De stijgende concentratie CO2 in de lucht zorgt ervoor dat planten minder water gaan verdampen. Hierdoor zullen er ook minder wolken ontstaan. Dit komt naar voren in een onderzoek van Wageningen University en de Max Planck Instituten voor Chemie en Meteorologie in Duitsland. 

Wolken
Foto: Flickr/NCBrian

Warme lucht kan meer water bevatten dan koude lucht. Wanneer de temperatuur van de atmosfeer onder invloed van het broeikaseffect stijgt, zal ook de vochtcapaciteit van de atmosfeer toenemen. Planten vormen een grote leverancier van dat vocht. Maar hun bijdrage is bij een hoger CO2-gehalte van de atmosfeer lager dan verwacht. De miniscule poriën in bladeren – huidmondjes of stomata -sluiten zich wanneer het CO2-gehalte in de omringende lucht stijgt, waardoor het water in de bladeren niet kan verdampen. In een bosgebied met de miljarden zich sluitende huidmondjes blijft het vochtgehalte zo laag dat de overdag opstijgende lucht minder wolken zal vormen.

Wolken zorgen ervoor dat zonlicht teruggekaatst wordt. Bij een blauwe hemel bereikt meer zonlicht de aardbodem, waardoor die opgewarmd wordt. Doordat warmere lucht nabij het aardoppervlak ook meer atmosferische turbulentie veroorzaakt wordt er per saldo meer warmte, maar minder vocht getransporteerd. De aarde en de atmosfeer warmen dus op door hun reactie op de hogere CO2-niveaus, zo concluderen de onderzoekers in hun rapport. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een nieuw computermodel CLASS.

Bron: Wageningen University ©PiepVandaag.nl