Vandaag hebben diverse organisaties, waaronder zuivelondernemingen, retailers, organisaties van melkveehouders, maatschappelijke organisaties, overheid en wetenschap, het Convenant Weidegang ondertekend. WSPA (World Society for the Protection of Animals) heeft besloten niet mee te doen aan dit initiatief van de Duurzame Zuivelketen. Het is volgens de organisatie een gemiste kans.

Koeien in de wei
©cc Milieucentrum Utrecht

Met het convenant willen de ondertekenaars een nieuwe impuls geven aan weidegang. Meer dan een kwart van de melkkoeien komt namelijk nooit meer buiten en staat het hele jaar op stal. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk zal toenemen. Het doel is om koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en ten minste het huidige aantal melkveebedrijven met weidegang te handhaven.

WSPA vindt het een nobel streven van de betrokken partijen, maar is van mening dat het convenant geen belangrijke bijdrage zal leveren aan het gestelde doel. Er worden namelijk geen concrete toezeggingen gedaan. Maatschappelijke organisaties, zoals WSPA, wordt enkel gevraagd consumenten te beïnvloeden om meer weidezuivel te kopen. Maar deze organisaties hebben ook als taak om het bedrijfsleven en de politiek te beïnvloeden en te stimuleren, aldus WSPA.

Bovendien is ook de rol die van de overheid wordt gevraagd te beperkt. Die zegt alleen toe duurzaamheid te stimuleren binnen de kaders van het Europees Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Er wordt geen enkele stok achter de deur gezet, terwijl dit onmisbaar is voor een succesvol convenant. De overheid zou moeten toezeggen dat –  als er onvoldoende gebeurt om de koeien buiten te houden en te krijgen – weidegang  afgedwongen zal worden door bijvoorbeeld wetgeving, vindt WSPA.

Bron