In 2012 luidden Stichting Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland de noodklok over het duurzaam voortbestaan van de otter in Nederland. Ze schreven toenmalig staatssecretaris Bleker aan met het verzoek, om maatregelen te nemen om het voortbestaan van de otter veilig te stellen.

Otter beter
Otter | Foto: Ken Billington (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Helaas bleven de broodnodige maatregelen uit en hebben Das&Boom en Otterstation Nederland de Staat gedagvaard. De zitting vond plaats op 25 maart 2013 en gisteren was de uitspraak.

Het hof gebiedt de Staat om het onderzoek naar de otterpopulatie voort te zetten en te financieren totdat de otter duurzaam kan voortbestaan in Nederland.

Daarbij moet de Staat alle knelpunten oplossen zoals bijvoorbeeld voor de otter gevaarlijke verkeerssituaties. Knelpunten die nu al bekend zijn moeten binnen een jaar “ottervriendelijk” zijn gemaakt. Voor het in kaart brengen van de overigen knelpunten krijgt de staat een half jaar en daarna een jaar om ook deze “ottervriendelijk” te maken.

Teleurstellend is  het feit dat het hof de Staat niet verplicht heeft het Natte As te herstellen. Met herstel zou in Nederland 14.500 hectare nieuwe, natte natuur als robuuste verbinding worden toegevoegd aan het ecologisch netwerk. Om het leefgebied voor de otter te vergroten is onder meer verbinding van de Overijsselse Weerribben met de Wetlands van Friesland, Groningen en Duitsland belangrijk.

Bron: Das&Boom ©PiepVandaag.nl