Bij een niet nader genoemde Nederlandse school heeft een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) deze zomer een aantal ernstig verwaarloosde dieren aangetroffen. Dit gebeurde na een melding via telefoonnummer 144. Opvallend detail is dat de school onder meer lesgeeft in dierverzorging.

verwaarloosde dieren
Drie verwaarloosde konijnen en een kip (foto is illustratief) | Foto: Pixabay

Volgens de LID ging het om drie konijnen en een kip, die ziek waren maar geen professionele medische verzorging kregen omdat daar volgens de school geen geld voor was. De school kreeg van de RVO de opdracht om de verwaarloosde dieren naar een dierenarts te brengen en diens behandelplan op te volgen. De inspecteur:

“Ik ben hier erg van geschrokken. Je verwacht dat ze bij zo’n opleiding het goede voorbeeld geven!”

Geëuthanaseerd
De kip bleek afgestorven poten te hebben en moest daarom geëuthanaseerd worden. Dat gold ook voor een van de konijnen. Het dier leed onder een vergevorderde tumor in de buikholte en kon niet meer geholpen worden. Een ander konijn had een ontstoken oog en het derde konijn last van traanogen. Volgens de verantwoordelijke op de school was dat ‘een jaarlijks terugkerend probleem’.

Andere dieren op de school waren er gelukkig wel goed aan toe, maar deze maand controleerde de LID opnieuw of de twee zieke konijnen de voorgeschreven verzorging ook daadwerkelijk kregen. Tijdens de controle bleek dat het een stuk beter met ze ging, maar er werden toch weer zaken aangetroffen die de aandacht trokken. Zo zaten sommige konijnen zonder drinkwater, wat opnieuw een bestuurlijke maatregel van de RVO opleverde en tevens een proces-verbaal. Voor een school die dierverzorging in het lesprogramma heeft betekent dat een dikke onvoldoende en een reden om zich diep te schamen.

Melden
Neem bij verdenking van dierverwaarlozing of andere vormen van dierenmishandeling altijd contact op met de dierenpolitie via telefoonnummer 144.

Bron: Dierenbescherming ©AnimalsToday.nl Bart van Riel