Na het wereldwijd verzamelen van data in de afgelopen twee jaar, hebben wetenschappers en manier gevonden om de gezondheid van de oceanen te meten. Belangrijk aspect hierin is dat de gebruikte modellen de mens herkennen als onderdeel van het maritieme systeem.

Oceaan
Foto: Flickr|Chibcha

Er worden tien manieren gemeten hoe mensen profiteren van de oceanen, variërend van werkgelegenheid tot voedselvoorziening, maar ook de esthetische waarde. Daarnaast wordt gekeken naar biodiversiteit en de mate van vervuiling in het water. Om aan al deze gegevens te komen wordt gebruik gemaakt van economische informatie afkomstigs van de Verenigde Naties, maar ook satellieten worden ingezet. Hiermee kunnen temperatuur, verhouding ijs/water en UV-straling gemeten worden.

Voorheen waren onderzoeken met name gericht op de mate van schade die door de mens wordt aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van vervuiling of uitroeien van diersoorten. Met de nieuwe index wordt inzichtelijk hoe het ene gebruik van water van invloed kan zijn op het andere. Zo kunnen landen voor zichzelf bepalen wat ze belangrijker vinden.

Half augustus werden de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd met een gemiddelde score van 60 op een schaal van 0 tot 100, waar 100 de beste score is. Van de 133 landen met kusten aan de oceaan varieerden de scores van 36 tot 86. Maar wat betekent een globale score van 60? Volgens projectleider Benjamin Halpern laat een dergelijke score ruimte voor verbetering, maar is het niet slecht.

“Het is in ieder geval geen 10 of 15.”

Verbetering kunnen we met name vinden in duurzaam vissen en het terugdringen van het verlies van aan de kust gelegen leefgebieden. Dit zijn over het algemeen dure investeringen, waardoor met name de rijkere landen al een hogere score hebben. Uitzonderingen zijn Singapore (42) en Polen (48), vooral omdat ze weinig voedsel uit de wateren rondom hen halen. Ook de Seychellen (73) en Suriname (69) scoorden relatief hoog, vanwege onder andere duurzaam oogsten van maritieme producten en bescherming van de kustgebieden.

De bedoeling van de onderzoekers is het de indexscores jaarlijks te vernieuwen, zodat landen vrij snel kunnen zien of genomen maatregelen effect hebben.

Bron ©PiepVandaag.nl Franca Krijnsen