De komende vijf jaar moeten er 380.000 ganzen worden vergast. Wat is dat toch raar om zo op te schrijven. Het lijkt wel of het niks meer is dan een rekensommetje… Een kosten en baten analyse. Dat het gaat over 380.000 individuen lijkt men niet te beseffen.

Hand en poot
Foto: BrittneyBush via photopin cc

Ergens ook wel logisch, want het merendeel van onderzoek, wetenschap en daaraan gekoppelde opleidingen is ook gebaseerd op het feit dat mensen en dieren anders zijn. Wij hebben een eigen mening en dieren niet. Zij kunnen niet nadenken, wij wel. Omdat we geleerd hebben te denken vanuit dat grote verschil, kunnen we ook dit soort hele rare beslissingen nemen.

Het denken vanuit het verschil rechtvaardigt immers het besluit tot doden. Dagelijks werk ik met allerlei verschillende honden en ik kan toch echt niet anders dan tot de conclusie komen dat zij echt wel allemaal een mening hebben! Niet zo complex als wij in onze wereld, maar reken maar dat het allemaal individuen zijn met een eigen karaktertje! Op het moment dat je dit besef hebt, krijgt het euthanaseren van dieren ineens een hele andere lading. Als mensen zouden leren te denken in overeenkomsten in plaats van verschillen, zou het een stuk lastiger worden om te besluiten het individu te doden.

Dagelijks worden er bijvoorbeeld honden geëuthanaseerd omdat men bang is geworden voor hun gedrag. Vaak volgen er dan allerlei semiwetenschappelijke meningen en worden er onderzoeken aangehaald met als enige doel het rechtvaardigen van het doden van de hond. Maar de reden blijft toch echt angst! Het wegnemen van het gevoel van angst lijkt dan het belangrijkste te zijn geworden.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn werk niet zou kunnen doen als ik geen angst zou hebben. Regelmatig moet ik de confrontatie aangaan met een zeer agressieve hond omdat het enige alternatief dat het dier heeft gekregen euthanasie is. Doe ik het niet, dan haalt de hond het einde van de dag niet. Angst heb ik hierbij hard nodig omdat het mijn zintuigen verscherpt en me, door een stoot adrenaline, meer snelheid geeft. Angst is een fijne emotie als je ermee om hebt leren gaan en het daardoor vol kan benutten.

Bert van Straten – mensen en dieren zijn verschillend… toch? from PiepVandaag on Vimeo

Als we het door het verschil tussen ons en dieren al kunnen rechtvaardigen om honden, die zo’n belangrijke plaats in onze samenleving hebben, te mogen doden als ze even niet aan de maatstaf voldoen… waar blijf je dan als gans?  Ook voor ganzen geldt dat er mensen zijn die bang voor ze zijn, bang dat ze schade maken, bijvoorbeeld aan oogst of vliegtuigen, en daarom moeten ze dood. Ook hier worden allerlei semiwetenschappelijke onderzoeken aangehaald om te rechtvaardigen de dieren te doden, maar het blijft angst!

Ook ganzen zijn gewoon individuen met een eigen mening, het zijn zelfs dieren die hun hele leven als partner bij elkaar blijven, hoezo geen mening?!

Zouden we leren om te denken in overeenkomsten in plaats van verschillen, dan kan het toch niet anders dan dat we veel zorgvuldiger om zouden gaan met de dieren om ons heen? Met deze gedachte reageerden we op een melding “Gans in nood”.

©PiepVandaag.nl