Natuurbeschermers vragen de EU op te treden tegen de voorjaarsjacht op Malta. Vijfduizend duiven zullen worden afgeschoten. De Maltese regering is het enige EU-lid dat de plezierjacht op trekvogels toestaat. De tortelduif staat op de IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten waarop alle beschermde trekvogels genoemd…