Op een boerderij in Doetinchem (Gelderland) zijn zeven tot tien koeien overleden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het mengen van mest. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag.

mest
Meerdere koeien dood door giftige gassen uit mest | Foto: publiek domein

Toen de boer bezig was met het mixen van de mest merkte hij op dat er iets misging. Hij nam hierna contact op met de brandweer. Na metingen die de brandweer uitvoerde bleken al zeven tot tien van de koeien te zijn overleden aan de vrijgekomen gevaarlijke lucht. In de stal bevonden zich in totaal 35 koeien.

De boer gaf bij Omroep Gelderland aan al meer dan veertig jaar actie te zijn en dit nooit eerder te hebben meegemaakt.

melkkoeien
Foto: Wakker Dier

Vaker ongelukken met mest

Er vinden vaker ongelukken plaats met mest en dat is niet zo gek want in Nederland produceren boeren ruim 70 miljard kilogram aan dit mengsel van verteerde dierlijke uitwerpselen (al of niet vermengd met stro). Runderen zijn de voornaamste leveraars van de dierlijke uitwerpselen.

Bij het mixen komen verschillende soorten gassen vrij. Denk aan waterstofsulfide, waterstofcyanide, ammoniak, methaan en kooldioxide. Door een drijflaag op de mest gaan die gassen nergens heen, maar als er beweging in komt kunnen ongelukken plaatsvinden. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door het inademen van waterstofsulfide. In hogere concentraties kan de ademhaling uitvallen. Daarnaast kan de hartslag onregelmatig worden. In nog hogere concentraties kan het tot de dood leiden. Mestopslagdeskundige Jan Woltinge vermoedt dat de koeien op de verkeerde plek stonden op de Gelderse boerderij.

“Dit was, denk ik, een geval van koeien op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Ongelukken met mengen van mest gebeuren vaker, maar de dieren staan meestal met de koppen bij het het voer.”

Tot slot vormt mest om andere redenen ook een probleem. In Nederland is er een teveel aan deze grondstof, waardoor de bodem, het grondwater en de natuur ermee vervuild raken.

Bronnen:

  • Omroep Gelderland (1, 2)
  • NOS

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer