Leonie VesteringDe expertise van Professor Smalhout ligt duidelijk niet bij het welzijn van dieren. Zo blijkt uit een column van zaterdag 19 mei jl. in de Telegraaf waarin hij handig omspringt met de naam van ons goede doel. Zo kopt Smalhout zaterdag fanatiek: Dierenactivisten moeten de tent uit. Eerder noemde hij onze organisatie nog “dierenwelzijnsmaffia”. Het is duidelijk dat de professor geen problemen ziet in het gebruiken van wilde, niet-gedomesticeerde dieren voor entertainment, maar ik verbaas mij erover dat Smalhout hiervoor geen argumenten aandraagt.

In zijn column gaat Smalhout uitvoerig in op het zware bestaan van circusmedewerker maar schetst op agressieve wijze een negatief en onjuist beeld over dierenbeschermers. Mensen die ondanks eindeloze weerstand de hoop niet opgeven om op te komen voor het welzijn van dieren. Mensen die vaak naast circusdieren ook actief zijn om het welzijn van andere dieren of mensen te beschermen. Mensen die graag zien dan anderen op een respectvolle en waardige manier behandeld worden, en zo ook met anderen omgaan. Mensen die eigenbelangen veelal opzij schuiven om op te komen voor de belangen van anderen.

In deze tijd waarin zelfs de machtigste dieren als olifanten en leeuwen gedomineerd worden door de mens, is het hoopvol dat er mensen zijn die opkomen voor het welzijn van dieren. Ook voor het welzijn van meer dan 250 wilde dieren in circussen in Nederland. Wilde Dieren de Tent Uit is dan ook dankbaar voor haar vrijwilligers en donateurs die net als wij een einde willen maken aan dierenleed voor entertainment. Dat doen wij niet door de vreemde activiteiten die Smalhout omschrijft in zijn column, maar door politieke lobby, campagnes en het creëren van bewustwording bij het publiek, zo nodig 24 uur per dag – 7 dagen per week.

In een brief uit 2008 aan Wilde Dieren de Tent Uit verklaart Smalhout de vijf vrijheden van Brambell te onderschrijven. Zo zou volgens hem dieren vrij moeten zijn van:

  1. dorst, honger en onjuiste voeding;
  2. fysiek en fysiologisch ongerief;
  3. pijn, verwondingen en ziektes;
  4. angst en chronische stress;
  5. om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen.

Echter geeft Smalhout ook aan “dat reizende circussen niet altijd in staat zijn om zich hieraan te voldoen.” Welnu, beste professor, dit is juist hetgeen waar Wilde Dieren de Tent Uit zich sterk voor maakt. Ondanks de beste intenties van de circusmedewerkers brengt het gebruiken van wilde dieren in circus onoplosbare problemen met zich mee. Denk maar eens aan de noodgedwongen kleine kooien wegens de wekelijkse transport, het transport zelf of de training om een wild dier een onnatuurlijk kunstje aan te leren. Het gaat niet om het harde werk van circusmedewerkers, maar om het welzijn van dieren die niet gekozen hebben om deel uit te maken van de show. Ook wij zijn, net als u, fan van het circus. Maar dan wel een circus zonder wilde dieren.

Wilde Dieren de Tent Uit

©PiepVandaag.nl Leonie Vestering, directeur Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit