Een groep van 29 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen is zaterdag aangekomen in Spanje, nadat ze een dag onderweg zijn geweest. In het voorjaar verhuizen zo’n 150 koniks naar het Naliboksky-woud in Wit-Rusland. Dit heeft Staatsbosbeheer bekendgemaakt op Boswachtersblog.

konikpaarden
Konikpaarden hebben de Oostvaardersplassen ingeruild voor een natuurgebied in Noord-Spanje (niet de dieren op de foto) | ©Angelique Lagarde/Animals Today

Om het aantal dieren in de Oostvaardersplassen terug te brengen, verhuizen zo’n 180 konikpaarden naar het buitenland. De konikpaarden die afgelopen weekend in Spanje zijn gearriveerd, verblijven voortaan in een natuurgebied in Paleolítico Vivo in de buurt van Atapuerca. Voor vertrek zijn de 11 hengsten en 18 merries nagekeken door een dierenarts van de NVWA, waaruit bleek dat ze in goede conditie verkeren. Daarna zijn ze per familiegroep ingeladen en naar het zuiden vertrokken. Volgens Staatsbosbeheer verliep de reis goed en een dag later waren de dieren op de plek van bestemming. De paarden zijn ook bij aankomst gecontroleerd en konden daarna direct hun nieuwe leefgebied verkennen. Om ze goed te laten wennen is een wagen met hooi meegebracht.

Hun nieuwe thuis, het natuurgebied Paleolitico Vivo, ligt in het noorden van Spanje en is zo’n 1000 hectare groot. Het gebied waar de paarden zijn uitgeladen omvat 175 hectare bos met ondergroei van gras en open plekken heide. Samen met een kudde van 18 Schotse Hooglanders zullen de konikpaarden het gebied begrazen en voor een gevarieerde vegetatie. In het gebied worden al langer grote grazers ingezet, waaronder prezwalskipaarden, heckrunderen, wisenten en ezels. Als er aan het einde van de winter weinig gras is, wordt in de deelgebieden bijgevoerd.

Sylvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer:

“De paarden verhuizen naar natuurgebieden waar de paarden verder in familieverband kunnen leven. In hun nieuwe leefgebieden zullen de paarden met hun begrazing een bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurwaarden en een gevarieerd landschap.”

Naar verwachting zullen de 150 konikpaarden die naar Wit-Rusland gaan begin juni vertrekken. Zowel voor vertrek als na aankomst moeten de paarden een maand in quarantaine. Het natuurreservaat waar ze naar toe worden gebracht heeft een oppervlakte van 87.000 hectare; hier zullen ze samen leven met wisenten, elanden, edelherten en wilde zwijnen.

Naast het aantal konikpaarden wordt ook het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen teruggebracht. Zij worden helaas niet verplaatst, maar sinds 10 december afgeschoten. In totaal krijgen zo’n 1800 edelherten de kogel, op last van Provincie Flevoland. Dierbaar Flevoland en Fauna4Life maakten bezwaar tegen deze maatregel, maar dit mocht helaas niet baten.

Fauna4Life naar rechter voor edelherten Oostvaardersplassen

Bronnen:

©Animals Today Angelique Lagarde