Eindelijk komen er oversteekplaatsen voor otters langs verschillende wegen in Nederland. Het kabinet neemt daarmee het advies van de Hoge Raad over. 21 gevaarlijke knelpunten moeten halverwege 2017 zijn opgelost. Dat heeft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer laten weten.

oversteekplaatsen
Otteroversteekplaats op de Hebriden, Schotland | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in november 2014 dat de Nederlandse Staat actief moet gaan bijdragen aan de bescherming van de otter. De Staat moet 21 bekende verkeersknelpunten aanpakken, zodat zwervende otters er niet worden doodgereden.

In Nederland leven momenteel zo’n honderdtwintig otters. De otter is zeldzaam en wordt bedreigd. Alleen al in 2014 zijn er twintig otters doodgereden.

In mei vorig jaar droeg de rechter de Staat der Nederlanden al op om alle bekende knelpunten voor de otter binnen één jaar op te lossen. In 2013 is een derde van de Nederlandse otterpopulatie doodgereden, waarvan bijna de helft bij die bekende knelpunten.

Omdat verkeersmaatregelen volstrekt onvoldoende werden uitgevoerd en bovendien de geldkraan voor het noodzakelijk genetisch onderzoek naar de nog prille otterpopulatie werd dichtgedraaid, zagen Stichting Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland (SON) zich drie jaar geleden genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

De rechter was overtuigd en gaf de stichtingen gelijk. De Staat werd opgedragen om alles in het werk te stellen de otter voor Nederland te behouden, iets waar Nederland overigens ook nog eens volgens internationale verdragen toe verplicht is. De overheid vroeg echter uitstel aan en ging op het laatste moment in beroep tegen de opgelegde maatregelen. Maar nu heeft het hof, geheel terecht, gedeeltelijk Stichting Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland gelijk gegeven.

De staat moet in ieder geval de urgente knelpunten oplossen, waarbij sommige extra prioriteit hebben. Bij andere mag de staat iets meer tijd nemen helaas. Organisaties IUCN NL, Natuurmonumenten, Stichting Otterstation Nederland, Stichting Vrienden van de Otter, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, KWS Infra, Arfman Faunatechniek, LandschappenNL, Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en Enviu hebben daarnaast afgesproken om er gezamenlijk alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 duizend otters telt.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl