In Botswana is de overheid van plan een controversiële veiling te houden waarin vergunningen worden verkocht om op olifanten te jagen.

olifanten
Levens van 83 olifanten op het spel door veiling in Botswana | Foto: publiek domein (CC0)

Het is nog onduidelijk wanneer de veiling precies plaatsvindt, maar het Ministerie van Milieu en Toerisme promoot de veiling in een bericht op sociale media. Daarin valt te lezen dat er zes “olifantenjacht pakketten” zijn en zelfs twee pakketten met meerdere diersoorten. In totaal gaat het om 83 olifanten. De veiling heeft twee fasen, de eerste is voor bedrijven die door de lokale bevolking worden gerund, zoals reisorganisaties. Mochten er nog pakketten overblijven, dan mogen ook andere bedrijven die in Botswana zijn gevestigd, meedoen. De vergunningen zijn geldig tussen 5 april en 31 december 2022.

Volgens de National Park Authority, die onder het ministerie valt, gaat de opbrengst van de veiling naar natuurbehoud. Dierenorganisatie Future for Elephants heeft uitgerekend dat elke olifant zo’n acht duizend euro oplevert en dat “het twijfelachtig is waar het geld naartoe gaat.”

Verbod

In mei 2019 hief Botswana het verbod op de trofeejacht op. Dat verbod gold sinds 2014. Plattelandsgemeenschappen waren blij met dit nieuws, omdat er regelmatig mens-olifant conflicten waren. Ze hoopten dat met de terugkomst van de commerciële jacht, de dieren meer op een afstand bleven van dorpen en boerderijen. Maar volgens Audrey Delsink van Humane Society International is jagen helemaal geen effectief middel voor het verminderen van mens-olifant conflicten op de lange termijn.

Genenpool

Alleen dit jaar al heeft de overheid 287 vergunningen voor de olifantenjacht afgegeven. In een bericht op social media zei Future for Elephants het volgende:

“Sinds de terugkomst van de trofeejacht en de komst van een nieuwe regering, is de stroperij in Botswana geëscaleerd. Dit zet de olifantenpopulatie nog meer onder druk, die al te maken heeft met andere bedreigingen.”

Volgens directeur Heike Henderson is er een groot risico op negatieve effecten op de genenpool van de dieren, omdat de grootste en mooiste olifanten worden gedood bij de trofeejacht. De organisatie vreest ook dat er over tien jaar geen volwassen olifanten meer leven in het land.

Vorige veiling

Begin 2020 was er ook al een veiling. Toen beargumenteerde een van de betrokkenen dat de veiling geen probleem was, omdat de populatie meer dan 100.000 bedroeg. Hierdoor vielen de dieren in het land niet onder bedreigde diersoorten. Volgens de man was de jacht op olifanten een “duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen”. Hoewel het Afrikaanse land de grootste olifantenpopulatie ter wereld heeft, gaat het slecht met de dieren. Het afgelopen jaar zijn er namelijk veel olifanten op mysterieuze wijze gestorven.

Bronnen:

Namibië verkoopt 57 levende olifanten

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma