Klimaatverandering zal vissen, en de dieren die hen eten, meer schade toebrengen dan verwacht blijkt uit een nieuwe studie. Onderzoek laat zien dat in het rif waar koolstofdioxide uit de oceaanbodem sijpelt, vissen de geur van roofdieren minder snel opmerken. Dit maakt hen kwetsbaarder.

desastreus

Onderzoekers publiceerden deze resultaten op de website van Nature Climate Change. Zij onderzochten de natuurlijke koolstofdioxide-openingen in Milne Bay, in het oosten van Papoea-Nieuw-Guinea. Vissen die dicht bij deze luchtgaten leefden “waren aangetrokken tot de geur van roofdieren, onderscheidden geuren van verschillende omgevingen niet en vertoonden stoutmoediger gedrag dan vissen van andere riffen.”

Een gebrek aan natuurlijke angst voor roofdieren kan een groot probleem voor vissen opleveren.

“Wat we ook hebben opgemerkt is dat het gedrag van vissen brutaler werd, dat ze ondernemender waren en dus verder weg zwommen van hun veilige onderkomen. Hierdoor maken ze zichzelf kwetsbaarder voor roofdieren”, zegt Alistair Cheal, een van de auteurs van het onderzoek dat ondersteund werd door het Australian Institute of Marine Science.

En dit komt niet alleen voor bij deze luchtgaten, het is een bedreiging voor de hele oceaan. De opwarming van de aarde kan zorgen dat de oceanen 170% zuurder zijn aan het eind van de eeuw. Dit staat in een rapport dat vorig jaar is uitgekomen.

Terwijl deze studie zich alleen richt op kleine vissen, verwachten de onderzoekers dat vertakkingen van het probleem weerkaatsen op de hele voedselketen.

“Continue blootstelling leidt niet tot een vermindering van het effect van hoge concentraties koolstofdioxide op het gedrag van dieren rondom het rif. Dit kan in de toekomst een ernstig probleem worden voor vispopulaties, zodra verzuring van de oceaan grootschalig wordt als gevolg van de aanhoudende opname van antropogene uitstoot van koolstofdioxide.”

Bron ©PiepVandaag.nl Barbara Schriek