Natuurbeschermers vragen de EU op te treden tegen de voorjaarsjacht op Malta. Vijfduizend duiven zullen worden afgeschoten. De Maltese regering is het enige EU-lid dat de plezierjacht op trekvogels toestaat.

Zomertortel - tortelduiven
Zomertortel | Foto: Jac. Janssen / Foter.com / CC BY

De tortelduif staat op de IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten waarop alle beschermde trekvogels genoemd worden. Maar Malta lijkt zich ondanks alle protesten hier niets van aan te trekken en staat de dood van 5000 tortelduiven toe. Malta kent een enorme jagerstraditie. Nergens wordt zoveel voor het ‘plezier’ geschoten als daar. Met als resultaat dat er enorm veel zomertortels worden gedood. Een vogelsoort die er heel slecht voorstaat.

Jagerslobby
Natuurbeschermers roepen de EU op om actie te ondernemen tegen Malta. Mark Sultana van Birdlife Malta:

“De overheid heeft de verkeerde politieke beslissing genomen. In heel Europa is de tortelduifpopulatie is met meer dan een derde gedaald in de afgelopen zestien jaar. De vogels zijn officieel tot beschermde soort verklaard, er is geen enkele manier waarop deze jacht als duurzaam kan worden aangemerkt, toch lijkt dat Malta niet tegen te houden. Malta heeft toegegeven aan de luidruchtige jagerslobby. De jacht op trekvogels in het voorjaar is verboden. Malta zou kunnen worden beboet door de EU. De EU heeft het wettelijke recht om dat te doen, maar of zij ook de wil heeft is een heel ander verhaal.”

Tussenstop wordt eindhalte
Duizenden tortelduiven gebruiken Malta als een halteplaats op hun route naar het zuiden. De vogels zijn kwetsbaar en een makkelijke prooi voor de jagers, die weten precies wanneer en waar de duiven overtrekken. Volgens de jagers zijn niet meer dan vijfduizend dieren afgeschoten de aflopen vijf lentes, officieel werden 4131 gedode vogels geregistreerd. Birdlife Malta twijfelt aan de juistheid van deze cijfers. Het is bizar dat Malta het enige land in de Europese Unie is, waar in het voorjaar gejaagd mag worden op duiven. Er wordt trouwens niet alleen een voorjaarsjacht gehouden in Malta, er is ook een najaarsjacht. Er zijn onbevestigde geruchten dat EU-commissaris van Milieu, Karmena Veltu, als Maltees meewerkt aan de uitzonderingspositie van de jacht op Malta.

Petitie
Er is een petitie in het leven geroepen om de Maltezer moord op de tortelduiven te stoppen. Deze is hier te tekenen.

Bron: TheGuardian.com ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema