Foto: WikiMedia Commons

2011 blijkt een goed beukennotenjaar te zijn geweest. Niet alleen dragen de beuken meer noten, ook zijn de noten zwaarder dan voorgaande jaren. Dit is goed nieuws voor verschillende diersoorten, waaronder wilde zwijnen, eekhoorns, muizen en de koolmees. Extra goed nieuws is dat het aantal goede jaren voor de beuk toeneemt.

Uit onderzoek van de Zoogdiervereniging is gebleken dat wanneer beukenbomen veel en zware noten dragen, dit een positief effect heeft op de voortplanting van wilde zwijnen. Ook is de overlevingskans van de zwijntjes in deze jaren significant beter. De beukennoten zitten vol met eiwitten, koolhydraten en vetten, welke onmisbaar zijn voor een voedzaam zwijnen-dieet.

Ook de rode eekhoorn doet het opvallend goed in een mastjaar, een jaar waarin beuken extreem veel en zware noten dragen. Normaal gesproken krijgt een rode eekhoorn één keer per jaar jongen, waar het in een mastjaar vaak twee keer jongen werpt. Tevens neemt het aantal muizen toe, waardoor bijvoorbeeld boommarters en roofvogels meer te eten hebben.

Op de Veluwe gebruikt het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) de beukennoten al 35 jaar in hun onderzoek naar de aanpassing van koolmezen aan de klimaatverandering. Het gewicht van geraapte beukennoten op geselecteerde percelen wordt vergeleken met het overlevingssucces van koolmezen. Hieruit blijkt dat er in het jaar volgend op een mastjaar meer koolmezen zijn, omdat de vette noten hun overlevingskansen in de komende winter verbeteren.

Omdat 2011 een mastjaar is geweest, is de verwachting dat we dit jaar veel nestelende koolmezen kunnen verwachten. Het uitblijven van de winter eind 2011 heeft de mezen ook langer de kans gegeven zich te goed te doen aan de beukennootjes.  De winterperiode afgelopen maand heeft het de mezen echter weer moeilijker gemaakt om voedsel te vinden. Enkel het komende voorjaar kan uitsluitsel geven hoe waardevol de beukennoot het afgelopen jaar is geweest voor onder andere de koolmees.

Bron: Natuurbericht.nl