraag hoe kan ik een leven hebben zonder continu te moeten lijden en hoe kan ik gelukkig worden. Vooral wanneer mensen een moeilijke periode doormaken.
  Compassie zorgt over het algemeen voor een stabiele geest en geeft dan ook veel innerlijke kracht en vooral rust. Het is heel belangrijk om positief te blijven, dit leidt tot minder angst in je leven maar vooral ook naar minder onzekerheid. We zijn allemaal als sociale dieren geboren en hebben allemaal de mogelijkheid dat te blijven wanneer we vanuit positieviteit proberen te leven, vol compassie en liefde voor alle levende wezens.

  Veel mensen lijden onder de economische crisis en we hebben allemaal te maken met de milieuproblematiek en vele andere problemen. In de hele wereld zijn 6 miljard mensen gedwongen om samen te leven in vrede en harmonie. Ons overleven hangt er van af. Niet een winnaar en een verliezer. Het gaat om het overleven van 6 miljard mensen. Deze realiteit brengt ons direkt bij de reden, waarom juist nu compassie zéér belangrijk is. Als de wereld vrediger zou zijn en meer compassie toont vanuit altruïsme, dan hebben we daar allemaal profijt van. Een egoïstische houding waarbij geen rekening wordt gehouden met andere levende wezens is een onrealistische, maar vooral ook een negatieve houding.

  Dat betekent dat we om egoïstische redenen meer aandacht moeten geven aan het welbevinden van anderen. Dat levert ons het meeste op. Soms hebben mensen de indruk dat zaken als compassie en vergeving religieuze zaken /concepten zijn. Maar als mensen dan geen belangstelling hebben voor religie vergeten ze ook die waarden. Dat is een vergissing. Menselijk mededogen is een universele eigenschap.

  Wetenschappers op het gebied van de psychologie en neurologie, de leer van het zenuwstelsel hebben nuttige informatie gevonden in de boeddhistische uitleg er zijn dus veel gevallen van wetenschappers, met op het gebied van geneeskunde, die ontdekten dat een meer medelevende geest heel goed is voor het in stand houden of zelfs verbeteren van ons immuunsysteem. Maar voortdurende angst woede en haat vreten volgens hen letterlijk aan ons immuunsysteem. Dus dat moet de manier zijn hoe we opgroeien, omringt door moederliefde dus uiteraard omdat deze juiste ontwikkeling of de juiste groei van ons lichaam binnen een sfeer van genegenheid (moedermelk is ook een symbool van genegenheid en compassie) Als ons lichaam op die manier groot wordt, zal deze ons later met meer medeleven op het geestelijke niveau laten kijken.

  Nu een level dieper.

  Een gevoel van belangstelling voor anderen, ook voor je vijand. Dat richt zich allereerst op onze eigen vrienden. Thuis ontvangen we positieve steun bij het overleven. Maar door de houding die we aannemen ten opzichte van onze vijand kunnen we geen mededogen opbouwen. Want dat mededogen staat sterk in verband met onze eigen houding. Dus de houding van je vijand is negatief. Daarom voelen wij in plaats van mededogen boosheid. We moeten ons beperkte mede dogen als zaadje beschouwen. Dat we laten groeien en sterker worden om twee rederenen. Dan kunnen we de aandacht afhalen van hun daden en hem richten op de persoon. Ook je grootste vijand is een gewoon mens, met menselijke gevoelens en is net zo als jij, bezig met overleven.

  Een voorbeeld: We beschikken over een soort liefde een gevoel van genegenheid voor ons zelf. Heel belangrijk, maar Liefde voor jezelf is niet gebaseerd op je eigen houding maar op je eigen zelf. Dan is het inzicht dat je eigen zelf van nature niet wil lijden en streeft naar geluk. Als je dan door moeilijke tijden gaat wil je die moeilijkheden overkomen en streven naar vreugde. Die liefde voor jezelf richt zich niet tot de houding die je aanneemt maar op wie je zelf bent Richt je ook op die manier tot de ander. Let niet op hun houding naar jou toe, maar richt je op wie ze echt zijn. Net zoals jijzelf. Van nature wil die ander het lijden overwinnen en geluk te bereiken wat ze verdienen. Op basis daarvan moet je leren met de ander begaan te zijn. Richt je niet op de houding maar op wie ze werkelijk zijn. Dan kun je die compassie ook opbrengen voor je vijand.
  In het begin voelt het ongemakkelijk om compassie op te brengen voor je vijand, die je zoveel last bezorgt. Maar naarmate je er meer vertrouwt mee raakt kun je je compassie uitbreiden naar je vijand…… Het vraagt tijd. Maar het is zeker goed te doen.

 23. Lodewijk Langeweg slaat de spijker op zijn kop:

  Wat zou u kiezen als u ter dood zou worden gebracht?

  1. Uw keel door laten snijden zonder verdoving, om vervolgens al spartelend dood te bloeden gedurende langer dan een minuut?

  2. Onder verdoving een schot in het voorhoofd krijgen en meteen dood zijn?

  Eerlijk zeggen.

  En voor de gelovigen: wat voor dood zou de Barmhartige voor u wensen mocht u ter dood veroordeeld zijn omdat anderen uw vlees willen eten?

  Als u denkt “Het zijn maar dieren, en ik ben een mens, ver moreel verheven boven de dieren”, dan heeft u moreel gesproken niet alleen ongelijk, maar zegt dat enkel om uw arrogante zelfoverschatting te bekrachtigen. En omdat u niet een van die dieren bent die zullen worden geslacht.

  Veel dieren zijn menselijker dan veel mensen.

 24. mirjam v veen zegt:

  Onverdoofd slachten is en blijft verschrikkelijk ongeacht of het nou voor het geloof gebeurd of niet.
  Een dier heeft net zoveel gevoel als een mens alleen wij mensen kunnen ons verweren en voor onszelf opkomen
  een dier heeft in deze wereld geen keus want die keuzes bepalen wij helaas .Laten we dan ook bijdeze ons hart spreken en
  laat een dier niet onnodig leiden door het onverdoofd te slachten. Ik word misselijk van de gedachte dat er in 2011 nog steeds mensen zijn die hierover moeten nadenken het hoord gewoon niet!!!Stop het dierenleed NU!!!

 25. Deze verschrikkelijke dierenmishandeling moet direkt stoppen. Is dat ons ozo beschaafde Nederland waar men het altijd over heeft? Nederland moet zich zeker ook niet laten chanteren door de bevolkingsgroepen die dit barbarisme kennelijk normaal vinden en nu al zijn begonnen te dreigen met dieren in het buitenland halal te laten slachten!
  Als het er in de bioindustrie ook zo wreed aan toe gaat, dan moeten wij dezelfde soort akties gaan opzetten natuurlijk, want wreedheid tegen weerloze en onschuldige dieren is ten enen male barbaars, laf en getuigt van een enorme onbeschaafdheid.

 26. @ Ciska Mudde

  De dieren die kosher en halal worden geslacht komen ook gewoon uit de bio-industrie hoor. Hier wordt net zo mee gezeuld zoals jij dat noemt als met de dieren die niet ritueel worden geslacht. Voor deze dieren geldt dus dat ze a) een verschrikkelijk leven in de bioindustrie hebben gehad en b) ook nog eens op een barbaarse manier worden geslacht. Ik weet niet waar jij het idee vandaan haalt dat kosher geslachte dieren het beter zouden hebben… En een aanval op de Joodse gemeenschap? Please….

 27. STOP.

 28. reactie op @Ciska Mudde.
  Wat een onzin om te verwijzen naar WO II. Natuurlijk is het afschuwelijk wat er toen gebeurd is, daar zal ieder normaal denkend mens het mee eens zijn, maar dit staat toch los van ritueel slachten! Dit is appels met peren vergelijken.
  De bio-industrie is inderdaad een verschrikking, daarom eet ik zelf geen vlees of vis. Maar ook al eet je wel vlees, moet je het daarom maar eens zijn met de wijze waarop ritueel geslacht wordt? Dus zolang je zelf vlees eet, mag je er niets van zeggen? Wat een flauwekul. Wij kunnen als consumenten nog steeds niet het verschil maken (wel eraan meewerken natuurlijk) om dit soort toestanden een halt toe te roepen. Wanneer de politiek niet meewerkt, staan we nergens.
  En van de grote partijen (en met name de VVD en CDA) hoef je op het gebied van dierenleed niets positiefs te verwachten.
  Waar komen al die dieren trouwens vandaan die kosher geslacht worden? Zijn dat allemaal biologisch gehouden dieren die een goed leven gehad hebben? Je zegt ook dat het voor de mens beter is wanneer het dier ritueel geslacht is. Nou, dan zijn we er weer: het gaat wederom niet om het dier maar blijkbaar om de mens.
  En laten we wel zijn, niet alle tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Er zijn er genoeg die uit een tijd stammen dat mensen dachten dat dieren geen gevoel hadden. Bij het woord traditie gaan mijn haren overeind staan, 9 van de 10 keer betekent dat dierenleed !! (stierenvechten, walvisvangst, vossenjacht, jaarlijks afslachten van dolfijnen Faeröer Eilanden etc.)
  Ik wil hiermee aangeven dat ik NIETS tegen Joden heb, wel tegen ritueel slachten.

 29. Vleeseten is sowieso voor barbaren, er zijn alternatieven genoeg!

 30. Dit moet stoppen,dier onterend!!

 31. danielle bleiji zegt:

  gewoon niet goed bij hun hoofd wat een mensen??????

 32. Beste,
  Ik teken de petitie niet, sorry. Niet omdat ik pro-halal ben zoals het nu uitgevoerd wordt hoor.
  Maar omdat halal geen halal is en wie dit (van het plaatje helemaal!) halal noemt en het daarom wel eet heeft boter op zijn hoofd. Ik pleit voor echt halal volgens de Islamitische wetten hoe met dieren omgegaan wordt en dan benadert halal het meest biologisch en met licht verdoven worden fouten ook tot nihil gereduceerd.
  Ik hoop dat de regering snapt dat verbieden leidt tot meer dierenleed (illegaal vlees) en dat de oplossing ligt bij het streng naleven van halal- en Islamitische dierenwezijnswetten (zoiets als Skal) en voorlichten van moslims dat bio-industrievlees per definitie nooit halal kan zijn.
  Interessant rapport:
  http://dierenrecht.org/fileadmin/documenten/vlees_eten_in_de_islamitische_traditie_eindrapport.pdf
  Hieruit blijkt dat de door moslims gedragen bontkraagjes ook ontzettend haram zijn.
  Ik hoop dat de Kamer tot een juiste beslissing komt.

 33. Ik wil dat dit stop – nu – gelijk.
  Ritueel slachten is een veredeld woordvoor dierenmishandeling. Merendeel van mensen
  hebben geen respect voor dieren. Ik fietste dooor een B-weg en ik zag vijf jagers in een groene jagersjas en een geweer over
  hun schouders. Ze schoten op ganzen die zijn neergestreken om te rusten van hun lange reis uit Canada.
  Ze kiezen Nederland om uit te rusten en worden ze prompt doodgeschoten omdat deze ganzen het vliegverkeer zouden verstoren. Dat komt omdat er meer vliegtuigen erbij moeten komen voor u en al die anderen die zonodig weer een vliegtuig moeten pakken voor bv naar een mediterane land te vertoeven of elders om een broodje kebab te eten dat ritueel zijn geslacht. Zolang dat het met geld te maken heeft, blijft dit soort zaken gehandhaafd.Zowel bij schapen ,ganzen en ieder mooi dier.

 34. Alleen als ik er al aan denk, en die arme dieren voor mij zie, doet mij dat zoveel verdriet !
  Dat mensen dit de dieren kunnen aandoen…….. dat zegt al genoeg over deze mensen ,die hebben totaal geen gevoel!!!!!!
  Ik hoop dat er heel veel mensen de petitie willen tekenen!

 35. Wanneer een dier in t slachthuis is dan zijn ze bang,…Hoe zou jij het vinden om in de rij te staan terwijl er achter en voor geduwd word omdat er voor aan de rij een moordenaar staat…..die angst en pijn ..verschrikkelijk!!.
  En dat verdoven beter is dan niet spreekt voor zich natuurlijk….,.doodsangst…dat mogen de vleeseters van mij wel eens zelf ondervinden.

 36. Wat zal je er van zeggen als jouw strot onverdoofd wordt doorgesneden!!! Vind je ook niet leuk/lekker, denk ik. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Staat in de bijbel en ik denk dat zo’n soort zin ook in de Koran staat.

 37. jullie zijn aan de goede kant bezig om nog meer mensen over te halen voor begrip en handtekeningen van stichting Oprichter
  PIEP!

  ik hoop dat jullie al stuken verder zijn gekomen
  ik vind het belachelijk dat het zonder verdoving gaat om en geloof ….
  ik zelf eet geen vlees ik lus het ook niet..
  ik ben echt een dierenvriend
  en dit is en soort van verwaarloosing en mishandeling van dieren net zo erg
  ik hoop dat het dit keer echt stop want ze hebben gezegd dat dit niet meer mocht in 2006 of ergens in die straal..

  vriendelijke groet
  en vecht voor je recht daar doen we het voor

 38. L Gerrits zegt:

  Ik heb hier geen woorden voor vreselijk

 39. Annemieke Nagel zegt:

  Respect hebben voor elkaar en voor de geloofsovertuiging met bijbehorende rituelen van je medemens is waar het om gaat, maar anno 2011 kan het onverdoofd ritueel slachten NIET MEER!
  Die tijden moeten voorbij zijn,vroeger kon dit waarschijnlijk door gebrek aan juiste middelen niet anders maar vandaag de dag zijn die er wel!
  Je kunt en mag dieren dit leed niet aandoen!

 40. richard bijman zegt:

  helaas gebeurt dit nog in deze tijd omdat we iin kabinet van janlul hebben die amper weten hoe ze met mens en dier moeten omgaan ze weten alleen hun eigen baantje te redden zodat hun inkomen veilig is maar logica zit er tussen hun varkens oren niet tussen , zei laten dit nog steeds gebeuren ook dat er nog steeds teveel kippen in kratten gedaan worden en dat er teveel varkens en runderen teveel in vrachtwagens gepropt worden om transsportkosten te dekken is gewoon schande ze gaan al naar de slacht maar niet eens normaal , ik kwam zelf paar weken terug een veevervoerder tegen met teveel erin die zelfs de zeikleppen was vergeten vlogen bijna de lammeren overstraat , kon dat nog net voorkomen om deze chauffeur tegen te houden maar bij laden en lossen is er gewoon te weinig controlle`s op

 41. cathy huberts zegt:

  Laat ze zelf maar eens pijn voelen zonder verdoving,dan weten ze wat ze dieren aan doen

 42. ik vind het heel triest wat ze met dieren doen levend verbranden zonder verdoving doden als mensen met vacantie gaan de dieren dumpen vast binden aan een boom puppies verdrinken ik vins dat er een veel zwaardere straf moet komen mensen die zoiets doen mogen op deze wereld niet bestaan wat ze met de dieren doen moet met die mensen ook gebeuren levend verbrandemn in een diep meer gooien met flinke bakstenen erin of nog beter levenslang aghter de tralies ik kan het niet meer aanhoren wat er allemaal met de dieren gebeurd het is triest dat het zover gekomen is in dat land zon mensen mogen heelemaal niet bij dieren in de buurt zijn ik vind het vreselijk als ik op het niew weer iets hoor van puppies verdronken of zoals in het buitenland honden vangen en levend verbranden omdat het voor het voetbalseizoen sghoon moet zijn er zijn genoeg mensen die een huisdier willen hebben geef die mensen dan een huisdier gratis als ze er geen kunnen kopen dan was al heel wat ophef weg en mensen die dieren verwaarlozen nooit meer dieren mogen hebben dat moet genoteerd zijn als ik buiten met mijn honden loop en ik zie weer eentje alleen lopen met niemand erbij dan heb ik de neiging om hem mee naar huis te nemen breng ze dan naar een assiel maar laat ze buiten niet leiden

 43. peter van liene zegt:

  Onbegrijpelijk,,,

 44. mensen zijn beesten, en dat wordt alleen maar erger.
  je kan beter met een dier leven, die bedriegen en beliegen je niet.
  maar in dit land kan alles wat niet mag(kan)……….

 45. cisca mudde zegt:

  Beste mensen,

  Zou het niet beter zijn je druk te maken over de slacht en de behandeling van de dieren in de bio industrie? Een ieder die zich werkelijk zou verdiepen in deze Koosjere manier van slachten zou kunnen weten dat dit een metode is die mijlenver dier vriendelijker is dan al het gezeul van de te slachten dieren in de zogenaamde normale slachterijen.
  Dit hele gebeuren is een sentiment, maar ik denk nog erger een gerichte klap in het gezicht van het Joodse volk en hun traditie door de eeuwen heen. Waarom niet gewoon eerlijk kijken naar wat er gebeurt met de varkens, de paarden en de kooien van de kalveren en de schapen en de kippen in de slachterijen overal in ons land. Te beginnen bij de stallen waar zoveel dierenleed geleden wordt, dat het schaamrood je naar de wangen stijgt. Op de baricade voor het werkelijke dierenleed. Dan ben je een werkelijke dierenvriend. Nu ben je meer een schimmen jager met z’n allen. Niet een dier wil dood, maar de manier waarop is heel verschillend en de manier waarop de Joden slachten is zelfs voor de mens nog beter. Het blood loopt gelijk weg en daarin bevinden zich de ziekten en andere zaken die niet goed zijn voor de mens. Het gestreste vlees van de opgejaagde dieren uit de Bio industrie zit vol gif van de stress, maar ook van de rotzooi aan medicatie die aan de dieren vaak onnodig kan worden toegedient, ook door de boeren zelf. Daar is weinig controle op en dan, na een soms ellendig leven in een veel te kleine stal waar de varkens of kalveren niet eens fatsoenlijk kunnen gaan liggen, ook nog opgejaagd en wreed geslacht. Doe je huiswerk en vecht voor het werkelijke dierenleed. Dat Laurens de Groot zich hier hard voor maakt vind ik jammer. Hij zou als geen ander kunnen weten waar het werkelijke dierenleed zich voordoet. En Marianne Thieme die lid is van de Zevendedags Adventisten, zou ook beter moeten weten. Als zij haar Bijbel niet zo zou interpreteren zodat alle beloften zich naar haar kerk/heilige groep, zou richten, i.p.v. naar het Joodse volk, zou ze niet de euvele moed hebben om zich tegen het echte Verbondsvolk van de G’d van Abraham, Isak en Jacob te keren. Zij begeeft zich met deze aktie op glad ijs. Wie zich tegen Israel richt en zo laf aanvalt, vecht tegen de G’d van Israel. Ik zou niet graag in haar schoenen staan. Vlak voor de tweede wereld oorlog is een dergelijk verbod op het koosjer slachten ook afgekondigt. De afloop kennen we, het is opnieuw een aanzet om het Joodse recht van de Bijbel met voeten te treden. Dit wil ik toch erg graag op dit forum achterlaten, omdat ik gewoon weet dat veel van hen die dit tekenen, niets weten van de geschiedenis. Maar dat men kennelijk NIETS weet van Bioindustrie en haar slachtmetodes en vervoersmanieren, dat is echt ten hemel tergend. Shame voor een nieuwe generatie onwetende die alweer beginnen hun handen uit te steken naar de Joden. Je bent gewaarschuwd.
  Cisca Mudde

 46. respect voor dieren is ver te zoeken in dit land. Dit mag niet gebeuren!

 47. Het ergste is dat zelfs grote winkelketens indirect al meewerken aan dit verschrikkelijke dierenleed. Bij minstens 1 grote supermarktketen ligt dat zogenaamde “halal”-vlees meer en meer in de schappen. Ik vind het met 1 woord “belachelijk vergaand”, maar dit is slechts 1 van de vele concessie die ons nederig landje doen in belangvan… wie eigenlijk?
  NIET in het belang van de dieren in ieder geval!!!!!

 48. Onbegrijpelijk

 49. Bertus Reekers zegt:

  Het kan niet waar zijn, dat dit in deze tijd nog gebeurt.
  Laat ook de politiek zich er bewust van zijn dat dit dieren leed niet
  meer in deze tijd hoort en onmiddellijk moet stoppen.
  Is dit soms iets voor staatsecretaris BLEEKER??????????????

 50. Hier zijn gewoon geen woorden voor, ik zie z`n arm beest nu voor me en het uit schreeuwt van de pijn.
  DIT MOET STOPPEN …….NU !!!!

  Als de mensen hun stuk vlees hun zouden moeten doodschieten………..zouden er veel meer vegetariers zijn !!!

  • cisca mudde zegt:

   ben je al eens gaan kijken in de Bioindustrie, daar moet je zijn.
   deze vorm van slachten is duizend keer meer huaman voor de dieren.

   • Ik snap hoe jij deze manier van slachten humaan kunt noemen… is niks humaans aan, je hebt toch ogen in je kop?

  • ;-) Zullen we de slagers op eten ? Die hebben toch geen leven meer straks.

   Geweldig wanneer het lukt :o (einde wrede slachtingen).
   “om diverse redenen”

   En daarna ??? als alle slagers op zijn :d dan gaan we met ze alle aan onder verdoving geslachte vis van de markt.

 51. Ja dit moet echt stoppen,niet normaal toch dat dit nog kan in 2011

  En dan zonder verdoving niet normaal,over achterlijke cultuur gesproken !

  • cisca mudde zegt:

   Weet je wat achterlijk is, als je in deze tijd niet op de hoogte bent van werkelijk verkeerd omgaan met dieren. Dan moet je zijn in de Bioindustrie, deze manier van slachten is pas wreed en ook nog de manier van vervoer huisvesting etc. Ga op de baricade voor het echte dierenleed.

   • Deze actie is niet bedoeld om mensen met een bepaald geloof aan te vallen. Vat het dan alsjeblieft niet zo op. En natuurlijk zijn wij ook tegen de bio-industrie, daar bevindt zich ook te veel dierenleed! Helaas kunnen we niet alles tegelijk aanvechten. Het is trouwens ook niet zo dat al het halal vlees van de biologische boerderij komt. Kon het maar zo zijn dat er alleen maar biologische boerderijen waren. Dan waren wij blij, de boeren blij en -vooral- de beesten blij. Nogmaals, vat deze petitie niet op als een aanval. Wij pleiten alleen voor verdoofde slacht.

 52. Verschrikkkelijk is het

 53. Maartje Auceps zegt:

  Dit kan niet! Wat afschuwelijk! We moeten dit stoppen!!!!

 54. b. de Koning zegt:

  Als dit soort mensen geen respect hebben voor dieren heb ik dat ook niet voor dit soort mensen.
  Hier bedoel ik niet alleen islamitische slachters, maar alle slachters, ook dat is heel vreselijk barbaars.
  Ik hoop dat deze mensen zelf op een langzame en pijnlijke manier zullen sterven.

 55. In een paar dagen tijd dik vierduizend handtekeningen erbij! Wat doet me dit toch goed zeg!!

  • Jennifer Hagens zegt:

   Goed, he??

   Ik zit het ook al met een angstig hart bij te houden, dat we in godsnaam maar ‘genoeg’ handtekeningen bij elkaar krijgen..

   Wanneer is het genoeg???

 56. net als zovele reactie.’s vind ik het werkelijk afgrijselijk wat er met deze dieren gebeurd. Ik durf de filmpjes niet te kijken want die beelden krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Alleen de plaatjes zeggen al genoeg!!!!
  Laten we hier in Nederland alsjeblieft met deze waanzin die niet meer van deze tijd is stoppen!!!!!

 57. Dit is BELACHELIJK. We leven in een tijdperk dat het zeker niet nodig is dat een dier wat wij zonodig moeten eten, zo moet lijden. Als je het vlees moet eten, zorg er dan voor dat het dier er zo min mogelijk van voelt als het geslacht wordt.

  Dat het dier vanwege geloofs overtuiging zo geslacht moet worden is te ZOT voor woorden, ik kan me op geen enkele manier voorstellen dat er een GOD is die het goed keurd dat een dier eerst zo moet lijden voor het opgegeten kan/mag worden. We behandelen dieren als dingen, als een “Lap vlees op je bord” dat die lap vlees ook een “stel Poten, een Hart, een Stel Hersens en GEVOEL heeft gehad voor het op het bord kwam, daar denken we niet meer aan.

  Het wordt tijd dat wij mensen ons eens gaan gedragen als de “Intelligente Zoogdieren “die we denken te zijn en de dieren gaan behandelen met RESPECT.

 58. anke lankreyer zegt:

  hoe hoogmoedig is de mens als soort.
  en denkt de wijsheid in pacht te hebben; dieren hebben niet ‘ons soort bewustzijn ‘ en ‘ervaren pijn heel anders’.
  hoe durven we!
  laat diegenen die dergelijke uitspraken doen, datgene ondervinden wat dieren aangedaan wordt.
  weg met de machteloosheiod en de woede.
  laten we vechten tot dit onrecht de wereld uit is.

 59. Een dier is een levend wezen met gevoel!!
  Ook een dier hoort niet op zo’n manier aan zijn einde te komen.
  Laten stikken in eigen bloed?? Keel doorsnijden?!
  Waaaaaarom terwijl het ook diervriendelijk kan?
  Ik kan me niet voorstellen dat welke god dan ook ervoor kiest om een dier zo te laten lijden.
  Hopelijk krijgt marianne thieme haar zin en stopt dit!!

 60. VIDAR STRUBER zegt:

  HET IS GEWOON ZIELIG. IK BEGRIJP ER NIKS VAN!(VIDAR 13 JAAR)

 61. Laat de politiek meer luisteren naar dierenartsen en mensen die zich op wetenschappelijk niveau verdiept hebben in het DIER. Heel veel mensen weten dat een dier pijn voelt , emotie heeft en zeer intelligent kan zijn, dieren hebben alleen de dikke van Dale niet in hun hoofd en praten hun eigen intelligente taal die wij mensen vaak niet begrijpen.
  Als we uit blijven gaan van het feit dat “een dier en ding is”, Burgerlijk Wetboek, zal het dier altijd het onderspit delven en dat is een ongewenste situatie. Respect voor mens dier en natuur dient onze leidraad te zijn.

 62. Janneke Vloet zegt:

  Ik heb respect voor ieder mens, ook voor alle mensen met andere denkwijzen en godsdiensten..maar dit gaat te ver.
  Het gaat mij hier (en in de voorgaande reactie) om de dieren.Ik weet zeker dat geen enkele god zou willen dat wij onze medebewoners van de aarde zoveel pijn doen en dat we zo wreed met ze omgaan.Ik denk dat iedere god eenheid zou willen ..eenheid tussen mensen, maar ook eenheid tussen mens,dier en natuur.

  Hoe kan het toch dat religie vaak afgescheidenheid veroorzaakt, terwijl dat juist het tegenovergestelde is van wat iedere god graag zou willen.

  Ik word echt heel, heel erg verdrietig als ik deze beelden zie..het lijkt wel een concentratiekamp voor dieren.Ze worden gewoon gemarteld en ze lijden.Het ergste is nog dat dieren weerloos zijn t.o.v de mens. De mens moet die macht daarom niet misbruiken.Ik vind dat het onze plicht is om voor ze op te komen. Dat doe ik dan ook.

  • Tanja van gelderop zegt:

   Ik ben het helemaal met deze reactie van Janneke eens, de mens is zogezegd de geciviliseerde soort van deze aardbol.
   maar waaruit blijkt dit? Omgaan met de capaciteit om te leren en je te ontwikkelen is ook een kunst. Omgaan met macht ook. Hoog of laag IQ, zijn we niet Allemaal schepselen van God? En spreken we van een hoog of laag IQ als je andere bewoners van deze aardbol op een walgelijke manier aan zijn einde laat komen? Puur omdat we denken dat het volgens een geloofsovertuiging zo moet?? Kom op lieve mensen we hebben toch hersenen gekregen en de mogelijkheden om die te gebruiken??Laten we daar dan eens mee gaan beginnen! In het belang van onze medebewoners!

 63. Nadine Van Dyck zegt:

  Nederland, België, Frankrijk, Duitsland… je zou zeggen dat het allemaal één voor één beschaafde en geciviliseerde landen zijn… blijkbaar toch niet… toch blijf ik hopen en dromen dat dit verbod doorgevoerd wordt… alleen vrees ik dan weer dat , als het doorgevoerd wordt, er toch weer geen controle zal zijn, of geen straffen als het wél gebeurt…… maar dat is de volgende stap… die petitie teken ik dan ook weer met veel plezier!

 64. Marion Driessen zegt:

  Wil hier nog iets aan deze reacties toevoegen:mijn moeder zij altijd zoals de mens met het dier om gaat is die ook vaak
  met mensen en kijk naar dit kabinet?????
  Verdere uitleg is overbodig denk ik!!
  Hoop alleen dat deze hel voor deze dieren snel kan eindigen,geen enkel dier heeft dit verdiend!!
  Juist van de dieren krijg je veel warmte en zeker in deze kille tijd!!!!

 65. W.Lugten zegt:

  Voor zo ver ik weet vallen veel mensen en dieren onder de noemer zoogdier .Ik kan mij niet voorstellen dat er een geloof is wat voor mij kan goed praten dat deze wrede manier van doden goed is.Als dat de bedoeling is van een geloof wil ik niet meer bij een geloof horen daar zou de kamer ook eens bij na moeten denken maar het zijn een stel sulletjes die geen goede beslissingen kunnen nemen en te laf zijn om te zeggen dit gebeurd niet meer in Nederland .
  Waar zijn ze bang voor……… voor hun eigen hachie stelletje misbaksels

 66. ik kan er om huilen .
  En ik kan ook niet begrijpen dat je dit werk kan doen
  Die blik in die ogen van die arme dieren….. hartverscheurend !!!!

  • Sylvia de Ruijter zegt:

   Ieders reactie geeft weer hoe erg dit ritueel slachten is, verschrikkelijk. Maar de reactie van Ida verwoordt precies hoe ik er over denk. En ik hoop dat we met zijn allen wat kunnen bereiken om dit te STOPPEN.

 67. Wat is de meerwaarde om een dier zo te laten lijden.
  Ik wordt hier heel verdrietig en boos van en de enige ben ik daarin niet.
  Gek he dat er zoveel mensen zijn die andere culturen in Nederland niet kunnen respecteren!!!

 68. Harrie (Henriëtte) Mesman zegt:

  Wij mensen hebben geen vlees in ons dieet nodig. De mens eet vlees uit ‘lust’. Dit zijn dus lustmoorden. Lees inderdaad maar eens wat Jonathan Safran Foer over o.a. de rituele slacht schrijft in ‘Dieren Eten’. Laat geen vleeseter (die op 4 oktober een strikje in de kuif van zijn/haar poedel knoopt) zich dan ook ‘dierenvriend’ noemen, . Religie is vaak meer folklore vind ik. En: religie maakt meer kapot dan je lief is.

 69. Ik hoop dat die mensen die dieren zo slachten, zelf ook zo pijnlijk aan hun eind komen.

 70. onverdoofd, NEE.
  verdoofd dan, nou nee, ook niet.
  angstvallig worden ook daarvan de beelden nooit op tv vertoond,
  het is ook om kots-misselijk van te worden.
  dieren in de vleesindustrie zijn dingen geworden, waar je zonder schaamte tegenaan kan trappen.
  ze zijn tenslotte alleen maar een brok vlees en verder niets.
  mensen zouden zich eens moeten verdiepen wat er op hun bordje ligt
  en hoe het in de gang van zaken aan z`n einde gekomen is.
  onherkenbaar ligt het bij de slager achter het glas,
  om toch maar te voorkomen dat erover na gaan denken.
  dwz, zover mensen nog willen nadenken, want als men er zelf niet wijzer van word,
  is zelfs dat al te veel moeite.

 71. Harteloos deze slachters hebben volgens mij totaal geen gevoel alleen voor zichzelf.!!!!!

 72. Hoewel ik kom uit een Islamitisch familie maar ben zelf niet moslim en ben 100% tegen islam en rituele slachten . dit is allen een barbaren manier om dieren te slachten.

  • René Belleflamme zegt:

   Masoud, jij verdient 100 procent respect, integreren is namelijk ook beseffen dat de de tijd niet heeft stil gestaan en eeuwenoude tradities ook ingeruild mogen worden tegen hedendaagse gebruiken. Van jou had ik er graag nog 10duizend meer in dit land!

 73. pauline van beek zegt:

  Dit moet stoppen!!

 74. Jacquelien zegt:

  Ik heb er maar 1 woord voor… WALGELIJK!!!!!!!!!!!

 75. Diederik Lindenbergh zegt:

  zoals wij leven behandelen verdienen wij te leven

 76. F.Binkhuijsen zegt:

  Welk geloof men ook heeft men moet ook voor alle levende dieren respect tonen,want ze zijn eigenlijk weerloos en afhangklijk van de mens.

 77. Dit is niet normaal!! Laat het stoppen!!

 78. Alleen muggen mogen onverdoofd dood.

 79. Red de dieren van de beesten!

 80. Ruud Roussou zegt:

  L.s.

  Ik ben vegetarier en principieel tegen het doden van ALLES wat mij aan heeft kunnen kijken.

  Gij zult niet doden staat er in de bijbel, dus ook niet voor je laten doden door een slachter / slager.

  Daarnaast veroorzaakt “vlees” gigantische milieuproblemen, naast het feit dat één kilo vlees ca 25 kg. ander voedsel kost, dat naast de giga hoeveelheid liters water.

  • Ik ben het helemaal met je eens. Dit is ook mijn visie!
   Het eten van vlees heeft zo enorm veel nadelen! Zowel voor de boer, voor het dier als voor het milieu!
   Wij zouden allemaal in harmonie moeten leven en ik kan me niet voorstellen dat God dit gewild heeft.
   Het doet me zo’n verdriet..

 81. Wanneer houdt dit belachelijke gedoe nou eens op…
  Ik kan mij niet voorstellen dat je hier als fatsoenlijk mens nog over zou kunnen twijfelen..
  Nou leven we natuurlijk wel in Nederland en onze politiek bestaat voornamelijk uit meelopende mensen.
  Bang voor wat er in die andere cultuur wel eens gezegd zou kunnen worden.
  Houdt daar toch eens mee op mensen…

 82. Joke Uijttewaal zegt:

  Wat geeft iemand het recht om een dier onverdoofd te slachten?? Als we het nou eens omdraaien? Het dier doet het de mens aan.!!! Zal dan gauw afgelopen zijn.

  • Wie geeft iemand uberhaupt het recht om een dier te slachten?
   Als er iemand wordt neergestoken op de hoek van de straat, staat het in alle kranten en wordt de dader daarvoor gestraft. Hoeveel dieren worden er elke dag wel niet gemarteld en vermoord? Is dat eerlijk? Ik kan er niet bij dat mensen vinden dat zij het recht hebben om een dier te doden om het vervolgens op te eten (of een prachtige kraag van te maken). En dan nog niet gesproken te hebben over de manier van leven van dieren.. Pff vreselijk.

 83. STOP VANDAAG nog met dit afschuwelijke dierenleed !! Dieren geven veel meer liefde dan menig mens en hebben dus een veel beter leven verdiend . Dieren hebben ook gevoel en voelen ook de pijn !! Misschien nog wel meer dan de huidige mensen in deze maatschappij !

  NOGMAALS: STOP MET DIT AFSCHUWELIJKE DIERENLEED !!

 84. ik zet het elke dag op facebook in de hoop nog meer handtekeningen te krijgen

  Want dit dierenleed MOET stoppen

 85. Linda Nieuwkoop zegt:

  Het is te erg voor woorden dat schapen, geiten en koeien zo vreselijk moeten lijden en dat alleen voor een geloof???? We leven hier in een land waar dit leed niet eens meer zou mogen voorkomen, we hebben tenslotte de middelen en kennis om te weten dat dit niet kan?!! We leven niet meer in de Middeleeuwen!!!!!!!!!!!!!!! Dit leed doe je een dier niet aan, ook een dier verdient een waardig eind net als ons……………………

 86. Het doet me vreselijk veel pijn al dat dierenleed … Help! piepvandaag.nl

 87. Hoeveel handtekeningen zouden er nodig zijn?

 88. men moet stoppen om die schapen zonder verdoving te slachten !!!!!!

 89. Het moet onderhand afgelopen zijn met die primitieve en dieronvriendelijke praktijken! Welzijn van onze dieren staat voorop
  en dat proef je. Laten we onze stem horen voor hen die dat niet kunnen, laten we met ONS ALLEN MENS zijn.

 90. ITS A CRIME AND SAD IN MANY WAYS

  RESPECT to each living creature

 91. R.Collewijn zegt:

  belachelijk, zo wreed zijn vanwege een geloof. Het maakt niet uit wat voor geloof, maar dit kan echt niet meer.

 92. Precies, het blijft moord, op welke manier dan ook. Maar als het dan toch ”moet” dan met zo min mogelijk leed voor het dier. Bert van Malsen: goed gezegd joh!

  Leonardo da Vinci:
  “The time will come when men such as I will look upon the murder of animals as they now look on the murder of men.”

 93. Chantal Dulos zegt:

  Dit moet echt stoppen,allemaal geen vlees meer eten.
  Dit is gewoon te gruwelijk voor woorden.
  STOP HIERMEE

 94. laat die mooie honden lekker een mooi leven hebben help ze dooden mag niet

 95. Veronica zegt:

  Dit is te gek voor woorden, hoe kan een leven zo gruwelijk beeidigd worden. Je moet dat eigenlijk bij de mensen zelf doen die dit uitvoeren

  • S. Imonette zegt:

   Wat gij niet wil dat u geschiedt doet dat ook een ander niet. Dat zeg ik tegen jou alswel de wrede lieden die denken dat een of andere God dat wil……..

 96. Onverdoofd slachten vanuit geloof? Als er een god zou zijn, kan die dat nooit bedoeld hebben. Het is een door mensen ingestelde regel en inderdaad uitdenboze en niet van deze tijd. Weldenkende mensen doen dit niet. Daarom begrijp ik bijvoorbeeld niet hoe D66 het standpunt kan innemen dat uit geloofsoverwegingen het onverdoofd slachten wel zou kunnen gebeuren. Wie kan mij dit uitleggen? Hebben zij het filmpje wel gezien en de angst in de ogen van de dieren. Mensen zijn zielig als ze in deze tijd nog niet doordrongen zijn van het leed dat ze in stand houden.

 97. amanda van den ijssel zegt:

  slachten vind ik toch zo zielig die mensen wie die beestjes slachten die
  moeten is nadenken en zich verplaatsen in die beestjes hun zouden ook niet een van die dieren willen zijn
  wie zo worden afgemaakt belachelijk
  net of dieren geen gevoel hebben

 98. of het nou ritueel slachten of ritueel genocideren is : het is en blijft hetzelfde : moord ….

 99. bert van malsen zegt:

  Hoeveel moeite is dit nou?! T Zijn levende wezens met ook pijn! Wij mensen beslissen al over hun leven dus kunnen we t n beetje verantwoord houden?!

 100. WAAROM DEZE MIDDELEEUWSE ELLENDE TERWIJL WE TEGENWOORDIG EEN REIS NAAR DE MAAN KUNNEN BOEKEN?!?! Zowiezo onverdoofd slachten is iets wat natuurlijk allang niet meer kan……. ONZE dieren gebruiken voor een onnederlands geloof!!!! BE-LA-CHE-LIJK!!!!!!!

  • ONZE dieren? Dieren zijn soevereine wezens. Hoe belangrijk soevereiniteit is merk je pas als je het kwijt bent.

   Onnederlands geloof? Als het een christelijk gebruik was, dan was het okee?

   Mijn mening: als je dan zo nodig vlees wil eten, dan moet je zelf slachten. Durf je dat niet? Dan ben je geen vleeseter. Industriële vleesproductie is schandalig, verdoofd geslacht of niet.

 101. Bart Kaptein zegt:

  Hard voor dieren of hart voor dieren?

 102. rita meijer zegt:

  Stop het dierenleed!

 103. Stoppen met die praktijken.. moest eens op het binnenhof gebeuren

 104. Religie is een geestesziekte.

 105. Gandhi zei ooit: “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated” ofwel: de beschaving van een land en zijn inwoners kun je meten aan de manier waarop ze met dieren omgaan…

 106. mensen kijk deze documentaire ook eens :-) misschien worden ze dan wel wakker..

  Earthlings..
  http://video.google.com/videoplay?docid=6361872964130308142

  groetjes :-)

 107. S A Sikkens zegt:

  Het is pure moord, dat KUNNEN we hier niet toestaan!
  En dat voor een ingebeelde god? Hoe halen ze het in hun hoofd? Of krijgen die koeien ook 10 maagden na hun dood?

 108. Rita van de Klomp zegt:

  Stop dit!!

 109. De beesten onder de dieren zijn de mensen. Geen geloof “zegt” dat dit moet, dat wordt ervan gemaakt!

 110. Als ik zie en hoor wat wij mensen dieren aan kunnen doen dan schaam ik me dat ik een mens ben.

 111. ja,dit is te erg voor woorden,..
  gewoon vreselijk dier onvriendelijk,.
  god heeft niet voor niets, mens,en dier voor deze wereld geschapen,
  laten we daar met eerbied mee ongaan,..
  behandel een ander met dezelfde normen en waarden,..
  want er is zoveel ellende op deze wereld,en de meeste mensen weten niet eens,wat er allemaal speelt,..
  nou ,kijk dan maar eens peta.org dan zie je nog veel meer dingen,waarvan je nooit had gedacht,dat
  dit allemaal met dieren gebeurd,..!!!
  neem eens de moeite,om op deze site te kijken,..
  je kunt daatr ook heel veel petitie’s tekenen,tegen dit soort praktijken,..
  ECHT EENS GAAN KIJKEN,..WANT DIT MOET GEWOON GESTOPT WORDEN ALLEMAAL..!!!!!!!!!!!!
  GR YF

 112. ben jaren slager geweest veel dieren geslacht maar onverdooft slachten meteen verbieden een moordpartij

 113. Willeke van Oorschot zegt:

  Halal en ander gebral moet stoppen, voor de dieren bescherm alle dieren die gebruikt worden door deze brallers!

 114. Dit moet ONMIDDELLIJK stoppen!

 115. Er zijn diverse Moslims hier gekomen omdat ze in hun EIGEN LAND niet naar hun zin hadden, nu willen zij die ACHTERLIJKE GEBRUIKEN ook hier weer toepassen, waarom zijn hier dan eigenlijk hier naar toe gekomen. Zijn wij hier gek geworden of zo, pas je aan aan de Nederlandse wetten en gewoontes, zo niet, ga je toch lekker terug.

  Als ze bij da dokter of bij de tandarts zitten, piepen ze het hardst van allemaal en willen graag een verdoving, waarom zijn dieren dan weer de dupe, voelen die geen pijn?

  Te zot voor woorden deze petitie, gewoon verdoven !!!!!

 116. Mieke Witteveen zegt:

  De mensen, die vinden dan dieren, onverdoofd geslacht mogen worden,
  mogen van mij, dan onverdoofd worden geopereerd…

  Dan piepen ze vast wel anders…

  Mieke

 117. Jeroen Boos zegt:

  De meerderheid van de Nederlanders is tegen onverdoofd slachten en mijns inziens beslist nog altijd de meerderheid in een echte democratie. De minderheid kan toch niet de dienst uitmaken voor de meerderheid??? Als je als moslim vrijwillig naar het westen, in deze naar Nederland komt, dan dien je je aan de geldende normen en waarden te houden, zoniet pak je je biezen en vertrekt. Niets meer en niets minder!!!

 118. Patricia zegt:

  Walgelijk stop hiermee.
  Laat onze dieren met rust.
  Zelf kunnen niet voor hun zelf opkomen daarom moeten
  wij dat doen!!!!!!!

 119. Bah. Niet alleen moeten we zo nodig vlees consumeren, we kunnen er niet eens voor zorgen dat dit enigszins fatsoenlijk gebeurt.

 120. Mensen in de derde wereld sterven ook van de honger, moeten ook een doodsstrijd aan, zouden we dit niet eerder oplossen…

  • Nou wij zijn geen derde wereld land,dus eerst hier het leed verdrijven.
   Laat de leiders van die derde wereld landen zich maar druk maken en geld geven voor
   hun eigen bevolking,ipv corrupt te zijn en zich nergens wat van aantrekken!!!!!

  • Ja dat is weer een slimme reactie… Het een sluit het ander toch niet uit?
   Bovendien is dit iets waar we NU iets aan kunnen veranderen en dit speelt zich HIER af… Ik vind dat we bij onszelf moeten beginnen voordat we het ergens anders gaan ‘verbeteren’… Een dier heeft net zoveel recht op een mooi leven als een mens – dit ontzeggen we die dieren sowieso al door ze allemaal af te slachten – maar step one is dan toch teminste dat ze niet moeten lijden!

   Het blijft ook vreselijk, in iedere manier van slachten, dat de dieren moeten toekijken hoe hun maatjes worden afgeslacht voordat ze zelf aan de beurt zijn. Er zijn nog steeds (achterlijke) mensen die niet geloven dat dieren ook doodsangsten en gevoelens hebben, maar eerst en vooral moeten we de fysiche pijn te vermijden…

  • Dat is het hele eieren eten, anoniempje … de mens zet zichzelf altijd op de eerste plaats. Daarom is er ook zoveel dierenleed.

  • Ik ben het met je eens dat honger verschrikkelijk is en dat niemand dat zou moeten hebben op deze wereld, zeker omdat het niet hoeft. Als mensen meer vegetarisch zouden eten zou er veel meer landbouw grond kunnen worden gebruikt voor voedsel voor mensen ipv. die veestapel die wij zo in stand houden.

   Maar ik ben het niet met je eens dat we eerst alle problemen van mensen moeten oplossen voor we aan dieren beginnen, op die manier komen we namelijk nooit toe aan een beter bestaan voor dieren.

 121. IEDEREEN, EN HEEL IN HET BIJZONDER EEN IEDER DIE VÓÓR HET ONVERDOOFD RITUEEL SLACHTEN IS, ZOU VERPLICHT, EN BIJ HERHALING, HIERBIJ AANWEZIG MOETEN ZIJN. ZIJ ZOUDEN ZICH DAN BETER EEN BEELD KUNNEN VORMEN, HOEVEEL BLOED ER AAN ZO’N MOOI LAPJE VLEES BIJ DE SLAGER KLEEFT.
  OVERIGENS ZOUDEN OOK ALLE REGULIERE SLACHTPLAATSEN ALTIJD VOOR EEN IEDER TOEGANKELIJK MOETEN ZIJN, AL WAS HET MAAR TER VOORKOMING VAN EXESSEN/MISSTANDEN.
  VELEN ZOUDEN NA ZO’N BEWUSTWORDINGSSESSIE ALSNOG TOT INKEER KOMEN.
  JE ZOU OVERIGENS VERWACHTEN DAT JUIST DIE MENSEN, DIE ZICH VOORSTAAN TE GELOVEN IN “EEN GOD VOL LIEFDE’,WAT MEER RESPECT ZOUDEN HEBBEN VOOR ZIJN SCHEPSELEN EN SCHEPPING.

  • HEEL goed idee !!! Mensen blijven hun kop in het zand steken als een struisvogel. Net doen alsof VLEES iets is dat je moet eten…………terwijl het bedoeld is om het LEVEN van een dier te zijn. Doden om te eten mag als je NIETS anders hebt om te eten en echte honger hebt. NIET om je LEKKERETREK te bevredigen !!

 122. Jennifer Hagens zegt:

  Onder het mom van religie doet de mensheid nog steeds de meest vreselijke en walgelijke dingen. Als je er maar in naam van God bij zegt mag je blijkbaar de meest gruwelijke dingen doen en ermee wegkomen. Bah.. wat een helse wereld leven we in. Ik schaam me diep om bij dit mensenras te horen.

  En diegenen die hier tegenin gaan, die geweldloosheid en liefde brengen, die worden ook afgemaakt op deze aarde.
  WALGELIJK!!

  • Precies! En Annie M.G.Schmidt krijgt steeds meer gelijk wat mij betreft: ‘Vluchten kan niet meer’.
   Het zou hier zo leuk kunnen zijn zonder religie, zonder mishandeling, zonder massaconsumptie, zonder………
   Je schaamt je dat je erbij hoort. Ik WIL er niets mee te maken hebben.

 123. Beschaving? Laat me niet lachen!

 124. H.Visser zegt:

  Stop met dit vreselijke dierenleed,in een woord absurt,lieve mensen helpt mee om dit tegen te gaan in de eerste kamer,elke dierenvriend zal hier voor vechten,en o ja er is een spreekwoord,ALS JE DE MENSEN LEERT KENNEN,GA JE VAN DIEREN HOUDEN.

 125. Sonja van Dokkum zegt:

  Voorheen at ik 6 keer per week vlees.
  Nu 3 keer, en per keer ook nog maar de helft.
  Vleesvervangers staan nu ook regelmatig op mijn menu.

  Wat fijn, dat er zóveel mensen reageren.
  Het geeft ‘n goed gevoel, ‘n bijdrage te kunnen leveren d.m.v mijn handtekening.

 126. Ik ben het met die mensen eens die dat niet kunnen vertonen

 127. Dirk Bruwier zegt:

  Laat dergelijke mensen zelf eens dier zijn.
  Wat dan ?
  Nu,ze hebben geen verstand,so what ?

  • W.R.Emons zegt:

   Onder Joden en moslims zitten best veel mensen die heel goed weten dat hun manier van slachten voor een dier niet pijnloos is. Hoe is het mogelijk dat mensen geloven in iets dat vor duizenden jaren geleden ontsproten is aan de menselijke
   fantasie. Alles wat men toendertijd niet verklaren kon werd toegeschreven aan een of andere God. Veel mensen die geloven, w.o. christenen, joden, moslims, en nog meer religieuzen, laten zich leiden door veel achterhaalde en niet achterhaalde wetten uit de bijbel, koran of torah. Het zou beter zijn als bij deze fanatiekelingen het gevoel voor dierlijk leed net zo sterk ontwikkeld was als het (misplaatste geloof in een God.) Uit zijn naam doet de mens de meest verschrikkelijke dingen.

 128. ECHT VERSCHRIKKELIJK DIT! HOOP DAT ER ECHT EEN VERBOD OP KOMT, HEB TEGEN ZOVEEL MENSEN GEZEGT DAT ZE MOETEN TEKENEN!

 129. Janneke Vloet zegt:

  Ik heb respect voor ieder mens, ook voor alle mensen met andere denkwijzen en godsdiensten..
  Het gaat mij hier (en in de voorgaande reactie) om de dieren.Ik weet zeker dat geen enkele god zou willen dat wij onze medebewoners van de aarde zoveel pijn doen en dat we zo wreed met ze omgaan.Ik denk dat iedere god eenheid zou willen ..eenheid tussen mensen, maar ook eenheid tussen mens,dier en natuur.

 130. Janneke Vloet zegt:

  “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated” (Gandhi)

  Ik begrijp niet dat mensen zo met levende, voelende medebewoners van onze aarde om kunnen gaan ….alsof het dingen/producten zijn die niks voelen…harteloos…

  • W.R.Emons zegt:

   Ik begrijp heel goed waarom mensen zo harteloos met levende en voelende medebewoners van deze aardkloot omgaan.
   Het geloof wordt er bij mensen met de paplepel ingegoten. Wat er ook gebeurd, bij de één blijft er meer van hangen dan bij de ander. Eén ding is zeker, je komt err nooit helemaal van af.
   Voor tweeduizend jaar terug werden er ook dieren geslacht. Toen waren er echter geen middelen om dieren te verdoven.
   Die hebben we nu wel. Daarom vind ik het kortzichtig en misdadig dat de leiders van sommige religieuze groeperingen zich durven beroepen dat dit ritueel slachten door God is voorgeschreven. ( Als God er voor 2000 jaar geleden ook al was had hij best geweten dat we in 2011 manieren zouden hebben om dieren te verdoven. Daarom kan hij dat nooit voorgeschreven hebben)
   Mensen die voorstanderzijn van ritueel slachten zullen wel uitkijken om zich tr laten opereren of bij de tandarts een kies te laten trekken zonder verdoving. Over meten met twee maten gesproken.

   • Janneke Vloet zegt:

    Nog steeds begrijp ik het dan niet. Die mensen kunnen hopelijk toch ook nog zelf nadenken/hun gevoel volgen ipv klakkeloos de woorden uit een heel oud boek te volgen. Hoe kun je zo met dieren omgaan..wezens die voelen!!Als ik naar die plaatjes kijk word ik echt heel erg verdrietig en ik voel me machteloos (al doe ik op mijn manier wat ik kan om dit dierenleed tegen te gaan)

 131. sharissa schol zegt:

  Heb ooit eens een filmpje via de mail gekregen met zulke onmenselijkheden.. heb er nu nog nachtmerries van!
  ik vind het een walgelijke gedachte dat hier een petitie voor moet komen!
  dit is toch sowieso al duidelijk dat dit niet kan!!!!????!

 132. Yvonne D.M. Duin zegt:

  Ik teken, met hart, overgave en weten. Word wakker mensheid.

 133. Jody Bard zegt:

  Er is al te veel angst en leed in de wereld. Dat werkt op onze collectieve aardse energie systeem en beïnvloedt alle wezens. Het is tijd voor ons om wakker te worden. Wat de een aangaat, gaat ons allemaal aan en beïnvloed het individu. We zijn op een diep niveau verbonden met alles dat is, ook al ervaren we dat misschien niet direct.

 134. willeke hendrickx zegt:

  het word steeds triester voor de dieren ze worden de vracht wagen in gesleept of er in geslagen er moet iets komen dat de dieren beter worden behandeltook voor als ze in het slacht huis zijn mensen weet wat je doet deze dieren hebben ook een gevoel net als jullie zelf sla je eigen eerst voor je kop voor dat je een dier zo behandelt dan weet je wat zon dier voelt

 135. Arnold Wielhouwer zegt:

  Waarom moet de behandeling van dit onderwerp zo verschrikkelijk lang duren.
  Het herinvoeren voor de kosten van een legitimatiebewijs kon in no time.
  Ja, daar is geld mee gemoeid, belangrijker dan dierenleed.

 136. Geef dieren de ruimte, respect, vrijheid en ruimte zoals wij mensen dat eisen te krijgen. Sluit ze niet op in grote stallen met kleine hokjes waar als de ventilator uit valt ze dood gaan van hun eigen stank met weinig of geen daglicht.

 137. Vreselijk voor de dieren en vooral barbaars. Dieren hebben gevoel en kennen angst, pijn, verdriet etc. Mensen gedragen zich schandelijk tegenover dieren en tegenover elkaar. Tijs is daar voor een hele grote schoonmaak onder de mensen! Deze komt Goddank, kwestie van tijd, de mens maakt namelijk alles kapot.

 138. Ik word er werkelijk waar week van in mijn maag. Zoveel narigheid. Als het ene leed lijkt te zijn opgelost dient zich weer nieuw leed aan. Het houdt gewoon niet op. Je kunt bijna geen dier bedenken of het wordt door ons mensen misbruikt of onrecht aangedaan. Gelukkig zijn er nog mensen die woordvoerder voor het dier in nood willen zijn.

 139. mevrouw rozeboom zegt:

  niet normaal wat ze met die dieren doen.

 140. diana rozeboom zegt:

  zielig ik teken

 141. marika rozeboom zegt:

  ik word misselijk van die fotos daarboven

 142. Dierenvriend zegt:

  Wat een afschuwelijk lot wat dieren moeten ondergaan, zonder verdoving de strot door gesneden en dood gaan. Ik begrijp niet dat er wordt geaarzeld om dit lijden een halt toe te roepen. Waarom is het ritueel slachten zonder verdoving in de Noordelijke landen verboden, terwijl Nederland, een ontwikkeld land, deze beslissing nog niet heeft genomen.

  De dieren in de slachthuizen hebben geen stem, laten wij voor ze opkomen. Ik daag de leden van de 1e kamer uit om hun tanden en kiezen zonder verdoving te laten trekken, een operatie te ondergaan zonder verdoving. Dit zal hetzelfde gevoel opleveren als de dieren moeten ondergaan als zij worden gekeeld zonder verdoving.

  Kom op voor deze weerloze dieren en toon daadkracht leden van de 1e kamer! Verbieden deze Middeleeuwse praktijken.

 143. Willeke van Oorschot zegt:

  Stoppen, stoppen, stoppen.
  Maak vlees stinkend duur, stop de megastinkstallen, ga naar de G.S. de regering klaag, klaag tot ze er ziek van worden.
  Een schande, dat wij mensjes in staat zijn deze mooie planeet, die ons alles geeft wat nodig is om een gelukkig leven te lijden dat deze zo wordt misbruikt door ons wezens; de MENS.

 144. Toen mijn hond dit jaar dood ging heb ik 2 maanden later gekozen voor een hond uit de zgn “killingstations”in Frankrijk. Ik had de blik in zijn ogen gezien,toen ik een foto van hem zag. Dezelfde blik, die je ook ziet bij de dieren,die zien,hoe hun soortgenoten worden afgeslacht !Ik wist niet eens,dat hij helemaal in Zuid-Frankrijk zat ! Ik was gewoon aan het zoeken onder asieldieren,want ik heb al eerder honden uit Nederlandse asielen gehad. Ik wist helemaal niet van het bestaan van deze “killingstations” ! Wat dit te maken heeft met onverdoofd slachten !?! Wat denk je ? Of vind jij het soms normaal,dat gezonde honden letterlijk in de dodecellen zitten te wachten op hun einde ? vaak door hun baasje daar gebracht en ingeruild voor een nieuwe pup ? Over een waardig en respectvol einde gesproken !! Is het niet gruwelijk,dat wij,mensen, dit met dieren doen ? Al of niet onder het mom van religie ? En blijkbaar overal ter wereld ? Ik schaam me tenminste,dat ik bij het ras “mensen”hoor,als ik deze gruwelverhalen lees.Zowel over het onverdoofd slachten,als deze “killingstations”! Hoe meer,je je verdiept in alles wat wij ,mensen,met dieren doen,hoe meer je tot de konklusie moet komen,dat wij mensen,de grootste beesten op aarde zijn ! Maar soms kun je iets doen,zoals een dier in je hart sluiten , meer stil staan bij wat je eet, en dat hoeft niet eens vegetarisch te zijn , of heel eenvoudig een handtekening plaatsen.Alles is beter dan niets doen en toekijken !!!!!

  • Meriam,
   Wat heb je dit prachtig verwoord….
   Ik schaam me ook al zo lang…. het is onvoorstelbaar dat mensen (?) die een bepaald geloof aanhangen, anno 2011 nog altijd menen zich te moeten verdedigen als het om ritueel slachten gaat. En dat terwijl bijv. in de Koran beschreven staat dat het dierenwelzijn nooit uit het oog mag worden verloren!
   Over beschaving gesproken…. GRUWELIJK!!! Ik hanteer ook altijd de quote van Ghandi (hierboven in het Engels): “DE BESCHAVING VAN EEN VOLK IS TE METEN AAN DE MATE VAN RESPECT WAARMEE HET MET ZIJN DIEREN OMGAAT.” Het is niet mijn bedoeling om mensen op hun tenen te trappen, maar deze prachtige zin maakt duidelijk dat o.a. joden en moslims helaas nog altijd vér van de beschaving af staan. Hopelijk komt de wet erdoor en worden ook deze mensen wakker geschud!!!!!!!

 145. Voor de duidelijkheid ik ben niet vegetariër, nooit geweest, zal het ook nooit worden, vind echter wel dat hier grenzen aan gesteld moeten worden, en mensen die vanuit hun cultuur onverdoofd slachten dienen te respecteren dat ze hier in een ander land, met andere culturen normen, en waarden leven. Komt bij wij mensen stellen onder omstandigheden een verdoving op prijs, waarom moet anno 2011 een dier dan onnodig pijn lijden?

 146. Dieren slachten elkaar bijna altijd beestachtig af,vissen b.v. verdwijnen levend in een reigermaag om daar in maagzuur langzaam te verteren,maar laat mensen dit a.u.b. op ”menselijke” wijze doen,zeker als de enige reden om beestachtig te slachten religieuze achtergronden heeft!

 147. Schaam mezelf dat ik nog vlees eet.
  Beesten worden al vergiftigd met alle rotzooi die er in het dierenvoer verwerkt word, om daarna ook nog eens de strot doorgesneden te worden om een verschrikkelijke dood te sterven.
  Wat is er nu zo leuk aan een beest te zien lijden ?
  Wie is er nu het beest ?
  Snap niet dat Den Haag hier zo lang over na moet denken.
  We zijn hier toch in Nederland ?
  Toch te gek dat we hier allemaal voor moeten tekenen om het in Den Haag door te laten dringen dat wij hier zoiets niet willen.
  De Gezondheids- en Welzijnswet verbied het toch om onverdoofd te slachten ?
  Waarom mag de ene groep mensen het dan wel en de andere groep niet ?
  Zal waarschijnlijk te dom zijn om het te begrijpen, maar heb ooit gehoord “Als je de mens leert kennen, koop je een dier”.
  Begin er langzaam over te denken.

  • Ja ik ben het helemaal met je eens Lisette.
   Maar het is ook zo als je de bjbel goed leest zijn ze verkeert bezig.God gaf ons het dier samen met de aarde.
   Om hem goed te verzorgen en enkele dieren als voedsel maar wel op een vreet samen manier om te doden.
   Het is toch van de gekke dat er Moeders zijn die in deze tijd zelfs hun kinderen vermoorden.
   Maar als je de bijbel leest is dit het einde der tijden en de mens krijgt angst.
   Weemoed, peselentié aardbevingen,watersnoden kijk het is de tijd.Honger Hitte en dat alles veroorzaakt door het slijk van de Aarde.En nu zijn de dieren aan de beurt,ze worden verjaagt uit hun eigen territorium door de Mens

  • Lisette, daar zeg je een waar woord … “Als je de mens leert kennen, koop je een dier”, met de nadruk op “koop”. Dieren zijn, sinds de mens aan de macht is, verworden tot product. 99% van de bevolking vindt dat prima, lacht om de dierenpolitie, koopt kiloknallervlees en draagt flutjassen met écht bont-kraagjes, 1% maakt zich er druk om en tekent petities zoals deze. En Alie, God bestaat helemaal niet. Hij gaf ons dan ook niet het dier samen met de aarde … Dieren zijn er al heel wat jaartjes langer dan de mens. Wij zijn alleen net iets slimmer, en gulziger.

 148. *Zoveel pijn door dieren-leed, waarom is in deze tijd nog steeds zoveel zo gemeen en vals? Als men de emotie bij zichzelf herinnert dan is men tevens in staat een zelfde emotie bij andere levende wezens zoals dieren, te herkennen.♥

 149. ‎*Zoveel gemeenheid? Dieren-leed, waarom… Ik hoop dat mensen de emoties bij zichzelf her-inneren en dat dezelfde mensen hierdoor nu bij andere levende wezens (dieren) diezelfde emotie terug-herkent.♥

 150. jan hendriks zegt:

  Alle religies voor ‘n paar honderd jaar de ijskast in: scheelt miljoenen dieren- en mensenlevens.

  • Ben ik helemaal met je eens.
   Al het negatieve wat er gebeurd, gebeurd onder het mom van religie.
   De koelkast in met die handel of lees de bijbel zoals hij in werkelijkheid bedoelt is.

 151. stoppen met die ellende!! slachten vind ik over het algemeen al verschrikkelijk maar dit helemaal.

 152. Stop het onverdoofd ritueel slachten zegt:

  We zitten hier in nederland en dieren hebben ook gevoel stop deze onzin!

 153. Het geweld tegen dieren is onbegrijpelijk. Voor iedereen die vlees eet zou een bezoek aan een slachthuis of vee-houderij de blik wat kunnen verruimen. Rond de kerst is de gedachte aan “vrede op aarde”weer actueel. Het begint waarschijnlijk met vrede hebben met de diversiteit aan meningen en manieren van geloof belijden. Nederland zou best het eerste officeel vegetarische land in Europa kunnen worden. Maar het begint natuurlijk thuis op je eigen bordje, in de trand van “wie zijn eigen onkruid wiedt…”. Als ieder de verantwoordelijkheid voor het leven en leven serieus zou nemen, zouden wetsvoorstellen als deze overbodig zijn, slachters, advocaten en rechters hun baan verliezen en het paradijs hersteld worden…

  In de tussentijd kunnen we natuurlijk prima petities tekenen, vleesloze gerechten verzinnen, de hoelahoep dansen, de buren helpen etc…

 154. Sylvia vd Does zegt:

  Ik schaam me dood om mens te zijn. Wie geeft ons het recht om een zieltje zo te laten lijden? God? Allah? De bijbel en koran zijn door mensen geschreven en ik geloof niet meer in de mensheid, Geen woord!!

 155. Irene van Wingerden zegt:

  Dieronterend, walgelijk, hoe kunnen mensen zo wreed met dieren omgaan….

  Irene van Wingerden

 156. M.C.Tissing. zegt:

  De nieuwe wet ;verbod onverdoofd slachten moet aangenomen worden in de eerste kamer.

 157. Ik vind het afschuwelijk ze moeten alle dieren gewoon verdoven en dat ritueel slachten bij de buitenlandse vind ik nog steeds on respectloos

 158. Bizar, dat je als lid van een ‘religie’ zo’n gruwelijk recht zou mogen claimen (tot in lengte van dagen) dat ik een beschaafde wereld gezien wordt als misdaad. ‘God’sdienstvrijheid heet dat ook nog te zijn. En dan te bedenken dat menig ander dan de ‘gelovigen’ dit vlees ook eten omdat ze denken dat dit ‘eerlijker, puurder’ is. Ze zien het alleen in de winkel, in mooie verpakking liggen, ver uit het zocht van de realiteit ervan…
  Wat is de situatie anders dan die van de extreem gruwelijke situaties elders in de vleesindustrie die zonder meer crimineel genoemd worden… Zo gaat een ‘God’ niet om met zijn creatie, zou ik haast willen zeggen…

 159. Mensen moeten wel begrijpen dat deze petitie niks met religie te maken heeft maar alles met dierenleed. Dat moet stoppen!

 160. Zal deze petitie indruk maken?, het is geen burgerinitiatief.

  Ik zou het in en intriest vinden als de 1ste kamer het afkeurt.
  Ook al zou er illegaal geslacht worden, wat nu ook al gebeurt, heel Europa moet anti Halal slachten worden, nu nog slechts een handjevol europese landen die het verbieden, ben ik ervan overtuigd dat het een kwestie van tijd is voordat de andere landen het ook gaan verbieden.
  Er zijn andere religies waar ook dierenleed toegestaan is, dat is toch ook verboden, b.v. voodoo praktijken, of moeten alle godsdiensten dan maar toegestaan worden om dieren te martelen.

  • Burgerinitiatief kan alleen als het de afgelopen 2 jaar (weet niet precies de termijn) in de Tweede kamer behandeld is. En het helpt altijd wanneer de bevolking van zich laat horen. Beter dan je mond houden!

 161. Fam faasen zegt:

  gewoon te bizar voor woorden hoe de mens met dieren om ga .ook al eet ik vlees word de smaak me ontnomen welk recht geef een vrijbrief om zo dieren te slachten of voor de weten schap walvissen af te schieten zo kan ik nog wel even voor uit met het op noemen als je dit weer lees vergaat de trek in vlees .

 162. Respekt voor dieren is net zo belangerijk als bij mensen

 163. Mensen die dieren slachten, doden, misbruiken, mishandelen, etc. hebben geen besef met hetgeen ze bezig zijn!
  Mensen die dieren slachten zouden beter eens denken wat het is om zelf zo geslacht te worden! Kom niet af: heb hoofdpijn van denken, zever niet en redeneer als een volwassen persoon!
  Laten we een veronderstelling doen: laten we de rollen eens omdraaien, stel dat U die slacht, geslacht wordt door een ander.
  Hoe zou U , U gaan voelen! Kom niet af: we kunnen de rollen niet draaien, als je dat niet kunt dan ben je in mijn ogen geen mens, maar een dier!
  Welke angst zou U oplopen als U geslacht wordt op deze manier zoals U dieren slacht?

  Ik eet persoonlijk al 4jaren geen vlees meer door deze praktijken te zien, en in te zien dat vlees niet goed is!

  Dank voor uw begrip
  Stefaan

 164. ja hallo dieren vrienden
  laat die mensen is uit die stenentijdperk komen

  als zij een pijntje voelen gaan ze naar de dokter

  dus weg met dat ritueel

 165. Ik snap niet zo hoe dit in vredesnaam ooit eens is toegestaan ?
  Dit ritueel heeft weer eens niets te maken met je aanpassen aan de gewoonte van het land,hoezo ingeburgerd !
  Als ze met alle geweld zo hun vlees willen hebben ,laten ze het maar importeren,is meteen weer goed voor de economie !

 166. Loes van der Mark zegt:

  God is liefde. Om dieren op te kunnen eten moet je ze doden. Het slachten van dieren heeft niets met liefde te maken. En als we dat niet kunnen laten laat het dan zo pijnloos mogelijk gebeuren.
  Is een van de 10 geboden trouwens niet “Gij zult niet doden”?

  • Ja. En die negen andere, ik zou ze graag hier lezen. Als ik hier morgen terug kom, hoop ik dat jij me tegen bent gekomen en ze herinnert en ook nog weet op te schrijven. Ahimsa Asteya Satya Brahmacharia Aparigraha Saucha Santosh Tapas IS’vara pranadana Svadyyaya maar dan zijn tien in Sanskriet .

   Wanneer je in Nederlands de tien geboden ..kan iemand die voor mij opschrijven?
   Al vast dank en tot ziens.

 167. ben tegen onverdoofd slachten
  en tegen slachten sowieso

 168. Dit kan echt niet meer. Mensenrechten zijn hier goed geregeld, waarom is dit dan nog steeds gaande? Doe er iets aan!

 169. Yvonne Burggraaf zegt:

  Schandalig dat er zo met dieren wordt omgegaan in deze tijd en in dit land.

 170. J.Dalmeijer-Benink zegt:

  Hoe groter het respect voor dieren in een land is, hoe hoger ik de beschaving van dat land in schat.
  Ik zou Nederland erg graag als een land met een grote beschaving zien, maar begin daar steeds meer aan te twijfelen.
  Het enige wat telt is winstbejag.
  En het wordt tijd dat we daar iets aan veranderen.
  Succes met deze actie, Phine Dalmeijer.

 171. pim v d Krol zegt:

  Dieren in naam van God of Alla martelen is niet nodig, want er bestaat helemaal geen god of Alla.
  Dus is deze manier van slachten een misselijk makende manier van dierenleed berokkenen.
  Waarschijnlijk zal de eerste kamer het afwijzen, want het draait om geld en dat is de echte God van de rijken inclusief onze bewindslieden. Juist deze bewindslieden maken misbruik van het geloof om hun eigen belang te verdedigen en dat ze daar niet alleen dierenleed veroorzaken, maar ook veel mensenleed gaat ze niet aan.
  Alles in naam van das kapitaal, ongeacht de scade.

 172. Ik vind het zoo erg dat mensen die dieren onverdooft slachten.
  Als hun die dieren waren en die dieren waren die mensen,, hadden hun het ook niet leuk gevonden
  om levend geslacht te worden.
  Zelf ben ik ook super erg tegen bont.
  wie draagt er nou een dood dier aan zijn lijf???
  gestoort.

  (Wil je me toevoegen op hyves om dierenvrienden te worden,
  http://www.moon-evita.hyves.nl

  Thnx

 173. St. dierenopvang Dumpie zegt:

  St. Dumpie vraagt zich af waarom de mens het niet eerst eens op zichzelf uit probeert, dan kunnen wij oordelen of het prettig aanvoelt. Je ziet al aan de angst in de ogen van de dieren hoe verschrikkelijk dit is. Bij alle manieren van slachten komen wantoestanden voor, daarom blijf vechten voor het recht van het dier dat het diervriendelijker vermoord wordt en eet gewoonweg per week wat minder vlees of helemaal geen vlees. St. Dumpie,

 174. Te walgelijk voor woorden…kan het niet begrijpen….onvoorstelbaar hoe er met dieren in het algemeen wordt omgegaan…..paarden verhongeren in de natuur…maar er wordt vergeten dat wij deze paarde naar nederland hebben gehaald…..mensen die dieren verwaarlozen moeten deze dieren afstaan maar mogen wel weer andere dieren aanschaffen….stallen vol met dieren die gewoon niet kloppen en in brand vliegen…hoe vaak is dit nou al niet gebeurt??? En iedereen doet maar alsof het heel normaal is dat een schuur met 400 varkens b.v door brand stikken!!!!!!

 175. “DE BESCHAVING VAN EEN VOLK IS TE METEN AAN DE MATE VAN RESPECT WAARMEE HET MET ZIJN DIEREN OMGAAT”….. (Ghandi).
  In de Koran staat geschreven dat het dierenwelzijn altijd voorop moet staan. Overigens zouden alle moslims en joden zichzelf eens moeten afvragen waarom er nog altijd geofferd moet worden??? Offeren betekent dat je iets van je zélf geeft. Nu zal ik anno 2011 niet roepen dat iedereen zijn duim moet afhakken, want we moeten allen streven naar beschaving, nietwaar? Maar als je dan zo nodig wilt offeren, schenk dan geld aan een goed doel en als je dan per sé toch nog vlees wilt eten…. zorg er dan voor dat het dier om z’n minst VERDOOFD geslacht is!! Er bestaat trouwens al een kleine groepering moslims, zo heb ik gehoord, die inderdaad geld schenkt aan een goed doel. Gelukkig is niet iedereen zo star in zijn doen en denken!!!
  Zorg ervoor dat je trots op jezelf kunt zijn – iedere dag als je in de spiegel kijkt.
  Dieren kennen ook stress, PIJN en angst!! Er zijn veel onderzoeken naar gedaan en wie meer wil weten, raad ik aan eens de blogs te lezen op de website http://www.dierenlevens.nl

 176. Yvonne van Hes-Happel zegt:

  Schandalig , om met beesten zo om te gaan
  Ik schaam me om een mens te zijn, als je weet hoe nog veel mensen zich zo uitleven op dieren. bach

 177. Safiya Bos zegt:

  In een woord WALGELIJK
  Dat dit ter discussie staat…….
  In wat voor wereld leven we……….
  Dat mensen dieren zoveel leed aandoen is onacceptabel.

 178. Henk Loeffen zegt:

  Wat een onzin dat niet verdoofd slachten, typisch weer religie. Als je om je heen kijkt zijn er al genoeg dieren die lijden.
  Wel wordt er schijnheilig een wereld dierendag ingesteld, dat heeft dan ook geen extra betekenis meer.
  Laten wij toch a.u.b. verstandig zijn en het ritueel slachten verbieden.

 179. Frank J.H. van Toen zegt:

  Toch is het hoopvol, dat ondanks het feit dat er nog steeds hele volksstammen het naieve idee hebben dit verschrikkelijke dierenleed te moeten veroorzaken, wat de meesten zich niet realiseren door onwetendheid, te constateren dat er steeds meer mensen wereldwijd een hoger besef ontwikkelen dat zoiets als `rituele slacht´ een onzinnige zaak is.
  De mensheid als geheel maakt een spirituele groei door zolang als ze bestaat, omdat alles dat leeft zich ontwikkelt en groeit.
  Dat is de evolutie. Tweehonderd jaar geleden vond bijna iedereen slavernij vrij normaal en het bijna rechtenloos zijn van vrouwen. Zie vandaag de dag, deze zaken zien we nu als absoluut belachelijk.
  Zo ook met dierenrechten. Steeds meer mensen gaan gelukkig inzien dat dit heel normaal hoort te zijn, en dat er op de dierenwelzijnsterreinen nog erg veel werk ligt te doen. Dat is een positieve ontwikkeling. De PvdD moet veel groter groeien en steeds meer mensen moeten gaan inzien dat we met onze maatschappij een essentieel andere richting op moeten gaan.
  Naar een wereld waar de mens in vrede, harmonie en liefde met de dieren samenleeft, in plaats van ze te laten lijden, te exploiteren en te doden. Je oogst wat je zaait. We moeten stoppen met het zinloze lijden en doden van onze mede schepselen.
  Dieren zijn in essentie hetzelfde leven als mensen. Met alle emoties van dien. Alleen heeft de mens door een andere evolutie de gave van de ratio, het zien met het oog van vlees, zowel als met het oog van de rede, als ook met het oog van de contemplatie. De mens is zeer getalenteerd en heeft dus een enorme verantwoordelijkheid voor andere levensvormen.
  Het blinde aspect van al die gelovige mensen die zonodig onverdoofd ritueel ´moeten´ slachten of willen slachten, is dat ze niet inzien dat God het elementaire aspect is van alles dat leeft, van alles dat bewustzijn heeft, mensen en dieren.
  God is wat iets is dat leeft, en niet dat wat gekend kan worden zoals een lichaam, een persoonlijkheid, karakter of ego.
  Het doen lijden van wezens schept negatief karma en dat is het lijden van God. De religieuze mens denkt los te staan van God en Hem te dienen door te offeren. Enkel door spirituele groei, kenniswerving en begrip kunnen mensen gaan beseffen, wereldwijd, dat de dierenwereld gekend en erkend moet worden als een onderdeel van alles dat leeft en bewustzijn heeft, en zodoende met liefde bejegend moet worden. Heeft niet Christus zelf gesteld dat men een ander niet dat aan moet doen wat men niet wenst dat hemzelf aangedaan wordt. Ook Christus erkende een liefdevolle bejegening voor dieren.
  Laat de evolutie versneld verder werken!

  Frank van Toen

 180. Didi Kolmer zegt:

  Moeten wij niet alle wezens, die niet kunnen protesteren tegen andermans handelen, respecteren en met veel liefde behandelen?
  Didi

  • Helemaal juist . Een beetje meer respect voor ALLE levende wezens zou ons als zogenaamd beschaafd volk niet misstaan. Maar ik vind wel dat iedere vorm van slachten dierenmishandeling is. Eigenlijk zijn wij mensen vreselijk hypocriet , het ene dier wordt vertroeteld omdat het een huisdier is , en het andere wordt na een kort ,ellendig en onnatuurlijk leven naar het schavot gebracht , zich terdege bewust van wat er met hem gaat gebeuren. Sadistisch genoeg wordt het dan niet met een klap gedood, maar moet ook nog minuten lang in doodsangst spartelen onder toeziend oog van zijn slachters.

 181. G.Wiersma zegt:

  Er moet onmiddelijk gestopt worden met slachten zonder verdoving. Het is al erg genoeg dat een dier geslacht word en dan zonder verdoving. Waar zijn de mensen toch mee bezig die zulke dingen doen Het moet uit zijn. Het zijn gewoon beulen die doen.En zo snel mogelijk.

 182. .M. el Kaddioui zegt:

  Ik ben moslima,en ik vind dat ritueelslachten moet stoppen, ook ben ik tegen bio-industrie, preventief antibiotica gebruik,
  onverdoofd castratie, jonge dieren scheiden van ouderdieren, foie grass leed,legbatterijen,vergassingen,te weinig leefruimte,ontbossing,vervuiling,kernenergie,de wereld is van ons allen hoe is het toch nog steeds mogelijk dat de ene helft verhongerd ten koste van de andere helft,oorlog,racisme,verminking van dier en mens en natuur, waarom kunnen we geen vrede hebben,waarom kunnen we geen respect voor alle levende hebben,WAAROM NIET?
  Waarom overheersen de slechte emoties, MENSEN in ons LAATSTE hemd zitten geen zakken!
  Behandel alle levende zoals je zelf behandeld wilt worden!
  HEB RESPECT VOOR DE AARDE DIE VAN ONS ALLEN IS,HEB RESPECT VOOR MEDEMENSEN EN DIEREN
  ALSTUBLIEFT,

  • L.I.Noort zegt:

   Ik ben geen moslim, maar ben het M. el Kaddioui helemaal eens!!

  • Verdoofd slachten en castreren toont wel respect en is geen verminking van de natuur (en overdrachtelijk de mens)?

  • Zoals jij zijn er gelukkig nog meer! Dank voor je opmerking. Ik vind het heel belangrijk dat Joden en Moslims die tegen onverdoofd slachten zijn van zich laten horen. Want deze petitie is niet tegen de geloven of gelovigen, maar tegen het dierenleed.

   • Ik ben het helemaal met M. el Kaddioui eens.

    Waren de mensen op de wereld maar zo, of was iedereen maar zo.
    Maar helaas is dat een droom.
    In het paradijs waren Adam en Eva het al niet met elkaar eens en vermoorde de ene broer de andere uit jaloezie.
    Dus ach…….als we dus terug gaan tellen….we zijn zo geboren, het zit ons in de genen.
    Maar ik wil niet zo zijn, vandaar deze tekening van deze petitie.
    En nu maar hopen dat alles sal reg kom als elkeen sy plig doen.
    Want plichten hebben we tegenover de dieren en daar bedoel ik alle dieren mee, zij kunnen zich zelf namelijk niet verdedigen .

 183. Corka Vink zegt:

  En inderdaad wat een voorganger al zei, dat dergelijke mensen ook verdoofd willen worden tijdens een behandeling.
  Die lui die het meest wreed zijn tegen dieren, die rennen het hardst naar het medicijnkastje voor pijnstillers als ze maar
  iets voelen.
  Dergelijke lieden, die een dier zoiets aan doen, zijn volgens mij ware psychopaten die geen centje gevoel kunnen hebben.

  Voor de rest ben ik heel blij met zoveel goede reacties en dat er gelukkig ook nog prachtige mensen bestaan die zich het
  lot van deze weerloze dieren aantrekken. Wij moeten met elkaar strijden om de lijdensweg van vee de wereld uit te helpen.

 184. Jaap Havelaar zegt:

  Die fanatieke halal en koosjer boys worden o ok verdoofd als ze een wortel behandeling krijgen of geopereerd
  worden in het ziekenhuis

 185. Dit moet gewoon stoppen. En vandaar dat ook ik als componist deze petitie ga tekenen!

 186. Halal en kooshjer slachten dient op een respectvolle wijze te gebeuren en dat is wat in vroeger dagen, en in kleinere leefgemeenten ook vast nog, gebeurde. Tegenwoordig is er zo’n “overvloed” dat iedereen elke dag een flink stuk vlees wil eten, halal, kooshjer of niet. Dat heeft tot gevolg dat het dier niet meer met het juiste respect geslacht wordt en dus is het NIET halal of kooshjer. Het dier heeft een lijdensweg te gaan voor mensen die een snelle, makkelijke weg kiezen. De keel doorsnijden en vervolgens dood laten bloeden is niet voldoende. Het dier dient begeleidt te worden in het sterven. Vervolgens zou niets van het dier verspild of weggegooid mogen worden. DAT IS HALA OF KOOSHJER. Er zal dan ongetwijfeld minder vlees gegeten worden. Tevens is dit ook een goede manier voor mensen die een andere of geen religie aanhangen.

 187. Stemvee en Slachtvee anno 2011

  Het wettelijk recht op “godsdienstvrijheid” houdt niet in dat je vanuit geloofsopvattingen andere wetten mag overtreden. Het is alleen maar een “grondrecht” in de zin van vrijheid om tot een godsdienst toe te treden, deze te belijden, te beoefenen, te propageren, of om juist niet tot een bepaalde godsdienst toe te treden, of om die juist te verlaten zonder te worden geïntimideerd of vermoord. Godsdienstvrijheid garandeert ook de vrijheid tot een godsdienstloze levenshouding.

  Ook de Universele verklaring van de rechten van de mens vergunt ieder het recht op vrijheid van gedachten. Godsdienstvrijheid dient tegen staatsinmenging, maar sinds de oudheid was dat niet vanzelfsprekend.
  Al in het Romeinse Rijk was godsdienst dermate nauw verbonden met staat, volk of ras, dat staat en godsdienst geheel in elkaar vervlochten waren.
  Godsdienstige afvalligheid kon worden verboden, bestraft, of veroordeeld als een staatsgevaarlijk hoogverraad. En zo is het heden ten dage nog steeds in bijvoorbeeld Marokko.

  Artikel 6 van de Nederlandse Grondwet garandeert godsdienstvrijheid (eigenlijk een tegenstrijdige term) behoudens ieders verantwoordelijkheid via de wet, en ook volgens artikel 9 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kunnen aan “godsdienstvrijheid” beperkingen worden opgelegd die in het belang zijn van veiligheid, gezondheid, goede zeden of ter bescherming van anderen.
  Zo menen Jehovah’s Getuigen dat God bloedtransfusies verbiedt. Maar gelukkig verbiedt onze wetgeving hen om daarmee hun eigen kinderen onnodig dood te laten gaan. Maar als meerderjarige Getuigen verkiezen hun kinderen tot weesjes te maken door zelf bloed te weigeren dan vergunt de wet hen die vrijheid weer wel.

  Ook het gelovig uitsnijden van geslachtsdelen bij meisjes is in Nederland verboden. Kinderoffers, mensenoffers, handen afhakken, kannibalisme, of wat men dan ook maar meent van God te moeten, valt niet onder godsdienstvrijheid want wordt door andere wetten gelimiteerd.

  En zo hebben we dan een wet die het onnodig pijn doen van slachtvee verbiedt, maar daarbij wordt ineens een uitzondering gemaakt voor een paar duizend door joden gekeelde dieren, en voor een veelvoud aan slachtoffers van de islamitische slacht.
  Dat komt met name doordat dit pastoors- en domineesland met een trauma rondloopt over godsdienst-ONvrijheid, waar net zo’n taboe op ligt als vroeger op sex of sinds decennia op immigratie-kritiek.

  Het is een bizar feit dat juist joden vanuit dit laatste taboe, wijzend op racisme en nazisme, bijvoorbeeld via de Anne Frank Stichting, langdurig hebben bevorderd dat een cultuur die juist vol zit met jodenhaat onze grenzen binnen migreerde, daarbij onder de arm meevoerend een ideologie die godsdienstvrijheid juist verguist (afvalligen moeten worden gedood volgens de hadith en volgens soera 4:89 uit de Koran; joden stenigden trouwens ook afvalligen).
  In het moderne, gematigde Jordanië van de jonge, mooie Islam-promotende Koningin Rania, is 86% van de moslims voor de doodstraf voor afvalligen.

  Hierbij bezigt men de bizarre term “rituele slacht”, wat onder meer aanroep van de godheid inhoudt (nog nooit gehoord op zo’n doodbloedfilmpje), en ook dat het dier in de richting van Mekka op zijn kop of stomweg opgehezen aan een achterpoot een paar minuten moet creperen. Het woord “ritueel” suggereert dat het van hogere orde is en daarom immuun voor elke kritiek waar men in domineesland immers zo bang voor is.
  Juist (orthodoxe) joden die zelf zo ijverig hebben geholpen met de massa-immigratie van halal-slachters moeten nu op de blaren zitten, omdat deze barbarij mede in het kader van terugdringen der islamisering, ook hun eigen koosjere slachtmethode uit de Oudheid gaat treffen.

 188. Sanne Carp-van Dijken zegt:

  niets legitimeert het om dieren met voorkennis nog extra te laten lijden tijdens het slachtproces. Een rit naar het slachthuis is al stressvol genoeg en dat omdat iedereen maar elke dag vlees moet eten. Anno 2011 in een land als Nederland mag je niet meer toestaan dat dit soort praktijken nog worden uitgevoerd, want er is geen enkele legitieme reden om ritueel slachten nog uit te voeren. Verdoofd ritueel slachten wordt al veelvuldig toegepast, dus laten we zorgen dat die paar religieuze holbewoners niet hun zin krijgen en teken deze petitie! religie staat niet boven dierenleed en wij kunnen daarvoor zorgen

  • ‘… religieuze holbewoners…, …in een land als Nederland…’ tja… Jouw reactie misstaat bij deze petitie, waar juist in de discussie zuiverheid van geest wordt verwacht en je niet ongebreideld lekker los kunt gaan op mensen met een geloof, dat wekt juist onbegrip bij de mensen die je wilt bereiken.
   Laat mij raden: jij vindt de reis naar het slachthuis al stressvol genoeg, eet niet elke dag vlees, je bent ‘autochtoon’ Nederlander en geen holbewoner, maar eet wel vlees en waarvoor enig (biologisch) dierenleed toch wel gepast is?

   Ik zou de operator willen vragen deze ongepaste reactie (en soortgelijke) te verwijderen, omdat anders het ‘vrije woord’ hierdoor vertroebelt door waanzin.

   • Tsjonge Wilfred is ten strijde getrokken tegen waanzin en vertroebeling, hij weet vast hoe een scanner werkt.
    O grote Operator, vergeef ons onze taal en inperfectie alstublieft, gelijk wij onze broeders en zusters proberen te vergeven.. om Uw Liefde en Warmte, onze jongere broers en zusters, de dieren, dat zij mogen leven, gelijk wij, in liefde , mededogen en geluk, in vrede en respect.

    Alle kleine beetjes helpen, teken alstublieft de petitie. Als het mij lukt de scanner aan de praat te krijgen, binnenkort, zal ik vast even aan Wilfred denken, en ik hoop hij aan mijn oproep.
    Om de berengalboerderijen en de bioindustrie te beeindigen. Om te beginnen binnenin, in onze geest. In our prayers ..we have to pray you know, the best prayer is without words, please. Zie m’n tekst alstublieft van 17 nov. 02:41 uur in reactie op Darkgirl en Annet, ietsje hierbove. Dank.

 189. Erwin Kuipers zegt:

  Dat zoiets onzinnigs als religie überhaupt een rol speelt bij besluitvorming over dierenwelzijn is te gek voor woorden. Blijkbaar zijn we de in de 21ste eeuw toch nog niet zo ver gevorderd als ik dacht.

 190. Ik kan hier zo giftig om worden,Alsof een dier een produkt is zeg..kom nou toch..
  De arme dieren voelen ook stress,pijn,angst,vreugde en hebben echt wel door wat voor WALGELIJKS
  hen boven het hoofd hangt..We moeten ze echt helpen en ondersteunen,dierenmishandeling als dit kan,
  en mag NIET worden toegestaan..we praten over LEVENDE wezens die net als wij RECHT hebben om te leven
  en een goed leven te hebben…VERBEID DIT SOORT MASSAMOORDEN,,LAAT ZE GEWOON LEVEN..
  ZE VERDIENEN HET ..STOP DIE HALAL SHIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  HOE BETER JE DE MENS LEERT KENNEN,DES TE MEER JE VAN EEN DIER GAAT HOUDEN..

  • Ik heb getekend omdat ik als overtuigd vegetariër tegen slachten ben. Let wel: tegen ALLE slacht en ik hoop, maar waarschijnlijke ijdel, dat dit een begin is. Ik vind namelijk niet dat de slacht van dieren op joodse of islamitische wijze zoveel erger is dan de gewone slacht. De dieren verliezen hierbij ook heel snel het bewustzijn.
   En om nu twee bevolkingsgroepen zo hard in een hoek te zetten, vind ik onrechtvaardig. De “christelijke” manier van slachten is net zo erg, net zoveel dierenmishandeling.
   Een aantal reacties rieken wel erg naar moslimpje pesten en ik ga absoluut niet rechts stemmen zoals iemand adviseerde want juist wanneer het aankomt op het uitbannen van bijvoorbeeld de bio-industrie moeten we het van rechts niet hebben. Ik stem Partij voor de Dieren; al jaren!

  • Helemaal mee eens. Weet je wat ik graag wil; De berengalboerderijen in China, Vietnam en Korea stoppen te bestaan.
   Als je weet wat ik bedoel help dan mee met deze aktie: Zie voor je (In je geest) de kooien waar de beren in zitten..als je dat ziet, ga dan de kooien openmaken en haal het dier er uit. Neem de ijzeren korsetten van hun lijf en begin hun wonden te verzorgen. Geef ze te drinken. Stel ze gerust. Wens dat deze wensen uitkomen. (Gelijk zo een eind maken aan de bioindustrie in ons eigen land) Begrijp je mij? Het werkt echt, want onze oprechte verzoeken tot mededogen en gezond verstand..onze harten moeten nu eenmaal de harten van de hartelozen beroeren, en toch zeker hen die in nabijheid zijn van hartelozen, bemoedigen en sterken.
   God Bless. Please.

 191. Ongehoord dat we anno 2011 nog moeten discusiëren over onverdoofd slachten.Bescherm die dieren tegen de beesten.Dat we in europa nog zulke achterlijke toestanden moeten verbieden.Dierenmishandeling is het,er zijn haast geen woorden voor.
  Stop hiermee zo snel mogelijk.

 192. Arjan Hensens zegt:

  Heel erg allemaal en teken zeker de petitie. Maar het ‘normale’ slachten is ook erg, ook daar zien de dieren vaak hun eigen dood tegemoet en zie je bij de beesten zoals die koe de schrik in hun ogen! Eigenlijk is slachten sowieso iets barbaars!!
  Misschien dat we over 100 jaar allemaal vega zijn en dan met gruwel terugdenken aan het vroegere vermoorden van beesten voor onze maag. En hoeveel beesten worden er wel niet vermoord wat we uiteindelijk niet opkrijgen en weggooien.

 193. Jacob Zuidvlieger zegt:

  De Eerste kamer bestaat grotendeels uit politici van linkse partijen. Daarom moeten we er rekening mee houden dat dit wetsvoorstel nog kan sneuvelen, omdat deze politieke stroming het dichtst bij de Moslims staat.
  Bij de volgende verkiezingen kunnen we hier dan rekening mee houden. Verbeter dan de wereld en stem geen linkse partijen meer. Wat dieren welzijn betreft moeten we altijd de vinger aan de pols houden…

 194. Rosa Dijkstra zegt:

  Wreedheid bedreven in naam van religie blijft wreedheid.

  • mee eens.

   • Wreedheid bedreven in naam van religie blijft wreedheid,
    Waanzin en vertroebeling in naam van religie is misbruik,

    Voorbij de menselijke geest (ons denken) is er niets dan devotie en liefde.
    Maar een kind begrijpt dat je een konijn met kerstmis niet in de pan doet,
    Zo ie zo dat dieren niet door ons hoeven worden gegeten.
    Wij mensen verliezen maar al te graag onze kinderharten, onze zuiverheid,
    in ‘de grote’ mensen wereld.. paradoxaal: niet groot, helemaal niet groot..
    buitengewoon verwarrend, want God is Liefde. Dat nou net mensen
    er zo’n puinhoop van maken, in deze wereld. Dat zien wij dieren en natuur niet doen,
    zeker niet in die mate, zinloos.. als duiveltjes en exorbitant en pervers tot in duizenden jaren na hier….
    O, mijn God, dank U dat U mij de weg moge wijzen en ik U moge HOREN en ZIEN
    Binnenin. Een kind weet de weg. Maak mij Uw kind.
    Zo he, broeders en zusters, zit ik hier te bidden op internet…en jullie kunnen dat lezen..ho ho ho
    Het is voor mijn Geliefde! Wegwezen jullie allemaal!
    Ho Ho Ho!!!Amen!

 195. Ik kán hier niet eens op reageren. Als ze het verbod afwijzen 13 december, is voor mij dit land óók verloren.
  Dieren hebben, net als mensen, een ziel. Kennen ook geestelijke en lichamelijke pijn, net als de mens. Waarom worden mensen gestraft die andere mensen slachten en niet de dieren. Wat is in hemelsnaam het verschil. Het zou over de hele wereld verboden moeten worden. Hoe kan zoiets gruwelijks in de mens ontstaan dat ze dat überhaupt willen om die dieren te slachten!!!!!!!!!!
  Ritueel slachten? Alsof God daarom vraagt om zulke offers te brengen. Dat soort lui moeten ze gelijk langzaam ophangen, dus gestraft worden over de hele wereld.

  Sjonge jonge gloeiende gloeiende. Dit is voor mij zo wie zo een bewijs van geestelijke labiliteit dat ze daar ÜBERHAUPT over moeten VERGADEREN???!!!!

  • … langzaam ophangen dus gestraft worden over de hele wereld. tja… Jouw reactie misstaat bij deze petitie, waar juist in de discussie zuiverheid van geest wordt verwacht en je niet ongebreideld lekker los kunt gaan op mensen met een geloof, dat wekt juist onbegrip bij de mensen die je wilt bereiken.

   Ik zou de operator willen vragen deze ongepaste reactie (en soortgelijke) te verwijderen, omdat anders het ‘vrije woord’ hierdoor vertroebelt door waanzin.

   • Gwen Krijnen zegt:

    heb oprecht spijt van mijn gegeven handtekening,vond het zielig voor de dieren maar heb nu het gevoel aan een hetze tegen anders denkende mensen mee te doen.
    Terwijl de schapen waar het om gaat i.i.g. nog lekker door de wei hebben kunnen lopen zijn de bioindustriedieren tijdens het leven slechter af.
    Ook vrees ik dat er (nog) meer dieren via langdurig transport alsnog geslacht gaan worden wat natuurlijk wel beter is dan het volgende doemsenario dat mijn gedachten passeerd;thuisslacht door leken .
    kortom; spijt van mijn deelname!!!

  • Lieve Lilian, Je hebt gelijk : God zei : Gij zult niet doden, of in een andere tijd en taal: Ahimsa! (Geweldloosheid).
   Maar wordt niet boos joh, dat is een valkuil. Liefde straft niet, liefde corrigeert. Ik begrijp je ontzetting, heb geduld.
   Behoud moed, en steun de liefde.
   Alsjeblieft,
   Hoi.

 196. Ethel Stoltz zegt:

  Doorgaan!

  • kijk een hond die brengt in 1 x gemiddeld 8 puppys op de werled.
   een schaap daarntege 1. de hond is een beschermd diersoort de schaap niet.
   er worden jaarlijks 100duizenden schape geslacht maar tog blijft de aantal van de schape veel en veel groter dan de honden.

 197. M. Kroeze zegt:

  Ik vind het afschuwelijk om naar deze beelden te kijken maar heb het toch gedaan… 10 minuten naar het ritueel kijken stelt in verhouding wat al deze dieren doormaken natuurlijk niets voor.
  Heb moed, durf te kijken en doe er wat mee! Alle kleine beetjes helpen. Heb mededogen en respect voor al wat leeft!
  Ik vind het knap van iedereen die zich actief op dit gebied inzet, aangezien je met heel wat ellende geconfronteerd wordt en toch doorgaat en de ogen niet sluit. Ga zo door!

  • Pia Henstra zegt:

   Voor alle grote religies gelden BARMHARTIGHEID en MEDEDOGEN als belangrijke waarden.
   Hoe kan een gelovige dit rijmen met wreedheid jegens dieren? Ik vind dit onvoorstelbaar. Overigens ben ik, als vegetariër, van mening dat elke slachtmethode dieronvriendelijk is. Maar als er toch geslacht ‘moet’ worden, dan graag zo pijnloos mogelijk. Dus mét verdoving.

  • thank you very much brother/sister & agree with you, thanks.

   p.s. to Wilfred: O jee, nu heb ik weer Engels gesproken.

 198. Ritueel slachten geeft heel veel extra onnodig dierlijden, waarmee leefregels van ca 3000 jaar geleden worden gevolgd, die m.i. door de moderne techniek volkomen achterhaald zijn.

  Als orthodoxe Joden en moslims zo nodig hun Heere God resp. Allah willen gehoorzamen, dan moeten ze beginnen met het serieus nemen van het goede rentmeesterschap uit Bijbel en Koran. Dus zich verre houden van de bio-industrie, waar ook koeien al steeds meer onder lijden en alleen dieren slachten die een goede kwaliteit van leven hebben gehad en ook lang genoeg geleefd hebben (,wat ook de dieren waarvan biologisch vlees wordt gemaakt niet gegund wordt).

  Het zich niet houden aan dit goede rentmeesterschap en wel vasthouden aan allerlei gedateerde regeltjes betekent (in Bijbelse termen) dat de de haar gekloofd en de kameel verzwolgen wordt.

 199. ton tjepkema zegt:

  Het zoveelste voorbeeld van alle plezier dat godsdienst heeft gebracht. Naast oorlog, sexueel misbruik en marteling is dit toch wel van het allerlaagste niveau. En waarom ? Omdat een stel baarden in een of ander boek meent te hebben gelezen dat iemand van boven dat zo wil; het idee alleen al is hilarisch. Wakker worden !!!! Ga een kaasje of zo eten. Veel plezier alvast slachters: moge jullie tot in de lengte der dagen branden in de vuren van de godsdienst die jullie altijd zo stompzinnig hebben nageleefd. Sukkels …

  • Baarden, sukkels etc. tja… Jouw reactie misstaat bij deze petitie, waar juist in de discussie zuiverheid van geest wordt verwacht en je niet ongebreideld lekker los kunt gaan op mensen met een geloof, dat wekt juist onbegrip bij mensen die je wilt bereiken.

   Ik zou de operator willen vragen deze ongepaste reactie (en soortgelijke) te verwijderen, omdat anders het ‘vrije woord’ hierdoor vertroebelt door waanzin.

   • ton tjepkema zegt:

    Gezien je andere reacties ben je inderdaad van de politiek correctheid (en leraar)… goh, wat heeft dat al veel opgelost om het probleem en de mensen die het probleem veroorzaken niet bij de naam te noemen. Jij gaat geen oorlog winnen, Wilfred. En oh ja, het vrije woord is allang vertroebeld door waanzin zoals je zelf toont.

    Maar afgezien daarvan, in plaats van je medestanders te controleren op hun spelling en toonzetting en deze site trachten te controleren, zou je je tijd beter besteden aan iets zinvollerers, zeker gezien de tijden waarop je reageert.

 200. GwenKrijnen zegt:

  Het is duidelijk dat wij allen niet willen dat onze (dieren)-vrienden uberhaupt geslacht worden
  .Diervriendelijk slachten is helaas niet mogelijk.
  Het kan echter toch erger dan nu in de islamitische slachthuizen gebeurt nl illegaal in prive domein.
  Hou er altijd rekening mee dat geloof meer schade geeft dan je denkt.

 201. de uber-mensch laat offeren – genocide

  de unter-mensch word geofferd – genocide – en is het slacht – genocide – offer

  voor het overige is het niets meer en niets minder dan psycho logische oorlog voering

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Iza%C3%A4k_(aartsvader)

  • (Übermensch is overigens de correcte spelling.)
   Je klinkt ook wat verward en jouw reactie misstaat bij deze petitie, waar juist in de discussie zuiverheid van geest wordt verwacht en niet ‘mensen met een (Joods) geloof ‘ (mensen die laten offeren) vergeleken dienen te worden met oorlogsmisdadigers van het Nationaal Socialisme 1928-1945 (Übermensch die laat offeren) en volkerenmoord (genocide). Ik zou de operator willen vragen deze ongepaste reactie (en soortgelijke) te verwijderen omdat anders het ‘vrije woord’ hierdoor vertroebelt door waanzin.

   • Of het goede of slechte poezie is; waarom zou ik oordelen?
    Iemand probeert met een paar woorden uiting te geven; vrije expressie
    Riep in elk geval bij mij andere associaties op dan de Uwe
    U oordeelt dat het vrije woord vertroebelt wordt door waanzin
    Het is echt waanzinnig dat mensen oordelen!!!!
    Bovendien, in onze beschaafde rechtstaat is oordelen bij rechters neergelegd.
    Bent U een rechter? Uw vraag aan de operator een uitspraak na een proces?

    • Wat is er mis met oordelen?

    • Let op het verschil tussen oordelen, beoordelen en veroordelen.
     Je oordeelt en beoordeelt de hele dag door…
     Daar is niets waanzinnigs aan.
     Sterker nog, beste his:
     De zin: “Het is echt waanzinnig dat mensen oordelen”… is een oordeel op zich.
     U veroordeelt hiermee “mensen” die “oordelen” en noemt dat gedrag “waanzinnig”.
     Bent u de rechter over wie waanzinnig is?
     De splinter in het oog van de oordelende mens, is een vette balk in uw eigen waanzinnige oog.

     Overigens, aan iedereen die hier zo nodig het geloof of hun religie moet bij slepen:
     Het gaat hier om het welzijn van dieren, en elk verlicht persoon (met welke levensovertuiging dan ook) beseft dat dat boven misplaatste overtuigingen zou moeten staan.
     Elke religie die niet in staat is om die overtuigingen te toetsen aan nieuwe inzichten, is een achterhaalde.
     Religie (of beter gezegd: religieus doen) zonder verlichting is de grootste ziekte van onze tijd.

  • 100 % mee eens. de bijbel en de tora zijn veranderd. nu ze de koraan niet kunnen veranderen verbieden ze alles wat de koraan zecht.

   hoofddoek verbod, geen ritueele slachtinge meer. als ze zo veel om een leve geve, stop dan eerst de vecht sporten waar mense vol op hun oge worde gemept.

  • Het lijkt wel als of de dieren de dienst uit gaan maken. Waar om zijn mensen zo bezig met simbolik ipv de echte problemen aanpakken(Leed van Nertsen,kippen,varkens,enz in de stallen) velemalen erger dan rituele slachten. Wanneer over religie gaat ieder heeft een alergische reactie. Mens moet je je afvragen waar al deze alergische reactie vandaan komen? Als men praat over beschaving en modificatie van de religie moeten ze maar opnieuw een nieuwe god vinden of creeeren.
   Wie weet betere hoe een computer functioneert dan de maker zelf? dat is ook hetzelfde met de mensheid als je niet om jeheen kijkt hoe alles leeft en tot leven is gewekt door de creatuur dan zoek je een verlichting die nergens te vinden is.

   gr.

 202. Danielle Derksen zegt:

  Ik wil een boek gaan uitbrengen dat wie dieren vermoord, in de hel komt. Helpen jullie mee hoe we dit geloof gaan noemen?

 203. Danielle Derksen zegt:

  Stelletje lafaards en bangerikken, zoveel mensen leven hun hele leven door te moorden, misbruiken, verwaarlozen en mishandelen, omdat ze zo BANG zijn dat ze na dit leven niet ” humaan” kunnen blijven bestaan. Wie is hier dan gek? Je leeft nu hier op deze planeet en geniet er dan van, respect voor elkaar wat hier al zolang leeft, dus ook dieren, die er zelfs nog voor jullie mensen waren. BUIGEN dat woord komt eerder in me op, dat moesten we doen voor de dieren die zo STERK zijn dat ze zonder al die hulpmiddelen die er zijn voor mensen al zolang bestaan en overleven. BANGERIKKEN.

 204. B.Blomsma zegt:

  Goed initiatief!

 205. Netty Meelen zegt:

  Altijd weer vraag ik me af waarom de god van religies zoals de Islam en het Jodendom, dierenoffers eist? Wat een barbaarse god moet dat zijn. Temeer daar hij/zij het kennelijk niet toestaat, dat de offerdieren dan tenminste niet lijden.
  Ik hoop van harte dat ook de Eerste Kamer zo wijs is de norm: “dierenleed staat boven religieuze tradities”, te laten prevaleren.
  Vaak hoor ik van gelovigen dat “het toch niet al te gek moet worden , door dieren gelijk aan mensen te stellen”. Maar als ik dan vraag wat daar eigenlijk mis mee is, blijft men het antwoord schuldig of mompelt iets over de uitverkoren mens. Ik geloof daar niet in. Ik geloof in een bepaalde vorm van beschaving waarin dierenleed niet thuis hoort.
  Mijn motto is: GELOVEN DAT DOE JE MAAR THUIS.

 206. Karin Struikman zegt:

  Dit is niet van deze tijd en moet stoppen.

 207. Catharina Steenhouwer v Rotterdam zegt:

  stop dierenleed
  De mensheid moet zich schamen om zo met dieren om te gaan
  De mensen die hieraan meedoen moeten eens diep bij zichzelf maar binnen gaan.
  Misschien dat ze dan tot besef komen ,dat het ook op een andere manier kan

 208. Het is onbegrijpelijk dat mensen die ons land regeren, nog twijfelen over verbod op dit soort verschrikkingen. Onbeschaafd, barbaars en ontoelaatbaar dat de eeuwige economie prevaleert boven dierenleed. Shame on you regering, consument en slachters!!

 209. Anita Kleinschmidt zegt:

  Het is meer dan een grof schandaal als het ritueel slachten mag doorgaan.Arme arme dieren!!!

 210. Mensen die weerloze dieren zo kunnen martelen zijn voor mij niets waard.
  Als het verbod erdoor komt voelen moslims en joden zich mindere Nederlanders…nou voor mij zijn ze dat ook maar ook minderwaardige mensen.
  Soms begrijp ik helemaal niets van deze wereld. maandag is mijn schoonvader gecremeerd. Familie en vrienden zijn zo verdrietig bij dit verlies. Natuurlijk, ik mocht hem ook graag….maar dan voelt het zo wrang aan dat op hetzelfde moment de mens elke dag miljoenen dieren op wrede manier de dood injaagt, dat er sommigen zelfs bij staan te juichen (offerfeest) en dat het merendeel van de mensen er ‘s avonds van zit te genieten.van de dood van een weerloos dier.
  Dat dier wilde ook niet dood en al helemaal niet op deze manier, dat dier wilde ook graag gezond oud worden en plezier hebben, net als mijn schoonvader wiens leven ze op alle manieren nog bijna een jaar hebben weten te rekken en voor wie ze alles in het werk stelden dat zijn laatst jaar zo comfortabel en plezierig mogelijk was….
  de tegenstelling is te groot om te bevatten als je dan als enige aan de lunch zit met een vegetarische soep en broodjes en de rest volop van de erwtensoep met inhoud en broodjes vlees zit te schransen….

  Hebben dieren geen gevoel, geen rechten???alleen de mens onder die Übermensch is??? ik zie de mens eerder als minderwaardig aan de dieren omdat wij met al ons verstand en onze kennis in staat zijn zulke wreedheden uit te voeren dat we zelfs hele diersoorten weten uit te roeien. Roeide de mens zichzelf maar uit….

 211. ”Religion is the root of all evil”. Sla de geschiedenisboeken maar open: alle ellende in de wereld heeft zijn oorsprong in religies.
  Nu wij eindelijk eens kunnen laten zien dat wij als Nederlanders wel in staat zijn barbaarse religieuze gebruiken ter discussie te stellen, aarzelt de 1e Kamer. De tijd dringt, er komen steeds meer politici die van allochtone afkomst zijn en dus zal het politieke draagvlak gaan afbrokkelen. Als dit wetsvoorstel het niet haalt, worden er straks nog meer gebruiken geintroduceerd die niet in de open en vrije Nederlandse samenleving thuishoren.
  Laten wij hopend dat 13 december een dag is waarop de Nederlandse poltiek de moed heeft te laten zien dat beschaving vóór religie gaat en laat deze dag niet de geschiedenis ingaan als het begin van een terugval naar Middeleeuwse gewoontes en gebruiken.

 212. Evelien Hein zegt:

  Ik sluit me helemaal aan bij Claudia Borst. Ook ik denk elke maandagmorgen aan al het leed dat de dieren die dag wordt aangedaan. Een halt toeroepen aan al deze gewelddadigheden is simpel te realiseren. De consument heeft ook een flink aandeel hierin, door het stukje vlees te laten staan. ‘t Is trouwens ook nog veel gezonder, zonder al die stresshormonen en anti-biotica in je lijf. Jij maakt het verschil!
  Wij eten al tientallen jaren vleesloos. Er is genoeg op de markt waardoor je toch al het nodige binnenkrijgt en gelukkig zie ik steeds meer initiatieven voor producten die gefabriceerd zijn zonder dat er een dier aan te pas komt.
  En wat de rituele slacht betreft? De CDA vindt een beetje lijden niet erg, zo zag ik in het debat van de tweede kamer, nota bene van een dierenarts. God, hoe is dat mogelijk! Ik kan alleen maar onderstrepen wat Ghandi ooit eens heeft gezegd: je kunt aan de manier waarop een land met zijn dieren omgaat zien hoe beschaafd het is.
  Ik hoop met heel mijn hart dat de Eerste Kamer a.s. 13 december haar hart laat uitgaan naar al dat leven dat dagelijks op zo’n gruwelijke manier vernietigd wordt.

 213. Hoe zouden de mensen die dit doen het ervaren , als zij zonder narcose geopereerd moesten worden???
  Wat je wilt wat jou niet geschied, doe het een ander ook niet( ook geen dieren). Leer respect te hebben , voor alles dat leeft!!!

  • Jacob Zuidvlieger zegt:

   Mensen die dit doen hebben totaal geen medegevoel voor dieren. Veelal hebben zij ook geen huisdieren. Bij die mensen is maar één ding belangrijk en dat is wat zij noemen traditie.

 214. vreselijk dit moet ECHT NIET KUNNEN,ze kijken echt letterlijk de dood in de ogen.ze moeten ze eigen aan ons land aanpassen.

 215. Wat ik niet begrijp is dat er veehouders zijn die hun dieren aan dit soort figuren verkopen. De meeste boeren verzorgen hun vee goed, tenslotte is het ook hun levensonderhoud en dan vervolgens verkoop je je dieren aan zo’n idioot die de keel van je koe of schaap ed zonder verdoving doorsnijdt? Onbegrijpelijk. En jawel, ze kunnen we degelijk nagaan aan wie ze hun vee verkopen.

 216. Ik weet gewoon niet wat ik moet schrijven. Iedere keer wis ik mijn bericht omdat het te extreem is. Ik heb zo’n enorme hekel aan mijn medemens……..Ik snap niet dat de mens die zichzelf zo beschaafd vindt, dit nog kan doen. Ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik kan dit bijna bij de mensen doen die dit niet erg vinden.

 217. Heb respect voor de dieren. Als er (helaas) dan toch geslacht moet worden doe het a.u.b verdoofd.
  Dan maar bidden dat een dier dan niet voelt en beseft wat er gaat gebeuren.
  Ben al jaren vegetarier. Dat went vanzelf. Er zijn genoeg gezonde alternatieven.
  Dus wordt wakker: heb respect.

 218. ik heb respect voor iedere kleur en ieder geloof, maar er wel grenzen waarbij ik het vertik me aan te passen of begrip voor op te brengen, humaniteit is niet alleen bedoelt voor mensen……………..

  • Jacob Zuidvlieger zegt:

   Dat is heel juist Joke. Aan hoe men met dieren omgaat, daaraan kun je de beschaving van deze mensen herkennen.

 219. als vegetarier ben ik zowiezo tegen het slachten van dieren! helaas, in onze huidige samenleving worden dieren nou eenmaal geslacht het is niet anders. ik vind wel dat dit dan op een zo pijnloos mogelijke manier moet gebeuren en niet zoals het er nu aan toe gaat. die arme dieren moeten toekijken hoe hun lotgenoten worden afgeslacht, echt afschuwelijk gewoon. tegenwoordig worden de joodse en moslim jongeltjes ook onder narcose besneden, dat mag wel!

  ook vind ik dat er zeer streng moet worden gecontroleerd op illegaal slachten en flinke straffen daarop zetten!!!

  als laatste wil ik melden dat ik na een keurige reactie op het offerfeest (op hyves) ben bedreigd, beledigd en reacties heb ontvangen waar de honden geen brood van lusten………….. uiteraard door mensen die ik niet persoonlijk ken maar al mijn vooroordelen over deze bevolkingsgroep werden hiermee wel bevestigd!

 220. Achterlijke volkeren eten vlees. We zijn die horror toch al lang voorbij?
  Zàt alternatieven. Internet maakte mij wakker, hoe kon ik zo dom zijn
  niet eerder de link te leggen tussen dieren, horror, en het listig verpakte kadaver?
  Liever geen vlees eten, maar als, dan natuurlijk verdoofd.

 221. Ronald Westerhuis zegt:

  Het zijn gevoelloze mongolen. Ik hoop dat alle mensen bij de partij vd dieren komen. Zodat wij de grootste partij worden. En Rutte wilders enz hun biezen kunnen pakken. Ik hoop dat deze kabinet knald en dat we een dier vriendelijk kabinet met gevoel voor animals krijgen. Dieren moeten ze verdoven. Wat ze met dieren doen (leed = bont) moeten ze lekker met mensenhuid verichten. Kijken hoe mark rutte het vind? Mischien dat zijn hersens dan gaan werken?

  • helemaal mee eens!!!!

  • Mark rutte heeft hij hersens dan ?
   Ik stem alleen nog maar op de dierenpartij en dat zou de rest van de bevolking ook moeten doen in plaats van op het grootste
   opgeraapte zooitje wat nu aan de macht is.
   Kijk naar MR Wilders wat hij teweeg heeft gebracht tot nu toe helemaal niets de mensen opfokken haat naar mensen toe met een ander geloof gezeik over hoofddoekjes wat kan mij het schelen bij wie ik afreken in een winkel of dat nu annie is met los haar of fatima met haar hoofddoekje op laten wij ons met belangrijkere dingen bezig houden zoals dieren leed . Die arme dieren die helemaal aan ons overgeleverd zijn .aan ons beschaafde nederlanders?
   Nederlanders en medelanders ja maar beschaafdheid is ver te zoeken
   YVONNE.

 222. Dit moet nu eindelijk eens stoppen,wat een een gezeur.HEB RESPECT voor onze dieren!En als er geslacht moet/gaat worden,dan VERDOOFD!

 223. Ik heb alang gehoord dat verdoven van dieren bij ritueel slachten IS TOEGESTAAN. Gebeurt in India en meerdere moslimlanden. Onverdoofd slachten door ‘slachters’ is dus iets voor machtswellustelingen die uit onmacht hun frustratie op hulpeloze dieren botvieren.

  • Ja hoor, dat gebeurt nl in Scandinavié ook en daar hebben moslims en joden er ook geen problemen mee. Het is dus een discussie die helemaal nergens op slaat en onverdoofd slachten moet dus per direct verboden worden.

 224. Ine Bongers zegt:

  Zeer verbaasd ben ik, als moslims schermen met het feit dat in de koran staat halal slchten inhoudt, dat de dieren niet mogen zien dat er een ander dier gedood wordt. Ik zie alleen maar foto’s, waarop de dieren oog in oog staan met hun stervende soortgenoten. En de messen moeten ook scherp zijn, volgens de koran, ja, ja………

 225. Mevr A.Tolenaars zegt:

  Mijn Heren van de Regering,Eerste en TweedeKamer U allen bent in dienst van de Nederlandse Bevolking.
  Waarom kunt U allen dan niet luisteren wat wij vragen.Stop het onverdoofd slachten van al onze dieren.
  Wij zijn Nederlanders in hart en nieren hebben respect voor iederéén,maar U allen kweekt haat naar andere gelovenge.
  Als ik in bepaalde landen zou komen moeten wij ons aan passen,dus zij moeten zich hier ook maar aanpassen.
  Geen dieren onverdoofd slachten,geen pijn laten lijden zij hebben ook gevoel.
  Ik ben bijna 70 jaar heb deels een stukje oorlog mee gemaakt,honger geleden maar nooit dieren mishandeling gezien .
  Deze dieren werden met respect behandeld.Zo als God mijn vader het aan de mensen heeft gezegd wees goed voor de dieren.
  Ik voel me zeer gekwetst wat U toestaat en vraag U uit het diepst van mijn ziel dit te stoppen,en ook het toedienen van allerlei medikamenten.Als ik nu vlees eet wat zeer weinig is proef ik het verschil van nu en Vroeger,het is niet meer tepruimen.
  Laat de dieren heerlijk grazen in de wei,spuit geen gif stoffen op het land.OOk niet door vliegtuigen van de mentralist wat bekent is.God vroeg ons goed voor Moeder aarde tezorgen,maar hij word uit gebuit.Als U lastige kinderen heeft of kleinkinderen draai je ze toch ook de nek niet om.IK VRAAG U STOP HET DIERENLEED>

 226. Lara van Aalten zegt:

  Het CDA heeft het mogelijk gemaakt dat dit allemaal legaal kan gebeuren.
  Namens alle dieren, bedankt CDA-stemmers !

 227. Anony Mouse zegt:

  Ik ben tegen zo’n verbod, omdat een dier moet weten dat het dood gaat, dan kan zijn/haar ziel zich opmaken om het lichaam te verlaten. Anders blijft het in een verdovende mist hangen.

  • het is wetenschappelijk aangetoond dat dat dieren lijden!!!!! dat de ziel het lichaam verlaat is nog nooit wetenchappelijk bewezen.

   • Danielle Derksen zegt:

    Nee haha, bij mensen ook niet! Dus waarom maakt iedereen zich zo druk en laat zich in met hokuspokus omdat ze bang zijn dat ze niet kunnen voortbestaan. Dieren hebben deze onzin niet nodig en leven al veel langer op onze planeet. Dus het helpt geen zier. Ik wil een boek gaan uitbrengen dat wie dieren vermoord, in de hel komt. Helpen jullie mee hoe we dit geloof gaan noemen?

  • Nou ja, waar slaat dit nou weer op.

 228. Bo de Beer zegt:

  Belachelijk dat de eerste kamer twijfelt.
  Kan me ook niet voor stellen dat een geloof dit lijden voorstelt!
  Ben benieuwd of iemand mij kan vertellen in welk vers dit staat beschreven! Heb het tot nu toe niet kunnen vinden.
  Heb de koraan staan! hoor het graag!
  Zelfde met de hooftdoekjes staat er ook niet in, er staat als je als vrouw niet lastig gevallen wilt worden dien je zoveel mogelijk lichaamsdelen te bedekken!
  Nu zie je meisjes met te strakke broeken (zal voor de netheid niet zeggen wat je ziet zitten) met hooftdoekjes op.
  Dan mist het hooftdoekje compleet zijn functie en is niets meer het een traditie die niets met het geloof te maken heeft.
  Betergezegt je verlochent je geloof door het uit die naam te doen.

  Een andere bij komstige zaak is met deze slacht dat het dier een doodstrijd vecht en adraline aanmaakt dat in het vlees komt. Eet je dit vlees krijg je ook de adraline, en word je agressief!
  Zou dus uit een extremistisch gebeuren kunnen komen om de mensen op te pepen tot vechten.

  Lang leve onze vreedzame samen leving.

  Mijn bevindingen van het ware moslim geloof is dat het zeer vredelievend geloof is.
  En op de zelfde wijze als met het hooftdoekje meer een traditie is van bepaalde mensen ( die zich laten mislijden ) dan dat het voorgeschreven is.
  Graag hoor ik het vers waaring het in de koraan staat als ik het mis heb.

  Vriendelijke groet, Bo

 229. L. Peeters zegt:

  Wie durft er hier te spreken over een beschaafde wereld? Hier is niks beschaafds aan!
  Wij beesten zouden ons moeten schamen voor wat we deze hulpeloze dieren aandoen.
  Iedere dag zie ik de vrachtwagens volgepropt met koeien, kippen, etc. over de A2 rijden.
  Met afbeeldingen erop van vrolijke varkentjes en de tekst ‘live animals’….
  Gewoon onbegrijpelijk wat deze dieren voor angsten moeten doorstaan alleen maar omdat wij zo nodig vlees willen eten.
  En dan heb ik het nog niet over al het vlees wat ingekocht voor bijv. de feestdagen, terwijl we onze nek niet vol kunnen krijgen en het vervolgens in de afvalbak belandt.

 230. Patrick Dubois zegt:

  Beste mensen, ik weet duidelijk en zeer nauwkeurig wat er in die slachthuizen gebeurt, laat staan wat hen aangedaan word aan onze allerbeste vrienden. Trouwens mijn visie is dat je meer vriendschap oogst van dieren dan van mensen, kortom, dieren zijn niet heimelijke vrienden en ze tonen dat ook, wat ik jammer genoeg van mensen soms niet kan zeggen… In ieder geval is het wel zo, dat we er niet veel aan kunnen doen aan de slachthuizen, die zullen altijd blijven bestaan, maar laten we ook even aan denken dat we het leed en pijn van onze vrienden onmetelijk kunnen verzachten, en daar bedoel ik mee, als het toch moet, dan liefst verdoofd, dat spaart hen onnodig pijn en angsten alvorens ze na eenige tijd sterven !!! En wil er bij deze ook nog vermelden dat ik niks heb tegen religie, maar het is wel zo, als ik naar hun land ga, heb ik mij ook aan te passen, dus bij deze beste heren van de regering dienen zij dat ook te doen !!!!!!!!!!!!!!!!!! En ben er verder ook van overtuigd dat de mensen minder vlees zouden eten, mochten ze eens een bezoekje brengen in zo ‘n slachthuis, wel wanneer men daar aant werken zijn he !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PLEASE STOP THESE ANIMAL CRULTY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 231. Schandalig dat wij in ons moderne westen deze barbaarse rituelen nog steeds toestaan.En dan allemaal uit naam van het geloof.Door de eeuwen heen zijn ook veel mensen door het geloof omgekomen.En denk dan is even aan de mogelijkheid dat wat de moslims Allah noemen en de andere geloven God,waarschijnlijk helemaal niet bestaat.Dus al dat leed van mensen en dieren is allemaal nutteloos geweest.

 232. Wanneer er weer een Maandag aanbreekt begint het leed bij zoveel slachtdieren.
  Elke Maandagochtend wordt ik hiermee wakker.
  Uit hun stal gehaald de veewagen in en daar gaan ze dan naar hun laatste gang.
  Zo af en toe zie ik vee transporten rijden met grote bruine ogen starend door de veewagen.
  Kisten met kippen op elkaar gestapeld.
  Ik kan ze allemaal niet redden,samen kunnen we het leed verzachten,als we het massa vlees laten LIGGEN in onze supermarkten.!!!
  Het biologische vlees is duurder!!
  Wat maakt het toch dat de mens deze dieren op zón vreselijke wijze, dood laten bloeden en schandalig maar op elkaar gooit om te sterven!
  WE LEVEN NU TOCH NIET MEER IN DE MIDDELEEUWEN.
  STOP DIT VRESELIJK LEED VOOR ALLE DIEREN DIE OP DE MAANDAGMORGEN HUN STALLEN WORDEN UITGEHAALD!!
  P.S ALLE DAGEN!!
  EN LAAT HET MASSA VLEES LIGGEN!!

 233. Ard van de Staak zegt:

  Het is hopen dat ook de volksvertegenwoordiging in de senaat instemt met het wetsvoorstel om een einde te maken aan deze ellende.

 234. “You are never alone or helpless ….
  The force that guides the stars guides you too ….”

  • what a beautiful word about the Word.

   tussen mij en jouw
   wij hebben de wolken omgebouwd tot een vaste materie
   en vanaf de aarde ons hier
   kunnen hele groepen sterren ons nu passeren
   en wij veranderen niet

 235. Ik had graag een waarschuwing gehad voor de foto’s, toen ik de link kreeg opgestuurd van de De Partij Voor de Dieren.

  Ik kan moeilijk met dierenleed omgaan en wens daarom niet geconfronteerd te worden met Foto’s Films, Beschrijvingen zonder waarschuwing vooraf.

  Ik dacht dat de PvdD en Piep zich daar ook van bewust zouden moeten zijn..

  Verder alle succes gewenst.

  • cor zwemer zegt:

   een foto laat zien zoals het is,
   dit is een duidelijk verhaal.
   realiteit is soms moordend, ook op tv

  • L. Peeters zegt:

   100% mee eens!!!

   • helemaal mee eens! ik vind zelfs dat dit op televisie moet worden uitgezonden zodat iedereen het leed wat deze dieren ondergaan kan zien!

    de huidige maatschappij wil wel de hamburger maar niet weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd is! lekker naief!

 236. Er zijn mensen die halal slachten diervriendelijk noemen. De dieren zouden niets lijden. Mijn man komt voor zijn werk weleens bij een halal-slachterij waar vooral kippen, ganzen en konijnen halal worden geslacht. De kelen worden doorgesneden, waarna de dieren gewoon in een mand worden gesmeten waar ze langzaam dood mogen bloeden. De dieren die onderin de mand liggen worden overgoten met het bloed van de dieren die daar bovenop worden gegooid. Diervriendelijk? Laat me niet lachen! De mens vindt zichzelf zo beschaafd en ontwikkeld. Ook de bio-industrie moet aangepakt worden, maar laten we eerst beginnen met de Middeleeuwen uit te bannen.

 237. Totale horror dit…
  Zou een god (waarvan werkelijk niemand het bestaan ervan zeker weet) dit echt zo bedoeld hebben?? Dat is waarvan ik zéker weet dat dat niet zo is! En dan vooral om het feit dat men duizenden jaren geleden geen andere tools had dan een mes. Maar nee, deze ‘culturen’ denken dat ze hier nog steeds goed aan doen… ongelofelijk.
  Ik zou het er niet op wagen om dieren zo af te slachten voor iets waarvan je alleen maar een geloof aanhangt!
  We horen niets vanuit de hemel, maar áls er in deze tijd zo’n stem plotseling tot ons zou spreken, zou deze zeggen “..Waar zijn jullie mee bezig?! Jullie hebben mij niet begrepen!”

  • Ik weet zeker dat een god niet bestaat hoor. Religie is iets om mensen onder de duim te houden en excuses te hebben voor als je iets wilt. Zoals ritueel slachten.

 238. Eight basic rights of animals from Islamic texts: the right to life, right to basic necessities (food, shelter, hygiene, etc.), right to justice, right to reproductive liberty, right to non-malfeasance (no harm or suffering), right to respect, right to friendship and the right to hospitality. “On creating animals, God did not bestow human perception and understanding upon them,” he says, “however, He granted them with four attributes: the ability to appreciate they have a Creator, awareness in relation to the fact that they ought to search for sustenance, differentiating between male and female and, finally, being afraid of death.”The animals that true Muslims eat are killed individually in the name of their Creator – not crammed into boxes or mass killed by machines after spending their lives in complete misery and torture. The secular forces that can hardly be stirred to care for the billions of humans living in animal-like conditions around the world make an uproar about animal rights. Of course as Islam too conveys, it is important to treat the animal properly; however, we must have our priorities straight. Because of their lack of spirituality, godless people would put an animal’s life equal to a that of a human. (Stories of animals being rescued before people, or on the same scale, using tax and aid money that could be spent on saving human lives, come to mind.) These people will continue to label Islamic practices as barbaric because the concept of giving an animal individual recognition and dignity is lost on them.

  • Mariëlla zegt:

   @Hawdini: I am a godless person with lack of spirituality for standing up for animal rights?? It doesn’t matter what your religion says about animals, the rights they have etc. The animal still ALWAYS feels pain when you cut its throat. No prayer you say before or during the slaughter will change that. And that is why this practise has to be stopped!! I don’t call Islamic practises barbaric. This is an oversensitive reaction in my eyes. I respect every person on this planet that deserves the respect and I don’t judge anyone for their religion. What you wear, how you pray, and how you live is your own business. But both the Jewish (kosher) and Islamic (halal) way of slaughtering animals is inhumane. And to be honest: I don’t WANT to pray to a God that tells its people to torture animals like that. And I can’t believe he or she intended for this to happen!!

  • its time that muslims learn to read because this is not the reality!!!!!!! a life of an animal is a hell in a muslim country!!!! there is absolut no respect for animals. I can write pages about what Ive seen with my own eyes……..eg in afganistan the donkeys work all day long, and in the evening the owner ties the front legs with a rope so they cannot escape! horses near the pyramids (in the sun)in the desert in egypt . no water for them and heavy tourists on their backs. on the market in egypt they slaughter the animals in front of you if you are unlucky to see it…….. somalia, donkeys with heavy load getting whipped to death!
   jordania, petra, donkeys, horses and camels carrying tourists in the heat without water. I can continue this……….

   please take a look at brooke animal hospital foundation they look after the poor animals in the middle east…….I don t know the website but if you google you’ll find it for sure

   in a modern time like this its not necessay to let animals suffer!!!!! nowadays the muslim and jewish boys also get anasthesia when they get their operation……unfortunately I don know the english word for it……besnijdenis in dutch!

 239. Ik vind de argumenten ook zo achterlijk. Als het verboden wordt, wordt het illegaal gedaan. Ja, bankovervallen zijn ook verboden en toch worden ze illegaal gedaan. Maar in ieder geval kun je die mensen dan oppakken. Zo kan je toch niks verbieden omdat het ander illegaal wordt gedaan? Daarbij is het ritueel slachten in vele landen verboden en daar zitten de mensen er helemaal niet mee. Het gaat erom dat het dier leegbloed, alsof dat niet gebeurd als ze verdoofd geslacht worden. Totale onzin dus.

 240. A.H. Ruiter zegt:

  Ik hoorde op de radio een gesprek met een jood . Hij zij dat het verbod op onverdoofd slachten een aanslag is op hun geloofsvrijheid en belevenis . Dit soort lieden (ook moslims) moeten beseffen dat het in beschaafde landen ook verboden is om overspelige mensen te stenigen tot ze dood zijn . In een aantal MOSLIM LANDEN zijn dit soort achterlijke straffen nog steeds wettelijk van toepassing . Joden en moslims moeten blij zijn dat ze in moderne landen mogen leven en zich behoren te schikken naar beschaafde wetten . DAT HOORT ERBIJ !!!!!

  • En dacht je nu echt dat dierenleed alleen in godsdienstverband voorkomt?
   Bezoek dan maar eens de sites van de Dierenbescherming, Partij voor de dieren, Greenpeace, etc.
   We moeten ons realiseren dat we als mensen niet gelijk zijn aan dieren, maar op een hoger geestelijk niveau staan.
   Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid tegenover de dieren die zich tegenover ons niet kunnen verdedigen,
   zeker niet wanneer ze door ons gekweekt en gemanipuleerd worden. Als we dan zo nodig moeten slachten, laten we dan
   niet vergeten dat we dat kunnen doen vanuit onze superioriteit, dat dat een gunst is die ten koste gaat van de minder superieure partij (de dieren) en dat we in ruil daarvoor moeten zorgen dat die partij zo min mogelijk van ons gedrag
   te lijden heeft. Een verbod op onverdoofd slachten moet worden toegejuicht als blijkt dat de te slachten dieren dan werkelijk
   beter af zijn dan wanneer ze niet verdoofd worden voor de slacht. Dat lijkt volgens vele dierminnende organisaties inderdaad het geval te zijn. Hoewel ik altijd heb gehoord dat het kosher slachten bedoeld was om slachtdieren zo vlug en pijnloos mogelijk te slachten, met een mes zo vlijmscherp dat een erop vallend veertje erdoor gekliefd zou worden, zonder maar een klein braampje er in te hebben dat de snijkracht teniet zou doen. Deze joodse slachtmethode uit de oudheid was voor het slachtvee een ware verademing als je bedenkt dat runderen en schapen in die tijd waarschijnlijk door doodslag of verwurging om het leven kwamen. De joodse wetten waren ook hiermee zeer humaan en degenen die naar deze wetten en gebruiken leefden waren trots op hun van vader op zoon doorgegeven gebruiken die tot op heden in de Joodse godsdienst als verplicht gelden. Ik neem aan dat het rechtstreeks van de Joden afstammende rituele slachten van de moslims dezelfde doelstelling had (en heeft): het zo min mogelijk laten lijden van het slachtdier. Tegenwoordig gaat slachten echter een beetje
   anders dan in de jaren van het ontstaan van de godsdiensten. Waar het slachten ooit een individueel ritueel was, uitgevoerd door ieder die een gezin of dorp moest voeden, later misschien in hoofdzaak uitgevoerd door bekwame rituele slagers die werden ingehuurd om de ritualiteit van de slacht te waarborgen, is met het groeien van de wereldbevolking de slacht verworden tot een massaproductieproces, waarbij tijdsduur, aantallen en kostprijzen belangrijker zijn geworden dan de humane behandeling van het slachtvee. Als hierdoor de slacht zonder verdoving niet meer humaan uitgevoerd kan worden dan rest slechts het alternatief: de voor de daadwerkelijke slacht toe te brengen verdoving. Is dit dan inderdaad een aantasting van de geloofsbelevenis van godsdienstgroepen als Joden en moslims? Ik denk het niet. Hoewel men vanuit deze hoek altijd hoort dat een verdoving voor de slacht niet zou zijn toegestaan hoeft dit niet in alle gevallen het geval te zijn.
   Ik weet dat er verdovingsmethoden zijn die wel gebruikt zouden kunnen worden zonder dat de koshere- of halalslacht in het gedrang komt. De soort verdoving die toegepast wordt is bepalend voor het al dan niet bruikbaar zijn voor deze slacht.
   De enige voorwaarde is namelijk dat een toegepaste verdoving niet de dood van het slachtdier tot gevolg mag hebben.
   Zo zal het gebruik van het zgn. schietmasker voor runderen niet zijn toegestaan voor de rituele slacht, immers de pen die als verdoving voor de slacht de hersenen ingeschoten wordt zou op zich al dodelijk zijn. Geinjecteerde verdovingsmiddellen blijven in het lichaam van het slachtdier achter en zouden zo in ons lichaam terechtkomen, zodat ook dat niet mogelijk is. Echter bijvoorbeeld een stroomstoot, op grootte en gewicht gedoseerd, gericht toegediend, zodat het dier tijdelijk buiten bewustzijn raakt maar zonder verdere slacht weer zou bijkomen zou geen belemmering hoeven te vormen voor een rituele slacht. Immers, het dier overlijdt niet vanwege de verdoving maar door het mes van de slager, nu echter zonder daar enig besef van te hebben. Ik denk dat we deze kant op moeten met de slacht, zowel de rituele als de algemene vorm ervan.
   En met nadruk moet er gecontroleerd worden op de naleving van de verdovingsplicht en op de effectiviteit ervan.
   Zodat er indien nodig steeds verdere aanpassingen aan kunnen worden gedaan om de werking zo optimaal mogelijk te houden.
   Wat ook helpt? Minder (tot helemaal geen) vlees eten. Voor onze eiwitten kunnen we beslist zonder, er zijn genoeg plantaardige eiwitten die plaatsvervangend gebruikt kunnen worden. (Desnoods eten we af en toe een sprinkhaantje).
   Met een wat mindere vleesconsumptie komt er meer ruimte vrij voor het verbouwen van gewassen die wij zelf kunnen eten, hetgeen erg veel scheelt, want er is 8 kilo gewas nodig om 1 kilo vlees te produceren. Als wij (dagelijks) in plaats van die kilo vlees 1 kilo groente of (soja)bonen zouden consumeren zou er 8 x meer ruimte zijn om de wereldbevolking te voeden. Zelfs bij een of twee maal per week bewust geen geen vlees eten zou twee keer zoveel ruimte ontstaan, zodat er geen oerwoud meer hoeft te worden gekapt om meer landbouwgrond te creeren.
   Een beter wereld begint inderdaad bij jezelf!

 241. P.S.
  Super dat jullie van Piepvandaag.nl deze handtekeningenactie organiseren.
  Hopelijk volgen er nog HEEL VEEL meer handtekeningen!

 242. holy henderson zegt:

  Ermee stoppen, NU. En stoppen met vleeseten, en zuivel, eieren en vis. Stoppen met de uitstoot door de veeindustrie, het uitmoorden van de oceanen, het mishandelen en vermoorden van miljoenen onschuldige en weerloze dieren voor de vleesindustrie, weg met de concentratiekampen (megastallen), zinloze proeven op duizenden dieren, levend villen van dieren voor bont, circussen, dierentuinen, de vernietiging van de regenwouden, handel in wilde dieren…..etc.etc.etc…….stoppen moeten we hiermee. Veranderen moeten we, willen nog langer leven op deze planeet. We hebben alles tot onze beschikking om vreedzaam en duurzaam te leven. Daarvoor is een bewustzijnsverandering nodig. En de bereidheid om onze oog- en oorkleppen af te doen. Onverdoofd slachten kan niet meer, en kan eigenlijk al nooit in een geevolueerde wereld.

 243. Nou mensen toch hebben jullie weleens gezien hoe koeien met schokken worden gedood zogenaamd moeten de hersenen dan uitgeschakeld zijn wat vaak niet zo blijkt te zijn en dus ook leven gedood worden of gevild. Kippen waarvan de nekken omgedraaid worden maar uiteindelijk ook vaak levend geboiled worden zodat veren loslaten!! Geen enkele religie zegt dat dierenleed mag dus dat slaat nergens oo dat mensen dat aanhalen. Al eeuwen lang werden dieren geslacht en nu de dag zijn we zo soft dat we het als leed zien. Ritueel slachten blijkt in vele gevallen nog steeds een snelle dood!! Maar stroom doodknuppelen enz mag dus wel. En dan verdoving gebruiken zodat we straks kunnen zeiken dat er troep wordt verwerkt in ons eten. De meeste schapen hebben trouwens een prima leven gehad. Maar wat is de mens weer soft en vooral in nl allemaal zeiken terwijl overal ter wereld op deze wijze wordt geslacht maar hang er weer geloof aan iedereen staat weer op zijn kop. Gaan we dan ook verbieden dat we mosselen kreeften en krabben levend koken!?

  • @m:

   Wat is je punt??

  • nee, dat mag ook niet!

  • Domme MR M natuurlijk moet alles wat jij net opgenoemd hebt gestopt worden inclucief het koken van nog levende
   kreeften en niet te spreken over de komende feestdagen met de heerlijke ganzelevertjes.
   Wat is er gebeurd met de beschaafde mens.
   Kijk in china wat er gebeurt met levende honden als je alles gaat bekijken word je kotsmisselijk van de mensen,
   vandaar het gezegde als je mensen gaat leren kennen ga je van dieren houden sluit ik me helemaal bij aan.

  • Heb jij eigenlijk wel alle filmpjes gezien wat er op deze site staan?? Vast niet want anders zou je niet zo reageren. Als je ziet wat de dieren al moeten doorstaan VOORDAT de keel wordt doorgesneden is net zo erg als de keel doorsnijden. Dan hebben ze misschien een jaartje een goed leven gehad, maar als je ziet hoe ze worden behandeld is gewoon niet normaal. Er zijn inderdaad ook nog genoeg andere slachthuizen waar ze misschien niet goed geslacht worden, maar dit is gewoon nog veel erger! We leven nu in de 21e eeuw waar genoeg andere manieren zijn om een dier te doden en te verdoven. En mensen mogen hier in mee groeien en hoeven niet in het jaar 0 te blijven hangen!!

 244. marjolein zegt:

  ik begrijp niet dat er mensen zijn die zonder schuldgevoel halal en gewoon vlees kopen.
  bedenk toch eens wat een leed er achter zit.

 245. Als veganist ben ik ervan overtuigd dat er geen diervriendelijke moord bestaat. Ritueel slachten ben ik natuurlijk ook tegen, vandaar mijn handtekening. Alleen vind ik het zorgelijk dat de meeste mensen nog steeds in de illusie leven dat er ook sprake is van diervriendelijk vlees of vis (of ei/melk/etc.). Denk aub verder dan alleen uw handtekening hier te zetten. Hoe goed bedoelt het ook is, ook biologisch vlees is van een levend, gezond en voelend wezen geweest dat heeft moeten lijden voor uw plezier. Ook de biologische bedrijven moeten winst maken en dat gaat altijd ten koste van het dier. Vraag het maar aan de kalsfjes die naar een korte tijd bij hun moeder worden weggehaald en na zes maanden worden gedood, of aan de miljoenen haantjes die jaarlijks worden vergast en versnipperd. Scharreldieren komen trouwens amper of niet buiten, dus bespaar je ook die illusie.
  Het is helemaal niet nodig om dieren of dierlijke producten te consumeren. Men doet alleen vanwege smaak, gewoonte, gemak en traditie. Vooral uit egoisme en onwetendheid dus. Alles wat je nodig hebt is al ruim voorhanden; volkoren granen, groente, peulvruchten, fruit. Beter voor de dieren, het milieu en ook niet onbelangrijk; jezelf. Zoek naar info op internet, educate yourself!

  • Harrie (Henriëtte) Mesman zegt:

   IK BEN HET HELEMAAL MET JOU EENS EMIEL, IK HEB HIER NIETS AAN TOE TE VOEGEN.
   VLEES/VIS/MELKPRODUCTEN/EIEREN ETEN DOEN WE ALLEEN VOOR ONS PLEZIER, NIET OMDAT WE HET NODIG HEBBEN.
   IK WIL OOK GEEN LEER, BONT EN WOL!
   EN INDERDAAD, ZOEK INTERNET MAAR EENS NA.

   • naast het geschreeuw is dit natuurlijk onzin. maar ik ben wel eens dat dit absoluut verboden meot worden, zowel onverdoofde slacht, als de kiloknallerrommel. vlees, prima, betaal er een reeele prijs voor, eet alleen EKO-vlees.

   • Ten eerste hoef je dat niet te ´schreeuwen´, je kan je mening op een normale manier geven. Ten tweede kan je gewoon eieren eten, kippen laten ze gewoon liggen als ze niet bevrucht zijn. Desnoods neem je je eigen kipjes en laat je die vrij rondlopen, deden wij ook. Ook al hadden we ze niet nodig, ze legden overal eieren neer. Niks mis mee, kun je gewoon eten.

  • je hebt helemaal gelijk! helaas is de realiteit anders en dat maakt het zo triest! laten we allemaal op blijven komen voor de dieren in de hoop dat er toch dingen kunnen veranderen!

   mensen willen wel de hamburger maar niet weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd is! die steken allemaal hun koppen in het zand! en dan heb ik het nog niet eens over alle regenwouden in brazillie die gekapt worden voor de soyaproductie als veevoer!!!!!!

  • Beste emiel met een hoop wat je zegt ga ik met je mee maar we moeten ergens beginnen,laat dat dan dit als begin zijn.
   Natuurlijk bestaat er geen dier vriendelijk vlees het komt allemaal op het zelfde neer die arme diertjes belanden allemaal op de zelfde slacht bank .
   Ik vraag mijzelf heel vaak af wat voor mensen dit zijn die zonder enig gevoel lijkt mij deze arme dieren kunnen afmaken erg
   om te zeggen maar voor mij zijn het gevoelloze mensen .

 246. Nog maar 6945 handtekeningen. Ooooooooooooonbegrijpelijk. Hoop dat er snel heel handtekeningen bijkomen.

 247. Waar is het respect voor onze dieren, een dier heeft ook gevoel net als wij mensen.
  We gaan respectloos met onze dieren om, ze worden gebruik als nummers kijk maar in hun oren.
  Ze worden brut afgeslacht zo ga je niet met een levend wezen om.
  MENS SCHAAM JE!!!!!!!!

  • Ow ja dat denk jij iedere keer als je een stuk vlees eet denk je nou echt dat je het hele proces kent?? Vlees uit supermarken worden op meest ranzige en verschrikkelijke wikze klaar gemaakt!!!

 248. Een schande dat dit in deze tijd en dit land nog kan gebeuren!
  Mensen zijn zich er niet genoeg van bewust dat het vlees wat op hun bordje komt, zo heeft moeten lijden….
  Kijk waar het uiteindelijk terecht komt…. dat word doorgetrokken!
  Vraag je eens af; is dat het allemaal waard?

 249. Ik ben al vele jaren overtuigd vegetariër.Al het leven is heilig…ook het leven van zogenaamd “slachtvee”.Ritueel slachten is onnodig dierenleed…evenals “normaal” slachten!Als je een plant niet oogst,zal deze wegrotten … als je een dier niet slacht,zal hij/zij nog jaren in goede gezondheid kunnen voortleven…

  • Een plant rot als je hem niet oogst, of leeft nog jaren voort…
   Een dier dat je niet slacht, gaat ook een keer dood. Rotting hoot bij het leven.
   Het vergelijk snap ik niet of deel ik.

   • laat me raden jaquelien, mensen gaan ook een keer dood, en ik gun een ieder een lang gezond, en gelukkig/ plezierig leven;
    hopelijk zonder te veel ellende en pijn.
    Een dier dat niet geslacht wordt heeft ook nog andere producten te geven, als alleen zijn / haar lichaam, tot voeding van de mens.
    maar een dier mag ook leven en met respect voor leven behandelt te worden;
    En dan nog even dit: bescherm de dieren tegen de BEESTEN, dat zijn diegenen die het lef hebben een dier ritueel te slachten.

   • Al die veestapel dieren worden onder dwang gefokt en ze eten en drinken onder dwang het eten en drinken op dat voor de hongerende mensen bedoeld was,
    http://www.veganisme.org
    http://www.plantaardigmaandag.nl
    http://www.lekkerplantaardig.nl

 250. Het is niet normaal dat dit nog gebeurd in dit land, we moeten meer opspellen ook in dit soort dingen.
  Het zijn leven de wezens die ook rechten hebben,
  en GEVOEL in 1e instantie.
  Inderdaad walgelijk,
  Respeckt is ook er mee omgaan, (we doen dit ook niet met mensen) laat staan dieren, bij de tandarts krijg je zelfs een verdoving.
  of wel wat ik er mee wil zeggen, liever gewoon helemaal geen dieren dode voor dit soort stome dingen, maar als het zo nodig moet, wel verdoofd!!!!!
  Maar het zou fijn zijn als het helemaal niet gebeurd!
  Dieren welzijn staat voor mij voorop, ik ben hondentrimster, en ik doe ook geen dieren pijn, met geduld en liefde ga ik met dieren om,
  ik wil me niet voorstellen dat het anders gaat, maar het gebeurd helaas!
  DUS STOP DEZE VORM VAN DIERENLEED AUB!!!!!
  Onverdoofd slachten,STOP DAAR ONMIDDELIJK MEE!
  En pak deze mensen hard aan(monsters) die dit nog wel en iligaal doen!

  • Ik word er ook misselijk van, van deze FOTO,S!!!!
   Maar het is wel goed dat het geplaatst word, schud mensen maar wakker!
   En eet dit vlees niet!
   Scharrelvlees(dieren die echt een leven hebben genoten) zou dan mijn voorkeur hebben, als ik het moest eten!
   Elk dier verdiend een goed liefdevol en plezierig leven!
   Bedankt!

 251. Anouk Smit zegt:

  Die schapen op de foto kijken letterlijk de dood tegemoet…WALGELIJK! Religies waarin dierenwelzijn wordt geschaad zouden verboden moeten worden! En het is al helemaal belachelijk dat de 1e kamer en nog over na moet denken….geen woorden voor…..wordt eens wakker mensen, vrede in de wereld brengen begint bij jezelf en het verbieden van dierenleed!

  • En dan de ogen van die koe…………rechterfoto…….. de verschrikking daarin.
   En ze zal nog zeker twee minuten proberen op haar benen te komen als dit machien haar laat vallen.

   • bargpeter zegt:

    het is schandalig wat er allemaal gebeurd, wij krijgen het fatsoen van Islamitische landen ,dus geen.
    Wij moeten ons ook aan hun land aanpassen,zij ook aan ons land,
    Het is werkelijk verschrikkelijk.
    Laat al dit vreselijk dierenleed ,ik smeek het jullie ,laat het stoppen

  • ilse molenaar zegt:

   Ik word er DOODZIEK van als ik hoor dat de regering WEER onderdruk door (gelovigen)
   van mening veranderd!
   Waarom zijn wij niet trots op onze normen en waarden? Waarom moeten wij weer inleveren en toegeven aan zulke barbaarse praktijken als ritueel slachten?Bijna alle verschrikkelijke gebeurtenissen in deze wereld heeft met geloof te maken!
   We moeten niet gaan toegeven aan zulke vreselijke praktijken,we leven verd..e in Nederland!!!!
   Laten we opkomen voor alle dieren die NIETS kunnen zeggen STOP ERMEE!
   En aan de regering…….JULLIE MOETEN JE KAPOT SCHAMEN!

   • Ik deel je mening!!!!

   • astrid van ekelenburg zegt:

    laat je maar niks wijsmaken, t gaat niet om de tekts in een koran van ene allah of whatever . puur om de centen, verdoven kost geld … zelfs moslims zijn net mensdieren … shame on us

  • evi marshall zegt:

   ik vind dat iedereen gelijk heeft in wat gezegd word!! maar dit ritueel slachten is niet de enige SCHANDE!!!! ook op gewone slachterijen worden dieren op een wreede manier geslacht!!! daarom denk er eens over na om VEGETARIER te worden!!! THE FUTURE IS VEGAN!!!!

   • Willeke van Oorschot zegt:

    Yes, de toekomst is Vega!
    Gelukkig het duurt lang maar het zal er eens van komen.
    Evi, ben het helemaal met jouw kreet eens.
    Wij dierenvrienden/innen, blijven vechten tegen alle dierenleed.

   • astrid van ekelenburg zegt:

    eens !!!

  • Willeke van Oorschot zegt:

   Mij maag draait als ik deze beelden zie, hier zijn geen woorden voor.
   Hoe kunnen dierenbeulen want dat zijn het, zulks onze mededieren aandoen.

  • astrid van ekelenburg zegt:

   helaas lief mensdier … voor velen onder ons gaat t om zelfverrijking ten koste van anderen,
   lees: geldzucht , ongelijk(waardig)heid, vraatzucht en narcisme …. :-(

 252. Deze regel over het ritueel slachten is lang geleden ingesteld.
  Toen was het waarschijnlijk een verbetering op de situatie, omdat men in die tijd wellicht zomaar wat stak in het dier.
  Maar als je gelooft dat God Liefde is, zul je ook moeten geloven dat nu de meest pijnloze manier het beste is. Een dier is een schepsel Gods. Net als wij en alles wat leeft.

 253. Jeanette zegt:

  Oh ja en ik vraag me ook al enige tijd af waarom er in de slachthuizen niet wordt overgegaan tot onthoofding van de dieren. De dood treed dan onmiddelijk in en dieren kunnen leegbloeden terwijl ze al dood zijn en het stervingsproces niet meer bewust hoeven meemaken. Bouw in elk slachthuis guillotines, zet de dieren erin en binnen enkele seconden is het over. Als vroeger dit ook de meest pijnloze en respectvolle dood voor mensen werd gevonden, waarom dan nu niet voor dieren? Als het dier dan daarvoor ook een dierwaardig bestaan heeft gehad (iets waar we ons ook sterk voor moeten maken!!) dan kan ik zelf redelijk leven met het slachten van dieren voor consumptie. Als het heel snel gebeurt is het volkomen pijnloos en heeft het dier er zo goed als geen weet van. Kan iemand me vertellen waarom dit niet zo gebeurd?

 254. Jeanette zegt:

  Ik vind het absoluut onaaceptabel dat een slachtritueel, of slachten voor het verkrijgen van het reguliere hallal vlees, nog niet verboden is. Het is nota bene al wettelijk verboden voor alle nederlandse slachthuizen om onverdoofd te slachten vanwege het welzijn van de dieren. Bekijk onze eigen wetgeving eens met betrekking tot het slachten van dieren? Ik ben het met een ieder eens die zegt dat het niet altijd wordt nageleefd en niet genoeg wordt gecontroleerd maar is dat dan een reden om het maar weer allemaal zo te gaan doen? Gelooft men nu echt dat welke geloofsovertuiging dan ook dit “afgeslacht worden door de mens” rechtvaardigt? Het is toch volslagen belachelijk dat een dier zo “ondierlijk” moet lijden voordat het “dood genoeg” is om door mensen geslacht geconsumeerd te kunnen worden, als het al “dood genoeg” is want zelfs daar kun je vraagtekens bij zetten. Of het nu geslacht wordt om “gewoon”vlees te verkrijgen of geslacht wordt om “koosjer” veees te verkrigen. Het moet gewoon stoppen!! Dieren moeten met respect behandeld worden, ze moeten fatsoenlijk kunnen leven voordat ze worden geslacht en met respect geslacht worden, ZONDER PIJN! Is dit nu echt zo moeilijk te realiseren? Ach “het zijn maar dieren” zeggen ze dan….ja het zijn dieren, en die dieren zorgen ervoor dat wij in leven kunnen blijven…ze geven hun leven ervoor!! dat verdient respect!. Je ziet het over heel de wereld, dieren worden mishandeld, uitgehongerd, levenslang opgesloten in te krappe hokjes, getransporteerd om een manier die je nog niet eens een massamoordenaar of kinderverkrachter toewenst….Wordt toch eens wakker allemaal!! Waarom plaatsen wij onszelf “mensen met hersens die kunnen nadenken! ver bovenaan de voedselketen? Een dier doodt uit instinct, een mens toch niet? Er moet sowieso, op alle fronten en gebieden van slacht, respectvoller met de dieren worden omgegaan, ze kunnen ook pijn lijden en hebben ook gevoel. Het is schandalig hoe deze wereld met dieren omgaat alleen voor consumptie of voor het verkrijgen van bont. Het is onfatsoenlijk en onmenselijk en wij mensen zouden veel en veel beter moeten weten dat dit.

  Kijk maar eens naar dit filmpje http://www.dailymotion.com/video/xba35j_slachten-zonder-verdoving-van-diere_animals en vertel me dan nog maar eens dat het moet mogen wat deze prachtige beesten wordt aangedaan, ze kunnen zich niet eens verdedigen ook nog. Ik vind het een schande en zal heel opgelucht ademhalen als het verbod er eindelijk (nu pas!!!) door komt en kan dan weer een beetje trots zijn op het land waarin ik woon. Iedereen mag geloven wat hij wil en in wie of wat hij wil maar dan wel ZONDER daarmee mens EN dier kwaad of ijn te doen!

  Ook in het buiteland (en zeker in Europa!!) zou men dit moeten verbieden, en om te voorkomen dat de Moslims hun vlees “gewoon in het buitenland” gaan halen zou er ook een invoerverbod moeten komen, maar ja,…de grenzen zijn open en daar kan dus geen controle op worden uitgevoerd…met het gevolg dat we allerlei dubieuze ellende ons land binnen halen. Lang leve europa en zijn open grenzen.

  Ik hoop dat ons nederlands bestuur laat zien dat het wel een hart in zijn donder heeft en dit voor eens en altijd gaat verbieden. Er zijn genoeg alternatieven voor handen!

 255. Michèle zegt:

  Wat een walgelijke petitie. Het betreft een Geloofs-kwestie. Maak je liever druk over normaal slachten. Over al die dieren die zoveel moeten eten om als voedsel voor de Nederlanders te dienen dat er een groot deel van de wereld dood gaat van de honger.
  Dragen de petitie ondertekenaars ook geen leren schoenen, jassen laarzen en riemen? en om dan nog even verder te gaan, koop je je kleren bij biowinkels of ook de laatste mode gefabriceerd in sweatshops met ook kinderarbeid? Doe daar liever wat aan met je petities.

 256. Walgelijk! en waar ik me over blijf verbazen,is dat de meeste mensen dit helemaal niet erg vinden,gelukkig zijn er hier veel mensen die dit ook vreselijk vinden,en dat allemaal voor een achterlijk geloof
  waar mensen zich allemaal rare dingen laten opleggen,want wat zal er volgens hun met hun gebeuren,als ze geen koosjer of halal vlees eten, worden ze dan gestraft?ik hoop dat zo veel mogelijk mensen hun handtekening zetten,en dat het misschien indruk maakt,maar in de tweede kamer zitten ook veel schijnheilige bangerikken,hopelijk komt er eens een einde aan deze sadistische praktijken van neanderthalers !

 257. Ik denk dat Joden en Moslims eens bij zichzelf te raden moeten gaan of ze nou echt zo vredelievend zijn als ze zulke praktijken uitvoeren. Ik kan mij niet voorstellen, met de huidige wetenschap dat dieren net zoveel gevoel hebben en dezelfde emoties kennen als mensen dat de ‘heilige schriften’ nog steeds achter deze metodes staat.

 258. Natuurlijk moet het onverdoofd slachten stoppen! Maar laten we asjeblieft niet vergeten hoe het er in de vee-industrie toegaat. Per jaar worden er in Nederland vijfhonderd miljoen(!!) dieren na een ellendig leven op weinig zachtzinnige wijze gedood voor een product dat geen mens nodig heeft! Laat iedereen die nu ten hoop loopt tegen het onverdoofd ritueel slachten dezelfde verontwaardiging ten toon spreiden met betrekking tot gruwelpraktijken in de vee-industrie! Maak de Partijvoor de Dieren groot en stop de vee-industrie!!!!!!!!!!!!!!1

 259. vooral de joodse lobby is erg sterk. En ze halen er graag de tweede wereldoorlog bij. En men zegt vaak dat de joden zo modern zijn, nou dat blijkt bepaald niet uit de manier waarop ze deze discussie aangaan.
  Niet vergeten mag ook worden dat mensen die niet geloven niet onverdoofd mogen slachten. Joden en moslims mogen dus MEER. Absurd.

 260. Larissa Rullens zegt:

  DIT MOET STOPPEN MENSEN,ARMEN DIEREN HEBBEN NIKS VOOR HET ZEGGEN!!!… ALLE N DIEREN MISHANDELING MOET GEWOON STOPPEN!! EN OOK HET SLACHTEN VAN SCHAPEN MET HET OFER FEEST VAN turken,marokanen ALLES!!! slecht hoor dat het hier in NL nog kan allemaal, ze zouden het net zo moeten doen als in de VS en ect.. WEG MET DIE MENSEN!!!

 261. valerie quekel zegt:

  Zolang mensen denken dat dieren niet voelen, zullen dieren voelen dat mensen niet denken. Onverdoofd slachten is te gruwelijk voor woorden. Dat het nog verboden moet worden is al erg genoeg.

 262. L. Offermans zegt:

  Dit moet inderdaad echt ONMIDDELIJK stoppen!! Het gaat veel te ver. En al helemaal dat dat nu in 2011 nog gebeurd.
  We hebben allerlei middelen voor verdoving etc en nog moeten de moslimmen zo met de dieren omgaan??
  en het is gewoon ECHT schandalig dat ze HIER in Nederland in de 2e kamer er nog over moeten nadenken!!
  Dat gaat gewoon TE VER!!

  STOP DIERENLEED!!!!

 263. beatrijs zegt:

  Niet alleen moet onverdoofd slachten streng bestraft worden, ook de mensen die dieren hebben moeten dat dier een waardig leven geven. Geen massaproduktie dus. Dieren die later geslacht worden hebben het recht een normaal leven te leiden en niet in hokjes hun korte leven door te brengen. We leven nu immers in de 21ste eeuw en in een “ontwikkeld” land.
  Von Humboldt gezegde : “Men kan de graad van een civilisatie meten door de manier waarop ze hun dieren behandelen” !!!!

 264. chanel casini zegt:

  Ik snap niet dat mensen geen gevoel hebben ,
  Dat dit mag om die lieve dieren zo,n pijn te doen ,
  Het lijkt wel oorlog,

 265. muttsch buch zegt:

  Laten de mensen het bij hun zelf doen, dan kunnen ze het een beetje aanvoelen,
  Wat belachelijk het is, en stop helemaal met vlees eten …….

 266. wim haije zegt:

  belachelijk ,stoppen ,en dat in deze tijd

 267. madelon buchner zegt:

  schandalig stoppen ermee ,onmiddelijk

 268. Mariëlla zegt:

  Het wordt hoogste tijd dat er een einde komt aan deze hypocrisie! Volgens de islamitische en joodse wetten moet een dier een goed leven hebben gehad, zonder dierenleed. Maar de dieren die onverdoofd ritueel geslacht worden, komen rechtstreeks uit de bio-industrie! Niks geen lekker leven, vrijheid blijheid. Maar ernstig lijden, met duizenden opeengepakt in een megastal. Dat is er definitie al niet koosjer en halal!!!

 269. Hallo Ruud, was jij gisteren ook bij het seminair Sea the Truth, in Amsterdam, Mirror Centre?

 270. Milan van Opmeer zegt:

  Het debat in de tweede kamer was zeer uitgebreid en informatief, ging over meerdere dagen inclusief een vrij langdurige publieke deelname en discussie waarin duidelijk werd dat ook de meerderheid van de gelovigen er achter staan. Er werd een weloverwogen beslissing genomen, met een zo overtuigende meerderheid dat zelfs de grondwet zou kunnen worden aangepast. Wanneer dit niet door een eerste kamer komt lijkt me dat terecht olie op het vuur van de tegenstanders van een eerste kamer. Zeker als er non-argumentatie wordt gebruikt als ‘wanneer dit erdoor komt zal er meer halal vlees worden geïmporteerd’. Mijn laatste restje vertrouwen in de Nederlandse politiek is dan in ieder geval verdwenen.

 271. Tamara van Rijswijk zegt:

  Ik gruwel hier letterlijk van. De mensen die dit doen, hoe kunnen zij dit doen??? Ik snap het niet. Het enige dat ik kan bedenken is dat het moordenaars zijn, die voor hun moord betaald krijgen. Ik zie niet waarom dit ondersteunt word. Lieve mensen, stop met het vlees kopen van deze gruwelijke mensen, we kunnen dit toch niet accepteren?!

 272. Ik heb er maar één woord voor: STOP!! het is onnodig en vreselijk nutteloos.

 273. Frans Pels Rijcken zegt:

  Als diervriendelijkheid om religieuze redenen niet zou kunnen, moet er iets in de religie veranderd worden.

 274. liesbeth buiterhof zegt:

  stoppen moet er toch niet aan denken ..verschrikkelijk

 275. Ritueel onverdoofd slachten geeft aan dat het bij krampachtig geloofsovertuigende denkbeelden niet gaat om inhoud, maar enkel om de vorm. Als de geschiedenis klopt en er werd voor Allah een dier geofferd ipv een zoon, dan gwbeurde dat onverdoofd omdat…..men toen nog niet anders kon!
  De gedachte draait om iets offeren. Dat kan van alles zijn, het moet voor de persoon in ieder geval waarde hebben. Zo zouden moslims vandaag bijvoorbeeld en masse hun mobiele telefoon kapot kunnwn smijten voor Allah, ik zev maar iets. Een schaap is vandaag de dag niet zo duur, dus dat offeren is makkelijk.
  Heb je nog vlees van ook naderhand. Dit is lekker hypocriet denken.
  Als je het dan echt goed wilt doen; volgens mij was het in eerste instantie de bedoeling van Alla dat de zoon ritueel geslacht zou worden, toch?….

  • Inderdaad, de profeet Ibrahim (aartsvader Abraham) kon niet andere dan onverdoorfd slachten en het gaat om het offer. Hij was bereid zelfs zijn zoon te offeren en toen… hoefde het gelukkig niet. Daar gaat het om, en niet om hoe die ram werd geslacht. Het concept halal/koosjer is in theorie zelfs diervriendelijker dan de ‘ongelovige’ manier, maar in de praktijk zijn ze alledrie wreed en afschuwelijk. Dus: ik sta achter de PvdD en stem tegen onverdoofd slachten, maar ik vind wel dat we boter op ons hoofd hebben.

 276. anupama bagwe zegt:

  Een feest vieren – gebaseerd op de pijn, lijd en marteling van onschuldige dieren!! het is gewoon barbaarse. Niet acceptabel.

 277. Esther Boon zegt:

  Helaas wordt er in de geschriften van deze geloven vaak gesproken van de macht die de mens over het dier zou hebben, hoewel ik echt niet kan begrijpen dat sommige van de gelovigen echt denken dat God zou willen dat ze de wezens die Hij gecreërd heeft op zo’n manier naar hun einde brengen…
  Even voor de duidelijkheid; ikzelf ben Christelijk opgevoed en ik heb respect voor alle geloven en ook kennissen die joods / moslim zijn. Mijn liefde voor dieren gaat echter voor alles.

  Dit hele verhaal komt er op neer dat ik hoop dat ergens in de nabije toekomst dieren geen pijn meer zullen lijden puur om de mens te dienen.

 278. Wil Haesenbos zegt:

  STOP!!!STOP!!! met deze waanzin,Respect voor de DIEREN!!!

  Elk dier lijdt als ze geslacht worden,op wat voor manier dan ook,al wat er vooraf gaat,op hun dood te wachten in het slachthuis!!!
  Als ik dit ziet,kippevel gewoon!!!

 279. carla van der biesen zegt:

  er alleen maar aan denken, daar krijg ik de kriebels van!!!wat zijn dat voor mensen, die dat kunnen!!! ik heb hier geen goed woord voor over!!!

 280. Kunnen dieren niet op een manier worden geslacht dat ze direct dood maakt?
  Zover ik weet werd dit vroeger door de indianen gedaan bij elk dier dat werd gedood, als een soort ritueel.
  Zonder verdoving en met heel veel erkenning naar en begrip voor het dieren’rijk’.
  Kunnen we daar niet voor strijden; voor een snelle rituele slachting met respect voor elk dier?
  Lijkt wellicht onhaalbaar.

 281. irene boon zegt:

  Laat ze maar vegetarier worden!!

 282. Michael mulder zegt:

  Al die barbaarse gelovigen ,zijn al niet mensvriendelijk en slachten elkaar al sinds mens heugenis af.De keel doorsnijden van mensen komt daar ook regelmatig voor in conflicten.
  De meerderheid van de bevolking wil dit barbaarse gedoe dan ook niet.
  Wij hebben hier nu eenmaal een andere cultuur en als je dat niet bevalt moet je verhuizen naar daar waar het gemeen goed is om wreed met mens en dier om te gaan.Mocht je vermoeden hebben of aanwijzing dat je buren in de badkamer aan het slachten zijn bel dan de politie of de dierenbescherming.
  Maar daar ons overheids systeem door en door corrupt is zal de eerste kamer (ja die mensen met twintig+bijbaantjes de wet tegenhouden.
  Hier het bewijs van die corruptie.
  http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=2c8e920deeae4e61b94e0094dfbd4f771d

 283. Toen ik dit voor het eerst in debat zag op TV, geloofde ik mijn oren niet. Gelovigen die verontwaardigd zijn, omdat ze zich in hun gevoelens gekwetst voelen, omdat men niet wil dat dieren lijden. Elk geloof heeft rituelen, maar niemand beseft, dat wij het allemaal zelf bedacht hebben. Geloof wat je wilt, maar niet over de rug van onschuldige wezens, die op zo een manier geofferd moeten worden.

 284. Reden te meer om een gehaktbal te maken van produkten van de Halm bv.
  Aan plantaardige eiwitten kun je ook gehaktkruiden toevoegen, dat scheelt veel slachtingen per jaar.
  Het is beter voor je darmen. Zouden we nou echt naar een koe toerennen en een hap uit de bil nemen, omdat we een biefstuk willen? Dat is toch meer iets voor leeuwen, tijgers en wolven.
  Alleen voor tijden waarin er niets plantaardigs meer te eten is. Dan gaan toch pas slachten?
  Vaak zien mensen niet waar dat lapje vleeswaar vandaan komt, welk leed eraan vooraf ging. Als we dat leed kunnen verzachten moeten we dat doen. Er zijn zoveel goede vleesvervangers, voorkom het slachten door minder of geen vlees te eten. Denk ook eens aan de dieren. We zijn helemaal niet verplicht om vlees te eten. Bonen zijn beter voor de nieren.
  Graan eten i.p.v. de kip, dat kan toch ook.

 285. We wonen in Nederland, waar dierenwelzijn belangrijk is.

  LAAT DEZE WAANZIN DAN OOK METEEN VERDWIJNEN!!
  ER IS GEEN ENKELE REDEN VOOR DIT NODELOZE LIJDEN VAN DEZE ONSCHULDIGE DIEREN!!!!!!!

 286. Gisteren deze barbaarse rituelen stoppen

  • E.Moorman zegt:

   Ritueel slachten is echt een wet waard

   Als de argumenten die emeritus hoogleraar Abram de Swaan in het artikel op bladzijde 7 van de NRC van 30.10.2011 hanteert, dan is aanname van de wet op het verbieden van ritueel slachten absoluut gerechtvaardigd.
   Wat werkelijk een gotspe is, is dat een ex-universitair docent, die onze jeugd universitair heeft trachten te beinvloeden, zoveel oneigenlijke argumenten bij elkaar heeft durven te harken.
   Hij begint zijn artikel met te stellen, dat de massal slachtende dierverwerkende industrie voorkomt, dat we anders elkaar zouden opeten en volgens hem dus als kanibalen tekeer zouden gaan.
   Mijnheer de Swaan mag mij uitleggen, wat dit met ritueel slachten te maken heeft.
   Dat we van geluk mogen spreken, dat onze bodem door de varkensstront net zo hard stijgt als de zee en dat de lucht wordt verpest door de veescheten, zal ik maar als een grapje in een overigens serieus artikel beschouwen.
   Dat ons slachtvee massal wordt afgeslacht zonder dat ze van zich kunnen laten horen zou minder humaan zijn dan het gespartel en gekrijs van dieren op de slachtbank voor de rituele slacht om over de daarbij ontstane stress-hormonen maar niet te spreken.
   Het vergassen van overvliegende ganzen gebeurt niet omdat ze te hoog vliegen of te hard gakken, maar om de simpele reden, dat ze door hun grote aantal ons milieu te zwaar belasten,
   het benodigde gras voor ons vee wegvreten en het vliegverkeer in gevaar brengen
   Het lijkt me voor een jood ook niet verstandig om in een artikel de woorden “vergassen, Hitler en zijn krachtdadig tenietdoen van de voortschrijdende judaisering” te noemen. De Swaan kan zich dan wel verschuilen, dat dit slechts een herinnering en geen argument is, maar het is overduidelijk, dat hij hierbij doelt op de holocaust om daarmee aan te tonen hoe slecht het de joodse gemeenschap in Nederland vergaan is en dat het verbod op ritueel slachten door ons toedoen daar nu bovenop komt. Het lijkt erop, dat hij probeert de niet-joodse Nederlanders een soort schuldgevooel aan te praten in de hoop daarmee zijn gelijk te halen.
   Het is echter veel tenhemelschreinender, dat de houding van het merendeel van de niet-joodse Nederlanders met het wetsvoorstel van Marianne Thieme door de rabijnen wordt neergezet als een vorm van antisemitisme 1).
   Het voorvadergeloof van de joodse gemeenschap is gebassserd op de Thora en de Tenach.
   In de Tenach wordt de rituele slacht neergezet als superieur boven de toenmalige andere slachtmethoden met knotsen en speren. Die superioriteit was gebaseerd op 2 principes:
   1) Een zo snel mogelijk doden van het dier, waarbij het zo kort mogelijk lijdt.
   2) Te zorgen, dat zo min mogelijk bloed in het dierenlichaam achterblijft, omdat het nuttigen van bloed in de Thora wordt verboden 1).
   Het eerste principe is niet meer van toepassing, omdat er tegenwoordig veel diervriendelijker methoden zijn.
   Het tweede principe is eveneens niet van toepassing, zolang niet kan worden aangetoond, dat het bloedverlies van een ritueel geslacht dier groter is dan van een dier, dat vooraf wordt gedood/verdoofd. Zolang dit verschil in bloedverlies niet is aangetoond, maakt het dus voor een gelovige jood niet uit of hij/zij al dan niet koosjer geslacht vlees eet.
   Verder is volstrekt onduidelijk wat er honds is aan het prefereren van een diervriendelijker slacht boven een dieronvriendelijk ritueel slachten.
   Wat ook een gotspe is, is dat hij ons uitmaakt voor betweters, huichelaars, onverbeterlijke gelijkschakelaars, die niets beters te doen hebben dan de andersgelovige medemens te treiteren.
   Als dat zijn manier van denken over ons is, dan is het onbegrijpelijk, dat hij niet al lang ons vaderland voor Israel heeft verruild. Het moet hem als intellectueel toch duidelijk zijn, dat hij door dergelijke kwalificaties de politieke opstelling van Thieme en Wilders in de kaart speelt en daarmee ook nog de joodse gemeenschap in gevaar brengt.
   Met het begrip proportionalteit tracht de schrijver de dieronvriendelijke rituele slacht te bagtelliseren met het argument, dat deze methode maar zo weinig voorkomt ten opzichte van andere slachtmethoden. Het dierenleed is echter niet gebaseerd op proportionaliteit maar op het welbevinden van het individuele dier.
   Dat de schrijver een door onze volksvertegenwoodiging aangenomen wetsvoorstel neerzet als wangedrocht, toont aan hoe het gesteld is met zijn opvatting over onze democratie.
   Kortom, de aangehaalde argumenten zijn niet relevant en kwetsend voor de Nederlandse samenleving.
   1) Professor Dr. B.Smalhout, Artikel in de Telefraaf van 18 juni 2011.

   Drs Ing E.Moorman, een verwoed niet-koosjere vleeseter.
   Leiderdorp

   Noot voor de redactie :
   De NRC durfde dit artikel niet te plaatsen en beriep zich daarbij op plaatsgebrek.

 287. Lanee Swanen zegt:

  Ik vind dat die mensen die ritueel geslacht moeten worden de rest van hun moderne spullen ook maar weg moeten doen, Als het beter kan waarom doe je het niet beter? het vlees smaakt er niet slechter door en het is veel beter voor de dieren!!

 288. janneline reah zegt:

  Wat is de mensheid ontaardt door deze barbaarse praktijken .Wat gemeen om onschuldige dieren verdoofd of onverdoofd te doden. De mens die hier direkt of indirekt aan mee doet moet zich schamen! Dieren hebben gevoel, net als wij. Door veganistisch te leven , heb je echt liefde voor het Dier ! en ook nog een schoon geweten!

 289. Ineke de Jong zegt:

  Laat er aub een einde komen aan dit dierenleed!!

 290. Ik vind dat het ritueel slachten in alle eu landen verboden moet worden, dan eten die gelovigen maar geen vlees

 291. Maar mensen vergeet 1 ding niet. In de cultuur waar het er zo aan toe gaat willen toch hun vlees ritueel geslacht hebben. Dus dan gaan we weer terug naar vroeger. Badkamer en tuin slacht praktijken waar beesten nog meer lijden omdat ze vaak niet in 1 keer gedood worden. Lijkt me erger!!

  Maar goed de mens is goed in eerst schreeuwen en daarna de punten nog eens goed bedenken.

  • Maar toelaten is toch ook geen diervriendelijke optie? En nu worden ze ook niet in 1x gedood. Of ze gaan die beesten inderdaad heen en weer sjouwen naar Duitsland of Belgie waar het nog wel mag. Er zou ook een transportverbod moeten komen voor levende dieren.

  • Dus ook vrouwen-besnijdenis dan maar legaliseren omdat dat nou eenmaal bij hun cultuur hoort? Gewoon verbieden klaar-Amen-uit! En als het ze dan toch lukt om een levend / schaap of koe de badkamer in te smokkelen en daar te slachten tonen ze daar wat mij betreft mee aan dat ze schijt aan de Nederlandse wetgeving en cultuur hebben. In dat geval: Was gezellig en tot ziens!

   • Nou niet altijd de islam demoniseren, dat is ook zo goedkoop. En intussen lekker ano blijven achter een schuilnaam.
    Ik heb niks tegen de islam en niks tegen het joodse geloof, ik voel me er als christen mee verbonden – maar kwa dierenleed zijn ze alle drie even erg.

 292. Een dier heeft ook gevoelens. Bedenk eens dat jij zelf dit dier bent. Je wilt niet eens geslacht worden, laat staan onverdoofd!

 293. J. de Niet zegt:

  Dat hier in Nederland nog zo met dieren wordt omgegaan is afschuwelijk.
  Mijn motto: “Leven en laten leven”.

 294. marjolein zegt:

  Waarschijnlijk zitten er machtsblokken achter die zoveel invloed in de eerste kamer hebben dat het wetsvoorstel om onverdoofd te slachten te verbieden gaat sneuvelen. Zowel uit joodse hoek als uit islamitische hoek is het verzet tegen dit wetsvoorstel geweldig groot, Ik ben bang dat de dieren hier het onderspit gaan delven.

 295. ben geen vegetarier,maar t kan zoveel diervriendelijker.

 296. MOET STOPPEN,DEZE LIJDENSWEG,SCHANDALIG!!!!!!!!!!!

 297. Dennis K zegt:

  Dierenwelzijn moet ALTIJD voor religie gaan.
  Stop dit dierenleed!!!!!!!!!! Het is walgelijk!!!!!!!!!!!

  • Precies, helemaal met je eens. Mensen zullen wel nooit stoppen met vlees/vis eten, maar respecteer dat dier op je bord en laat het niet lijden! Ben er trots op dat ik veganist ben, na 10 jaar vegetarier zijn.

  • Rens Brandenburg zegt:

   Nu eerst het onverdoofd slachten de wereld uit, daarna alle wereldgodsdiensten, zijn we ook van die oorlogsveroorzakers af!!!
   God bestaat niet, maar als ik het fout heb heeft hij heel wat uit te leggen.

 298. E.C.VAN DEN BERG-STOLTZ zegt:

  Goed zo, doe zo verder!

 299. Hmmmm……..veel vegetariërs aan t woord hier.
  Wat ik me afvraag: wordt er wel nog vis gegeten??

  • Judith van der Wart zegt:

   Wat heeft vegetarisme te meken met het ritueel slachten van dieren?
   Ik ben inderdaad vegetariër, vrijwel mijn hele leven al. Ik eet dus ook geen vis.
   Iedereen moet voor zichzelf weten of hij wel dan geen vlees wil eten.
   Geen probleem mee. Wel met de manier waarop dieren hun leven moeten leiden en de manier waarop ze, voor de “lekkerbekken” en “gelovigen” moeten sterven!
   Een troost, alles wat je aan rottigheid de kosmos in slingerd, krijg je op een keer terug. Dus ook wreedheden met dieren!

   • nelly speelmans zegt:

    ben het met je eens al 60 jaar vegetarier

   • sandra klein meulekamp zegt:

    @ judith van der Wart

    ik ben het helemaal met je eens vegetarier of niet het geeft de mensheid niet het recht om deze dieren te laten lijden.
    Volgens mij staat er ook overal in elk geloof “heb respect voor het leven mens en dier”
    weinig respect voor deze dieren die hun leven op offeren zodat mensen kunnen eten

    • Machteld landman zegt:

     helemaal met het bovenstaande eens: hoe kan een weldenkend en voelend mens een geloof aanhangen dat eist een dier onnodige pijn en angst aan te doen. dit wil er bij mij niet in.

   • Kijk Judith…dat vraag ik me dus ook af. Niks dus! Helemaal met je eens!!!

   • Jacob Zuidvlieger zegt:

    Ik ben het helemaal eens met wat we de kosmos in slingeren, we dat ook weer terug krijgen.
    AL het LEED dat we veroorzaken raken we maar heel langzaam kwijt. Met dat onverdoofd, dus pijnlijk slachten, sparen we het (dieren)leed op en dat is heel slecht voor ons geestelijk welzijn.

 300. Het meeste is gelukkig al gezegd, want dieren laten lijden uit een bepaald geloofs overtuiging…..Kom op zeg, laten we daar voor eens en altijd een punt achter zetten!!! Ongelovelijk dat hier in de tweede kamer nog over nagedacht moet worden………..

 301. Judy Stechweij zegt:

  STOP deze waanzin!!!!! en respecteer dat deze dieren net als de mensheid angst en pijn ervaren.

  Wie maakt jou zo om op deze manier om te kunnen gaan met een levend wezen?

  • Christina Jellesma zegt:

   Waaarom kunnen wij als Nederlanders hier geen eind aan maken, deze onzinnige, onnodige dierkwellerij.
   Wat een “volk” om zoveel dierenleed te veroorzaken met offerfeesten. STOPPEN HIERMEE!!!!!

 302. Jade de Jong zegt:

  Ronald Abelskamp je bent een Topper :)
  Je hebt het mooi verwoord en ik ben blij dat je na het zien van de beelden vegetariër bent geworden!
  Ik zou willen dat meer mensen zouden nadenken bij wat ze eten.

 303. er worden per dag honderden dieren (onverdooft) geslacht, om ze te eten, voor hun vacht maakt niet uit.
  maar als er ook maar één keer mensenvlees word gegeten, of een mens word vermoord, dan krijg je levenslang ofzo!
  DIEREN HEBBEN OOK GEVOEL!

 304. ik vind dat dat hellal moet kappen!!! 2 minuten stikken en onnodig pijn lijden!!! en mensen die zo belachelijk reageren,die verdienen niet 1 waardig blik van iemand!!! soldaten kiezen voor t land t vechten,een dier kiest niet deze weg!! oprotten met ritueel dingen doen met dieren!! gasten die zo gevoelloos reageren hebben een tik van vroeger,geilen op macht.en als er iets gebeurd met hunzelf,dan zitten ze te janken,of ze zoeken ruzie.mensen met gevoel,lekker stemmen hoor!!! heel veel succes!!! groetjes sam!!

 305. Ik vind dat je niet eens een beest genoemd mag worden Harold, want die zijn beter dan jij! Je bent veel minder!!

 306. jacqueline rozema zegt:

  ik vind t vreselijk te vernemen hoe mensen met dieren omgaan. Je kan toch ni t vlees eten van een dier als je weet dat t geleden heeft?We horen met respect met ook deze levens om te gaan , want een dier heeft ook gevoel , en wij zijn dr verantwoordelijk voor een dier heeft ook recht op een goed leven en een pijnloze dood . kunnen wij misschien nog iets van bijv. mensen als de Indianen iets leren? zij gaven aan de natuur terug van war ze namen dat is toch ook met respect omgaan met alles wat we hier mogen hebben t is ni vanzelfsprekend hoor , wees dr dan ook Goed voot!!!!

 307. Nog een ander interessant artikel:

  Een afwijkende mening

  Door Redactie

  Er is al heel wat gezegd over de sjechieta. De kogel is inmiddels door de Tweede Kamer. Gidi Markuszower presenteert een controversiële mening.

  Door: Gidi Markuszower

  Een meerderheid van de Nederlanders is van mening dat onverdoofd slachten verboden moet worden. De Joodse gemeenschap was eensgezind in verontwaardiging en emotie. Met name die emotie heeft de ratio in deze discussie uitgeschakeld. Er zijn weinig mensen vanuit de eigen gelederen die zich hebben afgevraagd of a. de vermeende beperking van godsdienstvrijheid toelaatbaar is en b. wat de mogelijkheden zijn binnen de halacha – Joodse codex–- om het, vermeende, dierenleed te voorkomen. Als de eigen achterban, politici en media volledig waren ingelicht, dan was het volgende aan het licht gekomen.

  In Amerika wel
  De opperrabbijn van de NIHS verbiedt in Nederland post cut stunning (de verdoving vindt direct na de slacht plaats) maar staat dit in zijn woonplaats New York toe. Als de Nederlandse Joodse gemeenschap in een vroeg stadium bereid was geweest een compromis op post cut stunning te sluiten, had de discussie heel anders kunnen afl open. Hoe zit het met geld? Van de circa 3000 te slachten dieren is ongeveer zeventig procent voor de export. Nederland is een van de weinige landen waar niet zomaar kosjer maar ‘glatt kosjer’ wordt geslacht. Door die status kan er meer worden verdiend aan de export. Ook vermeerdert het ‘glatt’-label het aanzien van de betrokken rabbijnen. Gevolg: hogere opbrengsten. Gezien het feit dat het overgrote deel van de circa 3000 geslachte dieren wordt doorverkocht, is maar een heel klein gedeelte, een kleine duizend, voor de eigen consumptie. De vermeende beperking van godsdienstvrijheid geldt dus maar voor 900 koeien. Maar als er kosjer – en dus niet ‘glatt kosjer’ – zou worden geslacht, zoals bijna alle Joodse gemeenschappen in de wereld doen, zou het om slechts 450 dieren voor eigen consumptie gaan. De genoemde aantallen zijn zo klein dat ook hier, zeker in combinatie met het toestaan van post cut stunning, ruimte voor een compromis was geweest.

  Waar staat het?
  De bestuurders van het NIK en NIHS denken al meer dan tien jaar serieus na over het afschaffen van de Nederlandse sjechieta. De NIHS wenst er niet meer voor te betalen. Dus los van de discussie in de Tweede Kamer is de toekomst van de sjechieta onzeker. Er zijn bestuurders van NIK en NIHS die blij zouden zijn dat niet zij de schuld van afschaffi ng in de schoenen krijgen geschoven, maar Marianne Thieme. Veel rabbijnen zijn van mening dat het eten van vlees en het slachten (ook kosjer) van dieren voor consumptie ongewenst is. Ook G’d zelf beschouwt volgens de Joodse traditie het eten van vlees als een minder ideale situatie. In het paradijs werd door Adam en Eva geen vlees gegeten. De standpunten van de voorstanders van het verbod zijn in lijn met de Joodse traditie en fi losofi e. Waar staat eigenlijk dat pre cut stunning niet zou mogen? Het antwoord zou liggen in het feit dat het Joden wordt verboden om ‘beschadigde’ dieren te slachten voor consumptie. In de industriële, niet-kosjere slacht worden dieren met een soort van pistool/pin door hun hoofd geschoten ter verdoving. Het is duidelijk dat deze vorm van verdoving niet geschikt is voor de sjechieta. Maar gezien de kleine aantallen zouden duurdere vormen van verdoven mogelijk wel geoorloofd zijn.

  Starheid
  Mijns inziens gaat kasjroet voor maar 2 procent om halacha en voor 98 procent om geld, macht en aanzien. Als de gemeenschap eerlijker en minder rigide was geweest, had zij de sjechieta binnen de marges van de halacha en binnen de reik- wijdte van het nieuwe wetsvoorstel kunnen behouden. De godsdienst- vrijheid van de gemeenschap wordt niet door de overheid ingeperkt. De opgelegde restricties zijn grotendeels te wijten aan de starheid van de gemeenschap zelf. Maar zelfs al zou de ruimte die de gemeenschap wordt gegund op onderdelen wat kleiner zijn geworden: de grondwet kent helemaal geen absolute godsdienstvrijheid toe. Elk westers land legt beperkende maatregelen op aan gelovigen binnen hun landsgrenzen. De Joodse gemeenschap in Nederland dient re- kening te houden met ’s lands wijs, ’s lands eer. Zo was het altijd en zo zal het altijd zijn. Moderniteit omarmen is juist altijd de kracht geweest van het Jodendom. In de discussie van de afgelopen maanden hebben velen het juiste perspectief verloren. Ossenworst is bij lange na niet het grootste probleem van de gemeenschap. Het wordt tijd dat onze leiders zich weer met de echt belangrijke zaken gaan bezighouden, zoals een sterk en veilig Israël en goed profaan én Joods onderwijs.

  Bron http://www.niw.nl/een-afwijkende-mening-2/

 308. Aldus prof. dr. B. Smalhout in de Telegraaf © van zaterdag 18 juni 2011.

  Slachthuis en religie

  Al maandenlang is de Joodse gemeenschap in Nederland in heftige beroering over het onderwerp wel of niet koosjer slachten van dieren voor de menselijke consumptie. Marianne Thieme, de fractievoorzitster van de Partij voor de Dieren, wil het zogenaamde ?onverdoofde? slachten, afschaffen. Ze heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap verzet zich tot het uiterste. Niet-Joodse Nederlanders begrijpen veelal niet waar de Joodse gemeenschap zich nu zo vreselijk druk over maakt. Daarom vandaag een korte toelichting.

  Bij het zogenaamde rituele slachten wordt met een vlijmscherp mes de hals van het dier doorgesneden. Omdat de beide halsslagaders daarbij worden geopend, ontstaat er een massale bloeding waaraan het dier vrij snel overlijdt. Deze slachtmethode, in de Joodse gemeente ?sjechieta? genaamd, stamt uit Bijbelse tijden. Ze berust op twee principes:

  1. een zo snel mogelijke dood veroorzaken, waarbij het dier zo kort mogelijk lijdt.

  2. te zorgen dat er zo min mogelijk bloed in het dierenlichaam achterblijft, omdat het nuttigen van bloed in de Thora (het Oude Testament) op religieuze gronden wordt verboden.

  Deze slachtmethode is later door de islam overgenomen. Vandaar dat thans ook de moslims protesteren tegen het voorstel van Marianne Thieme.

  Knuppels

  In aanvang was deze slachttechniek in vroeger eeuwen niet zo slecht. Wie wel eens heeft gezien hoe primitieve stammen hun vee slachten, vaak met behulp van knuppels, speren en knotsen, moet erkennen dat de meer dan vierduizend jaar oude sjechieta sneller, beter en dus humaner is. Het gaat echter te ver om te stellen dat er in onze huidige tijd die oude methode nog steeds superieur is, zoals vooraanstaande rabbijnen thans nog steeds met nadruk stellen. Deze uitermate belezen schriftgeleerden gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat de rituele halssnede ook de minst pijnlijke slachtmethode is en dat binnen luttele seconden bewusteloosheid optreedt.

  Ze zeggen dit met zo een nadruk dat het lijkt alsof zijzelf de sjechieta aan den lijve hebben ondervonden. Opvallend daarbij is dat er vrijwel geen degelijke wetenschappelijke rapporten bestaan waarin de mate van pijn en de stress van de slachtdieren is gemeten en verantwoord. Rabbinale publicaties stellen dat bij de sjechieta in een keer alle levensbelangrijke kanalen worden doorgesneden, onder meer de luchtpijp en de slokdarm. Die twee zijn wel belangrijk, maar de doorsnijding ervan is primair zeker niet dodelijk. Anders zou in de geneeskunde slokdarm- en luchtpijpchirurgie nauwelijks mogelijk zijn.

  Evenwel bevat de hals nog een groot aantal andere structuren zoals vele spieren, zenuwen en de schildklier. Het gebied is uiterst gevoelig. Alle dieren weten dat instinctief en ze trachten die kwetsbare hals dan ook zo veel mogelijk te beschermen. Daarbij komt nog dat als de luchtpijp tegelijk met de halsslagaders wordt opgesneden, er door de massale bloeding soms grote hoeveelheden bloed in de openstaande luchtpijp stromen, regelrecht de longen in. Vandaar dat bij zulk een stervend dier het bloed soms ook uit de neus naar buiten wordt gesproeid. Bij ernstig gewonde mensen is dat eveneens waar te nemen, en de paniek van de slachtoffers is dan ook zeer groot.

  Schietmasker

  Al bijna honderd jaar bestaan er in abattoirs betere technieken, onder meer met het zogenaamde schietmasker. Daarmee wordt een plusminus negen millimeter dikke stalen pen door de schedel in de hersenen van het slachtdier geschoten. Hierdoor treedt onmiddellijk blijvende bewusteloosheid op en kan het dier verder normaal geslacht worden, zonder pijn, zonder paniek. En ook zonder rondspuitend bloed uit rochelende longen. In de politieke discussie noemt men dit met een erg vriendelijk woord ?verdoving?. In elk geval is er geen sprake meer van dierenleed. Daarom is het zo raadselachtig dat de Joodse gemeente dit op religieuze gronden rabiaat afwijst.

  Immers, de grote profeet Mozes, die de basiswetten voor een fatsoenlijke menselijke samenleving reeds 3500 jaar geleden in de eerste vijf boeken van de Bijbel (de Tenach van de Joodse gemeente) heeft vastgelegd, bedacht ook de eerste voorschriften voor de dierenbescherming. Bij de discussies wordt er echter niet over gesproken. Het is voor het merendeel van de niet-Joodse Nederlanders zeer pijnlijk te vernemen dat het voorstel van Marianne Thieme door de rabbijnen wordt gezien als een vorm van antisemitisme. Er wordt door de Joodse gemeenschap aan herinnerd dat in 1940 een van de eerste antisemitische maatregelen van de Duitse nazi?s was het verbieden van sjechieta, de rituele slacht.

  De Britse opperrabbijn Lord Jonathan Sacks, die speciaal voor het debat naar ons land was gekomen, stelde dat Nederland thans het eerste Europese land is ?waar de vrijheid van godsdienst begint te sterven?. Andere vooraanstaande Joodse vertegenwoordigers zeiden dat religieuze Joden straks alleen nog de keus krijgen tussen emigreren of vegetariër worden. Ik ben benieuwd wat mijn eigen familieleden hiervan zouden denken. Alleen, ik kan het ze niet meer vragen. Die familieleden zijn al lang geleden geëmigreerd. Voor altijd namelijk, naar Sobibor, Auschwitz en Treblinka.

  Met alle respect voor de Joodse gemeenschap, maar hun protesten gaan te ver. Geen enkel land in Europa heeft in zijn geschiedenis tot op heden zulk een grote godsdienstvrijheid gehad als Nederland. Het is gênant als de geestelijke nakomelingen van Mozes, de briljante profeet die in de Thora de basis heeft gelegd voor onze hoogontwikkelde menselijke samenleving, hun religieuze spiritualiteit laten afhangen van een lapje vlees dat wel of niet op prehistorische wijze verkregen is. Een wijze die, laten we toch eens eerlijk zijn, niet eens in de Thora vermeld staat.

 309. stop met dit walgelijk gebeuren!!!!Ik kan het niet eens aanzien!

 310. M. van Walsum zegt:

  Geloof mag nooit (!) ten koste van dierenwelzijn gaan.

 311. KOM OP MAN ALS ZE DOOD GAAN MAG JE ZE NIET LATEN LIJDEN!!!

 312. alleen maar omdat dieren geen stem hebben en niet voor zichzelf kunnen opkomen mogen wij “mensen” de keel door snijden van een dier? ben je nou van de pot gerukt.. de dieren lijden zoveel alleen maar omdat het dan rein is en goedgekeurd door een “god?!” hou toch op mensen… stelletje kudde dieren zijn de gelovigen.. allemaal achter elkaars kont aan hobbelen en niet zelf nadenken wat je eet en hoe je het behandeld.. schande gewoon.. ik schaam me soms om een mens te zijn…

 313. yolande westerman zegt:

  Mensen die zo denken zijn van de ergste soort daar zit nl niks menselijks meer aan..het lijkt mij een ranp als dit je man of vader is …arme vrouw en kinderen….mag trouwens hopen dat hij geen beesten in huis heeft..daar vrees ik ook het ergste voor.

 314. joke schouw zegt:

  ik kan hier echt niet tegen !!!!!mensen die zoooodoen zijn niet goed voor dieren maar dan ook niet voor mensen hier walg ik van

 315. Bestond de wereld maar uit vegetariërs ! Zou een hoop leed schelen

 316. Het zou mooi zijn als deze filmpjes vaker op tv worden uitgezonden! Mensen willen wel de hamburger maar niet weten waar t vandaan komt en onder welke omstandigheden t geproduceerd is! Ieder met gevoel weet toch dat dit echt niet kan!

  Zelf eet ik al jaren geen vlees meer, vind t echt verschrikkelijk!

 317. Peter Berling zegt:

  Goedemorgen,

  Dat er geslacht word dat weten we allemaal, maar op deze manier is het cru en niet nodig, de ritueel slachters beweren dat de beesten er niets van voelen, maar ik heb het zelf weleens gezien walchelijk, beesten voelen het wel degelijk ,en dit doen onder het mom van godsdienst kan me daar niets bij voorstellen en kan ook niet bedoeling van schepper zijn geweest, we kunnen allemaal bijdragen aan minder dierenleed door minder of helemaal geen vlees te eten, zelf probeer ik maar helemaal geen vlees meer te eten en voorkom toch een beetje dat er geen beest voor mij gedood hoeft te worden.

 318. Dit snap ik ook niet. Dieren doen de mensen bijna nooit kwaad. Hoe vinden hun het om te lijden? Mensen die dat de dieren gunnen, hebben echt geen gevoel. Ik heb ook niks tegen verschillende geloven, maar 1 ding haat ik. En dat is dieren slachten omdat hij zou ”moeten” van hun geloof. Dat is eeuwen oud, tijden veranderen. Of ze nu een dier binnen een dag eten of vlees uit de winkel kopen. Het is hetzelfde!
  En wat ik eigenlijk nog erger vind. is dat de dieren worden opgesloten in veel te kleine hokken en met teveel dieren samen zitten. Het is niet alleen het slachten, maar ook de stress en pijn van te voren.

 319. Onbegrijpelijk dat ze in Den Haag hier zolang over na moeten denken.
  Ik eet nu zelf tien jaar geen vlees en vis, als je dan zonodig een dood dier op je bord wil denk dan van tevoren wat langer na. Die mooie roze kipfiletjes bijvoorbeeld, waren ooit prachtige dieren met wel degelijk gevoel. Lamsboutjes, kalfsoesters, hiervoor zijn nog niet eens volgroeide dieren vermoord. Maar goed, ik dwaal af, het lijkt me duidelijk dat ik slachten alleen al afkeur, LAAT STAAN dat mensen het in hun hoofd halen om dit onverdoofd te doen.
  Echt te absurd voor woorden dat dit in 2011 nog kan….

 320. angelique zegt:
  30 oktober 2011 op 17:29

  BESCHERM DE DIEREN TEGEN DE BEESTEN!!!
  en opmerkingen over het zijn maar beesten enz… die mensen die zo denken hebben het verstand in de reet zitten en zijn ziek!! maar helaas is een groot gedeelte van de wereld al zo ziek…

  Helemaal gelijk 100%.

 321. Zo te horen hebben we hier te maken met een zeer gefrusteerd persoon, zelf militair of iets dergelijks Harold?
  Uitgezonden geweest? Duidelijk nu een zeer gevaarlijk persoon. Pas daar goed voor op..
  Want zulke domme opmerkingen over slachten maken zegt meer dan genoeg.
  En dat de eerste kamer hier nog over zou kunnen gaan twijfelen, onverdoofd slachten, om dit toe te staan
  is voor mij onmenselijk ( of juist menselijk ), wie weet.

 322. Het is om te janken dat de mens zichzelf (zijn ego)en zijn smaakpappillen zó belangrijk vindt dat er daarom gewoon dag in dag uit een holocaust voor dieren kan plaatsvinden! En om dat goed te praten er een (waarschijnlijk niet correcte vertaling van een) boek van duizenden jaren geleden erbij moeten halen? Dan zou je je pas rot moeten schamen, dat je om die geschriften, ‘recht’ zou hebben op het martelen en doden van dieren! Ik hoop van harte dat er voor zulke mensen inderdaad gerechtigheid komt in het hiernamaals, m.a.w. een brandende hel met dezelfde angsten en pijnen die de dieren zijn aagedaan! Amen,Allah en meer van die onzin!

 323. Veerle Maas zegt:

  Hoe kun je nu twijfelen bij dit wetsvoorstel?! Dit maakt me zo boos! Doorsturen naar iedereen die je kent!

 324. Kappen!
  Mensen uit de tweede kamer kappen!
  Zouden jullie het tof vinden dat jullie pijnlijk gedood worden zonder eerst verdoofd te worden?
  Jullie familie en vrienden kunnen voor jullie opkomen.
  Wie komt voor deze dieren op??

 325. DIT MOET GEWOON STOPPEN OM DEZE REDENEN EET IK GEEN VLEES !!!!!!!
  DIT MOETEN ZE BIJ DE MENSEN DOEN DIE DIT DE BEESTEN AANDOEN
  kom op hoor dit gaat gewoon veelste ver

 326. Redactie PiepVandaag zegt:

  Bericht van de redactie:
  Bedankt allemaal voor het reageren. Hou het alsjeblieft wel beschaafd allemaal. Persoonlijke aanvallen en schuttingtaal worden niet geplaatst. Bedankt voor jullie begrip.

 327. angelique zegt:

  BESCHERM DE DIEREN TEGEN DE BEESTEN!!!
  en opmerkingen over het zijn maar beesten enz… die mensen die zo denken hebben het verstand in de reet zitten en zijn ziek!! maar helaas is een groot gedeelte van de wereld al zo ziek…

 328. Helma Thijsse zegt:

  Laten al die gelovigen nou eens niet alles uit de bijbel of de koran halen, die bijbel is door 400 verschillende mensen in verschillende tijden geschreven en herschreven, dat is mij verteld want ik heb en de bijbel en de koran nog nooit in mijn handen gehad en als je voor je een dier gaat doden eerst een van die boeken door moet lezen doe dat dan eerst en laat die dieren leven. Verder heeft iemand al eens een dierbare terug gezien uit de “hemel”ik niet en ik wacht al 27 jaar, ga toch weg er bestaat geen hemel en geen hel en wat er nog meer zou moeten zijn.
  Maar er zijn wel dieren die ook gevoel hebben denk daar maar eens aan zonder dat verrekte geloof.

 329. marjolein zegt:

  Stop dierenleed.
  Dieren hebben gevoel en helaas geen stem dus ik stem voor hun voor een verbod.
  Het is beestachtig om dieren zo te behandelen.

 330. Als elk mens op de wereld vegatarisch zou zijn, dan zou er geen hongersnood meer bestaan.
  Om vee te voeden heb je gigantisch veel eten nodig. En maar 1/3 van dat voedsel dat we de dieren die geslacht worden hebben gegeven komt bij de mensen. Dus maar 1/3 van al het eten. Als mensen geen dieren meer gaan fokken voor het slachten zou er geen hongersnood meer bestaan en zouden de dieren ook geen pijn hoeven lijden.
  Ik bedoel maar. Hoe zou jij het vinden als je erachterkomt dat je je hele leven alleen maar leeft om opgegeten te worden?
  Hoe zou jij je daarbij voelen?

 331. INDD RESPECT VOOR DIEREN!!!!

  GEVOELOZE MENSEN DIE DIT DOEN!!!

  HIER MOET EEN EIND AAN KOMEN VIND IK!!!

 332. Ik heb getekend, en vind dat iedereen dat moet doen!
  afschuwelijk wat ze met die dieren doen.
  Ik hoop dat dit zo snel mogelijk verboden wordt!

 333. Het fokken van dieren om ze te doden is afschuwelijk.
  Het is zò makkelijk dieren te misbruiken, dus doen we dat maar.
  Fout parkeren mag niet, maar dieren fokken en afslachten wel.
  Hoe leg je dat je kinderen uit? In wat voor wereld leven wij?
  Internet heeft me wakker gemaakt, sinds zes jaar vlees-, stremsel-, leer- en gelatineloos.
  Zo ook mijn zoon. Wij, *’95 en *’68, zijn sterk en gezond, voor vleeseten
  heb je slappe excuses nodig, en die hebben wij niet.
  Respect voor dieren, zo moeilijk is het niet.
  Vlees eten en van dieren houden? Laat ons niet lachen!
  Met vriendelijke groet, en schoon geweten, Ronald Abelskamp.

  • Ronald, mooi wat je geschreven hebt, respect!

  • Het valt me op dat veel vegetariërs denken dat zij de enige mensen zijn die ‘het antwoord’ hebben……
   Hoezo een slap excuus nodig hebben om vlees te eten? Ik vind t lekker…en ja…wat kruiden enzo zijn wel nodig…
   Maar vleesvervangers en/of groenten zijn ook niet altijd even geweldig puur….dat is dus gewoon gezeur. ..
   Ik heb in ieder geval liever een stukje vlees waarvan ik weet dat t vrij en blij heeft rondgerend, dan één of andere biologisch gemanipuleerde groente….want ook daarmee wordt er veel gerotzooid.
   Dacht dat t ging om verdoven of niet verdoven…en niet om wel of niet vlees eten. Een uitgelezen kans voor mensen zoals jij…even prediken over hoe goed je zelf wel niet bent en hoe fout anderen…..typisch…..
   De mens is een omnivoor, get over it!!!!!! En JA, verdoven die hap!!!

  • Oh…en ik heb 2 honden waar ik zielsveel van hou én ik eet vlees…..in jouw boekje maakt mij dat dus…..mmm effe denken…hypocriet??
   Pfffffff…..’save some animals…eat a vegetarian!’

   • Beetje dubbel. Ik snap zoiets niet. Mensen die zeggen dat ze van dieren houden maar ze doen oogkleppen voor wanneer ze hun “lekkere”stukje vlees moeten missen. Wanneer je werkelijk geeft om dieren en je weet hoeveel leed dit stukje vlees kost dan kun je toch niet lekker meer eten? Ik denk dat er heel wat wordt verdrongen voor dit vlees ge-eet. Wat niet weet wat niet deert.. Hou maar lekker je oogkleppen op. Maar JIJ bent wel mede-verantwoordelijk! DOE IETS! Wees eens een HELD!

    • Wat nou ‘moet’? Ik moet helemaal niks missen….ik bepaal zelf wat ik wel of niet eet…dat laat ik me door niemand anders vertellen…. Ja ik hou van dieren en ja ik eet vlees….
     Wie ben jij dan om over mij, of wie dan ook, te oordelen? Alsof het niet eten van vlees het hoogste goed is op deze bol….
     Natuurlijk moet er een verbod komen op het onverdoofd slachten….maar dat heeft verder niks te maken met wel of geen vlees eten….pffffff…wordt zo moe van al die zelfingenomen vegetarische wereldverbeteraars…
     Ik heb t al eerder gezegd….een uitgelezen kans voor die lui om maar weer eens aan te tonen hoe geweldig ze zichzelf vinden.
     De mens heeft altijd dieren gefokt…voor voedsel, kledij en wat al niet meer……get over it!!!!

    • En trouwens….welke oogkleppen…ik heb de petitie getekend, en daar ging t hier om!!

 334. Jan Gerrits zegt:

  Bij mij gaat het er niet in, dat mensen welke in het huidige informatietijdperk leven, blijkbaar niet in staat zijn zich een eigen mening te vormen op basis van eigen waarneming. Men laat zich leiden door onmogelijk oude geschriften en zelfs daar staat niets in van hetgeen waaraan men maar aan vast blijft houden als het enige juiste. Als een computerprogramma tien jaar oud is wordt het niet meer als serieus bruikbaar gezien, waarom neemt men dan hetgeen er duizenden jaren geleden opgeschreven is dan wel zonder het zelfs maar te lezen blind voor waar aan.
  Mensen, daag je eigen brein eens wat meer uit, laat het doen waar het voor bedoeld is en maak eens wat vorderingen in je beeldvorming.

 335. Elisa van Rossum zegt:

  Echt gruwelijke beelden op het filmpje. Hoop dat er veel mensen zijn die zich dit dierenleed aantrekken en de petitie tekenen! Heb het topic uiteraard gedeeld op fb!

 336. Irene van Wingerden zegt:

  RESPECT VOOR DIEREN ….. DAT IS PAS EEN MOOI GELOOF..!!!!!!

 337. Sherry Conisbee zegt:

  For the world we live in, the best answer is not to eat meat at all, however it is slaughtered.

 338. Charlotte Wilson zegt:

  “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated”, Mahatma Gandhi.

  Meer hoef ik niet te zeggen.

 339. L.Bergen zegt:

  Zullen we gewoon in het algemeen stoppen met MOORDEN tbv onze niet noodzakelijke behoeften; vlees( onverdoofd en verdoofd vermoord ), bont, leer etc?!!

 340. Anne Marie van der Louw zegt:

  Als men maar realiseert dat het rituele slachten van dieren inmiddels gemeengoed is geworden, immers, er kan ook goed verdiend aan worden, DAT ZIJN TOCH DE PRIORITEITEN !!!!!nietwaar!! en daar gaat de 1e kamer toch echt niet tegenin, ook de kiezers moeten bepapt en nat gehouden worden jongens!!!!!!!!!tenslotte, velen moslims hebben de weg naar Nederland en laten we zeggen ook Europa gevonden, de discussie wat betreft de rituele slachting in het Joodse geloof is al lang ingedut maar daar komt wat ons betreft nu weer reuring in!!!!! en wij hopen dan ook dat er op tv/media een gesprek kan plaatsvinden tussen de gelovigen, met ritueel slachten in hun midden, samen met anders-denkenden, en een gedetailleerd verslag kan worden gegeven dmv een verplicht bezoek aan de slachthuizen en… vergeet niet de garages en balkon’s, en dan alternatieven worden aangeboden, opdat men nu eens met de tijd mee kan gaan;
  DUS geen grote messen meer in de kelen!!!!! …….en niet te vergeten; de BONT-industrie.

 341. Joke Brussen zegt:

  Eet geen dierenleed, eet GEEN vlees.

 342. Het is ongelofelijk dat door de jaren heen de dieren altijd maar moeten blijven lijden onder al die regeltjes en wetten die mensen zichzelf opleggen in verband met het geloof . Ook de bio-industrie moet stoppen . Waarom moeten mensen zo ongelofelijk veel vlees eten ? Mijn hart breekt voor al die arme dieren die alles aan ons geven en NIETS terugkrijgen behalve leed en pijn.

  • ik ben het helemaal eens met je caro. dieren geven je zoveel liefde en krijgen er indd vrij weinig voor terug,!! ik kan er met mijn verstand niet bij dat mensen tegen het onverdoofd slachten zijn,, wat hebben dieren in hemelsnaam misdaan? in mijn ogen helemaal niets !! het enige wat ze geven is liefde !! en wij horen dat terug te geven, maar in plaats daarvan krijgen ze leed en pijn. ik vind het verschrikkelijk !!

 343. Lisette Neuteboom zegt:

  Hebben de twijfels met godsdienstvrijheid te maken? Ik vind dat dieren daar buiten staan, die zijn zich niet bewust van welke God dan ook en behoren daarom tot geen enkele groepering. Je kan toch niet zeggen; die koeien zijn Katholiek en die schapen behoren tot de Islam? Mensen geloven, en dieren moeten daarom aan de gevolgen geloven. Ik heb absoluut respect voor een ieders geloof. Maar wanneer dit nadelige gevolgen heeft voor mens of dier, dan kom ik in opstand. En niet tégen de Islam, maar tégen het dierenleed wat er bij het slachten gepaard gaat. Geachte Eerste Kamer: een verbod om onverdoofd te slachten heeft in feite weinig van doen met de godsdienstvrijheid, maar des te meer om dierenleed. Jullie trekken het geloof niet in twijfel, maar het dierenleed. Ik hoop dat de twijfel om zal slaan in vastberadenheid om in te stemmen met het wetsvoorstel van Marianne Thieme.

 344. nicole michelet zegt:

  Veel mensen interpreteren dit verbod op onverdoofd slachten als een vorm van xenofobie.Neen,de vraag om dieren verdoofd te slachten heeft enkel en alleen te maken met bezorgdheid over dierenleed.Voor de gelovigen :denken jullie echt dat uw god van u eist dat u op gruwelike manier met dieren omgaat ?Ik denk het niet.

 345. Nederland was de eerste in zoveel zaken: homohuwelijk, euthanasiewet, abortuswet, etc. Vroeger waren we trots op dit land omdat we als eerste de ethische stappen namen naar een hogere graad van beschaving. Dat onderscheidde ons van andere landen. Vele landen volgden daarna onze stappen. Mijn boodschap aan de Eerste Kamer: laten we onze vooruitstrevende aard niet verliezen en laten we de stap nogmaals nemen!

 346. Decaluwe eric zegt:

  Wij willen een einde maken aan het dierenleed. Mensen denken met hun portemonnee, dat gaat ten koste van de dieren. We hebben het over een groot onrecht, dat veel zegt over onze samenleving. Wie beschaafd omgaat met dieren, gaat ook beschaafd om met elkaar.

 347. Help mee in grote getalen dit gruwelscenario wat men dieren aan doet te stoppen, onverdoofd ritueel slachten is misdadig en niets minder dan dat.

 348. Geachte mevrouw Karin Soeters,
  In het verleden heb ik mij dikwijls bezig gehouden met het oude testament. Omdat op dit moment het onverdoofd dan wel verdoofd slachten aan de orde is, heb ik mij de moeite gegeven om terug te keren in dit wijze boek en wel het hoofdtstuk Liviticus, waarin de wetten voor de Joodse gemeenschap staan opgetekend. De door Mozes gedecreteerde wetten. Er wordt met geen enkel woord over een verbod op verdoofd slachten gesproken, omdat meer dan 5000 jaar gelden er geen enkele kennis was over het verdoven. Daaruit volgt heel duidelijk, dat er geen sprake kan zijn van een verbod op verdoven. De schaal waarop er in de geïndustrialiseerde landen op dit moment dieren geslacht worden, kan met geen enkel voorbeeld uit de genoemde periode in het verleden vergeleken worden. Men kon toen niet anders het dier doden, zoals men het nu nog steeds wil. En daar ligt voor mij het zwaartepunt van het moeten invoeren van de verdoving. Het kan, en daar moet géén enkele redenering iets anders van willen maken. De Koran heb ik tot nu toe niet gelezen, maar ik ga er van uit, dat hierop de zelfde redenering toepasbaar is. Ter afsluiting: in landen, waar de industrialisatie nog niet is doorgedrongen, waar mensen nog in de natuuriljke staat leven, kun je niet anders verwachten, dat er nog sprake is van het op deze manier doden van dieren.

  • Beste Wessel,
   Waarom staat er in de bijbel; ‘gij zult niet doden’?
   Od staat er soms; ‘gij zult niet doden, maar de dieren doden, dat mag wel’?
   Staat er ‘gij zult niet stelen’ of staat er; ‘gij zult niet stelen, maar een
   dier het leven ontnemen ( is ook stelen) mag wel’.
   Of staat er in de bijbel; ‘bak er maar wat van, stelletje lapswanzen’?
   Ik eet al zes jaar geen dieren meer, en ben een sterke man van 2 meter en 110 kilo.
   Welk excuus heeft men om vlees te eten? Het smaakt naar niets zonder de kruiden.
   Internet heeft me wakker gemaakt met de afgrijselijke filmpjes, wat ben ik dom geweest!
   Vriendelijke groet en alle goeds, Ronald Abelskamp.

   • Stephanie zegt:

    Wat een domme opmerkingen Ronald…. I.W. Wessel zegt juist dat er een verbod mag komen en dat dat volgens de Bijbel ook gewoon kan. Dat betekent dus dat er voor Joodse mensen geen bezwaar zou moeten zijn om te verdoven. Dat is juist heel positief! Jammer dat jij er op deze manier iets negatiefs van maakt. De mens heeft snijtanden en maalvlakken, dat betekent dat we alleseters zijn. Er zijn misschien tegenwoordig vleesvervangers, maar in de tijd van de Bijbel hadden ze geloof ik nog geen Quorn….

  • Bah bah bah….nog zo iemand die t niet snapt. Wetten volgend die ik weet niet hoelang geleden geschreven zijn…..
   Wetten uit een boek dat al voor heel wat oorlogen heeft gezorgd….man, denk toch eens gewoon met je eigen verstand na, zonder één en ander gelijk te verdedigen met behulp van de.bijbel…..
   Waarom moeten die dieren op die manier aan hun einde komen? Omdat Mozes het zo wou? Wat een onzin….
   Nee natuurlijk predikte Mozes geen verdoving….in die tijd was er dat ook nog niet….de industrialisatie had ook toen nog niet toegeslagen…. Wel raar dat je jezelf tegenspreekt, vooral omdat je heel duidelijk wil laten zien dat je weet waar je over praat….
   Oh en trouwens…de Koran is op een aantal dingen na hetzelfde als ons oude testament.

  • Beste mijnheer of mevrouw Wessel,

   U heeft het heel mooi opgeschreven maar ik ben bang dat het niet voor iedereen even duidelijk is! Jammer vd reacties want de bedoeling is goed!

   Dit is overigens wel een leuke tekstverklaring!

 349. Corka Vink zegt:

  Werkelijk weerzinwekkend, dat mensen een dier dit kunnen aandoen.

 350. P.Hoezen zegt:

  Als je ook maar een beetje beschaving in je hebt,
  ga je geen weerloze dieren onverdoofd slachten.

  • Zal mij een worst wezen. Slachten maar, het zijn beesten. Worden aan het slagveld militairen eerst verdoofd voor ze worden “afgeslacht”. Werden slaven door hun blanke meesters eerst verdoofd voor dat ze onnodige lijfstraffen onder gingen. Doe niet zo kleinzielig man.

   • egelprik zegt:

    Misschien kun je beter op Geenstijl gaan trollen.

   • Ga jij maar lekker gauw je kiloknaller halen en eet smakelijk!

   • ja omdat jij geen gevoel in je lijf hebt andere gelukkig wel .Maar ja als je niet verder bent gekomen als de lagere school kan je ook niet verder denken en geef je van deze domme reactie”s

   • Wat een redenatie zeg, alsof waar u het over hebt normaal is, we moeten vooruit en niet achteruit!

    • Daar sluit ik mij volledig bij aan , we leven toch niet meer in de middeleeuwen ,!

   • V.Hamminga zegt:

    Is dit nu om een reactie uit te lokken, of heb je bij de IQtest 50 gescoord?

   • Wat ben jij dom…en zielig..en vooral zelfingenomen..als ik het maar goed heb..!! Stumper

   • wat ben jij voor ene gevoelloze zak!

   • Bianca Mol zegt:

    Ow Harold, dus het is niet erg omdat het al eerder is gebeurd bij slaven en nog steeds gebeurd bij militairen?Dus iemand mag jou ook afslachten zonder verdoving omdat het al een keer gebeurd is? En de reactie het zijn maar beesten, vind ik beestachtig…Ik hoop dat je inziet dat jouw reactie toch heel kortzichtig is, dat beesten gevoel hebben en beter verdienen.

   • marjolein zegt:

    Harold wat een absurde gedachtegoed heb jij.
    Met militairen vergelijken tjonge jonge echt weer bijdehande opmerking.
    Echt wat een niveau zeg appels met peren vergelijken.
    Je bent echt een Beest als je zoiets als onodig dierenleed goedkeurt.

   • Gatver…wat een beestachtige opmerking.
    Dus als jij ooit een operatie moet ondergaan…ook maar onverdoofd he?

   • Nee Harold, slavernij is niet goed te praten maar ja het is het verleden en daar moeten we mee leven hoe beschamend ook, militairen daarentegen zetten een handtekening en zijn volwassen !! Maw, niet zeuren dan !! Ik ben zelf ook uitgezonden geweest naar Afghanistan, Irak etc en heb genoeg gezien. Dus Harold…. GROW UP !!

   • Ik vind het eigenlijk een kinderachtige reactie wat jij hier geplaatst heb. tuurlijk jij mag denken hoe je denkt maar het feit dat jij begint over het verdoven van millitairen (?)… Wij mensen kunnen voor onszelf praten maar ik denk dat jij net zo goed als ieder ander wet dat wij Nederlanders ook graag voor een ander praten evenals voor de dieren. Als je die foto’s op de voorgrond zie dan snap ik niet dat ik nog vlees eet vN deze dieren die zo afgeslacht worden. Dus niet vrijwillig het “slagveld” ingaan zoals jij beshrijft. Rhino about of because hou can!

   • angelique zegt:

    ga inderdaad ergens anders die onzin uitkramen joh!! zielig figuur!!

   • Harold, wat ik nu lees schiet bij mij in het verkeerde keelgat.WALGELIJK!!
    Jij hoort niet in dit rijtje thuis van het dierenleed.Als je om een of andere reden gefrustreerd bent ga dan niet hier tekeer als een beest. Gedraag je liever als een mens met HART voor mens en dier.
    Kom maar terug als je het een van het ander kunt scheiden.Of .. wilde je graag de aandacht ??
    Die heb je al teveel gehad, maar nu nog op een positieve en respectvolle manier voor mens en dier.Doe eens iets goeds voor de dieren , want het zijn ook levende wezens op deze planeet.
    Wordt weer respectvol naar de wereld waar we allemaal een onderdeel van zijn. OOK JIJ……..

   • Euhh…Harold…je snapt t niet helemaal hé?
    Dwaas…..

   • Anja Janssen zegt:

    Beste Harold,

    Je haalt een paar dingen door elkaar denk ik, degene die vechten aan het front, die doen dit, uit een overtuiging, maar zeer zeker uit eigen vrije wil. De slaven, is uit een heel ander hout gesneden en is ook afgeschaft, niet zomaar hoor, maar precies de reden, die je aanhaalt, omdat het zo laag was, deze mensen werden niet als mensen behandeld. Dit willen wij dus wel voor de dieren, om de zelfde reden als dat we de slavernij hebben afgeschaft, om dat het niet van deze tijd is. Het is uiters respectloos naar de dieren. Het is namelijk niet nodig, dat de beesten pijn lijden, als we een mens in laten slapen, doen we dit ook met een overdosis morfine, humaan dus en dat willen wij dus ook voor de beesten. Denk daar dan maar eens over na, voor dat je weer wat gaat bleren….

   • will klaassens zegt:

    Harold je bent hier niet op de goede plek en mensen zoiemand is eigenlijk niet de moeite van het reageren waard!!

   • Vreselijk Harold wat jij hier schrijft.Misschien is het om een discussie te openen,maar dan vindt ik het een kortzichtige manier van opmerking maken,want ik wordt al misselijk als ik aan onverdoofd slachten denk,laat staan hoe jij erover schrijft.Walgelijk gewoon!

    • Vreselijk inderdaad wat jij schrijft Harold.
     Ik ben zelf vegetarier en hou heel veel van dieren.
     Wat jij schrijft vind ik echt vresenlijk.
     Wie zo denkt heeft geen hart in z,n lijf.
     En behoort niet op aarde thuis.
     Dieren hebben gevoel en verdienen een goed leven.
     En dat is niet met jou in de buurt.

   • Sorry, maar kiloknallers worden zelfs verdoofd……

   • Stoer hoor, stakker. Maar je krijgt wel lekker veel aandacht. Ik weet dat je er niets van meent.

   • He.. Harold….

    Hou het kort…..Mensen hebben keuzes…..dieren niet…daar maken de mensen keuzes voor… duidelijk???

   • Hier moet ik even op reageren, wat betrefd de reactie van Harold, dit zijn juist de mensen die dus onze wereld helemaal naar de knoppen helpt, dieren hebben gevoel, mensen ook, dieren kunnen niet zeggen wat ze voelen, mensen wel, dat is wel duidelijk, dieren kunnen ons laten zien wat ze denken, als je goed naar ze kijkt, dan zie je de pijn in hun ogen, wie dit niet wilt zien, heeft geen gevoel in hun lichaam en vooral niet in hun ziel. daarom gaat het niet goed met onze wereld, wij mensen doen ons dit zelf aan, hier kunnen de dieren niets aan doen, waarom laten we de dieren niet met rust, en waarom werken we niet aan de mensen hun doen en laten, dan wordt het een wereld zonder geweld, hoe mooi zou dat zijn, we hebben onze hersenen niet voor niets gekregen toch, doe er dan ook wat mee!!! en Harold veel succes in je kille verdere leven, ik ben in ieder geval blij dat ik je persoonlijk ken,

   • A. Colet zegt:

    zielig ben jij , ongeloofelijk zielig .

   • Jacqueline zegt:

    Harold wat ben je toch een egoïstisch smerig mannetje. Aandacht dat is wat je waarschijnlijk te kort komt (slecht jeugd gehad misschien, of een mislukte relalatie?) Volwassenen kunnen een keuze maken dieren (en ook kinderen) niet. Slavernij is gelukkig al voor een groot deel afgeschaft, maar ook daar ligt nog een hele weg te gaan. Kijk mijn naar bijvoorbeeld de kindsoldaten of kinderarbeid maar iedere voor vorm van onderdrukking en mishandeling moeten we tegengaan. Alles wat leeft heeft gevoel anders kan het niet groeien en leven. Heb je huisdieren? Waarschijnlijk niet, want mensen zoals jij gaan alleen voor hun eigen luxe, gemak en voordeel. Stumper. Trouwens figuren zoals jij zijn of worden misdadigers. Of zijn emotionele autisten maar daar zijn behandelingen voor (misschien een idee)

   • Harold simpele ziel dat je er rond loopt.
    Millitair worden is een keus. Je kent de risico’s. Ook dat je kunt sterven tijdens een oorlog.
    En wat betreft de slavernij . Die barbaarse cultuur is niet voor niks geëlimineerd uit onze samenleving.
    Maar als jij dat onzin vindt, prima.

  • Oh jah, mensen laten we stoppen met reageren op Harold, dat zijn van die types die ‘kicken’ op onze reacties ! Je kent ze wel, van die dierenbeul en mishandelingsverhalen in de krant !!

 351. U heeft meer succes als u de petitie met “doorsturen” aanvult.