Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat actief moet gaan bijdragen aan de bescherming van de otter. De Staat moet 21 bekende verkeersknelpunten aanpakken, zodat zwervende otters er niet worden doodgereden.

otter
© Yves Adams, Vilda natuurfotografen

In Nederland leven momenteel zo’n honderdtwintig otters. De otter is zeldzaam en wordt bedreigd. Alleen al in 2014 zijn er twintig otters doodgereden.

Zo sneuvelde afgelopen 15 september de laatste otter van het natuurgebied de Groote Wielen op de N355 bij Leeuwarden. De otter was daar nog maar net teruggekeerd en een jaar geleden werden er jongen gesignaleerd. Heel erg jammer en erger nog, geheel onnodig. In mei vorig jaar droeg de rechter de Staat der Nederlanden al op om alle bekende knelpunten voor de otter binnen één jaar op te lossen. Deze plek op de N355 was één van die vele bekende locaties, waar nog steeds otters sneuvelen. Vorig jaar is een derde van de Nederlandse otterpopulatie doodgereden, waarvan bijna de helft bij die bekende knelpunten.

Omdat verkeersmaatregelen volstrekt onvoldoende werden uitgevoerd en bovendien de geldkraan voor het noodzakelijk genetisch onderzoek naar de nog prille otterpopulatie werd dichtgedraaid, zagen Stichting Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland (SON) zich drie jaar geleden genoodzaakt juridische stappen te ondernemen. De standpunten van deze organisaties kwamen overeen met de bevindingen van diverse rapporten van onderzoeksinstituut Alterra. De aanbevelingen waren steeds hetzelfde; zo snel mogelijk de bekende knelpunten oplossen en de populatie genetisch blijven monitoren. De rechter was overtuigd en gaf de stichtingen gelijk. De Staat werd opgedragen om alles in het werk te stellen de otter voor Nederland te behouden, iets waar Nederland overigens ook nog eens volgens internationale verdragen toe verplicht is.

De overheid vroeg echter uitstel aan en ging op het laatste moment in beroep tegen de opgelegde maatregelen. Maar nu heeft het hof, geheel terecht, gedeeltelijk Stichting Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland gelijk gegeven.

De staat moet in ieder geval de urgente knelpunten oplossen, waarbij sommige extra prioriteit hebben. Bij andere mag de staat iets meer tijd nemen helaas.

Organisaties IUCN NL, Natuurmonumenten, Stichting Otterstation Nederland, Stichting Vrienden van de Otter, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, KWS Infra, Arfman Faunatechniek, LandschappenNL, Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en Enviu hebben daarnaast afgesproken om er gezamenlijk alles aan te doen om ervoor te zorgen dat  Nederland in 2020 duizend otters telt. Vandaag ondertekenen zij hiertoe een convenant, dat onderdeel is van de Otter Challenge. In dit project werken de organisaties online en offline samen met Nederlandse natuurliefhebbers, experts, bedrijven, overheden en studenten aan innovatieve oplossingen die de bedreigde otter in Nederland structureel helpen overleven.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl