De Schotse regering heeft aangekondigd dat in 2011 tijdens vijftien onderzoeken op zee enkele zeldzame soorten zijn ontdekt, waaronder  de waaiermossel (atrina fragilis), die tot 48 cm lang kan worden en die het grootste schelpdier van Schotland is. Een andere ontdekking was het lancetvisje (amphioxus), een “vis” zonder gezicht en hersenen. Men denkt dat deze een vertegenwoordiger is van de eerste dieren die een ruggengraat ontwikkelden.

Lancetvisjes zijn eigenlijk helemaal geen vissen, en zelfs niet eens gewervelde dieren; eerder een voorstadium daarvan. Ze hebben wel een holle buis met een zenuwbundel in hun rug (de zogenaamde chorda), die aan de kopkant zelfs een kleine verdikking heeft, maar wervels of andere botten ontbreken, evenals ogen, vinnen en kieuwen. De centimeters lange diertjes leven verborgen in de zeebodem, waar ze plankton uit het water filteren.

Het is ongeveer 550 miljoen jaar geleden dat de groep waarin zowel de gewervelde dieren als de lancetvisjes thuishoren, de chordata, zich begon te splitsen. En terwijl de rest van de dieren enorme veranderingen ondergingen, zijn de lancetvisjes gewoon zichzelf gebleven.

De Schotse minister van milieu Richard Lochhead zei in een verklaring: “In deze tijd, waarin alle landen van de wereld heel goed in kaart zijn gebracht, is het verbazingwekkend om er achter te komen dat er nog zoveel onder de golven verborgen zit dat nog niet ontdekt is. De wateren rondom Schotland hebben een rijke biodiversiteit en het is onze verantwoordelijkheid om deze kwetsbare habitat te beschermen. Daarom hebben we ons zeeonderzoek geïntensiveerd en zijn we plannen aan het maken om onze kennis van de Schotse wateren in 2012 uit te breiden”.

Bron: Science News Blog