De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op het Markermeer in Pampushaven 52 zogenaamde schietfuiken ontdekt. De illegale palingfuiken van elk vijfentwintig meter lang waren aan elkaar vast gemaakt waardoor een rij fuiken van ruim duizend meter ontstond.

Visnet
Foto: FASE13 / Foter / CC BY-NC

Wie de fuiken heeft geplaatst, is nog onbekend. De paling behoort tot de bedreigde diersoorten en valt onder de Flora- en faunawet.

De fuiken zijn in beslag genomen omdat er op de fuiken geen verplichte merktekens stonden en de fuiken daardoor niet traceerbaar zijn naar een vergunninghouder. Op het het plaatsen van illegale palingfuiken staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar.

De waarde van de in beslag genomen fuiken wordt geschat op 15.000 euro. De in de fuiken gevangen vissoorten zijn vrijgelaten.

Bron ©PiepVandaag.nl