Afgelopen zondag was ik te gast bij het nieuwe programma NieuwLicht van de EO, gepresenteerd door Tijs van den Brink, om in debat te gaan over het convenant onverdoofd slachten met de heer Eisenman van de Joodse gemeenschap, en twee voor- en tegenstanders van de onverdoofde slacht via een Skype-verbinding.

onverdoofd slachten
Teken onze petitie tegen onverdoofd slachten | Screenshot video Animals Today

Van essentieel belang voor een goed debat is ofwel een gespreksleider die ook alleen dat is: een gespreksleider, of een gespreksleider die, als hij zich met de inhoud bemoeit, perfect op de hoogte is van deze inhoud, zeker voor een gevoelig onderwerp als dit, waar emoties als feiten en onjuistheden als waarheid worden gepresenteerd.

Tijs bleek helaas in het geheel niet op de hoogte van de feiten rondom het hele scala van de wetenschappelijk bewezen welzijnsaantastingen bij het dier tijdens het hele traject, tot en met het doden door verbloeding toe. Tijdens het ‘debat’ passeerden de al jaren uitgekauwde argumenten weer de revue. Ik zal hieronder ingaan op deze argumenten.

  1. Met een verbod is er geen koosjer of halal vlees meer te verkrijgen en worden de dieren elders geslacht: wat levert dit dan voor welzijnsverbetering op?

Ik ben heel blij dat toen we de kinderarbeid hebben afgeschaft in Nederland mensen zich niet hebben laten leiden door het argument ‘maar hier krijgen de kinderen in ieder geval nog eten en een dak boven hun hoofd’. In andere landen krijgen ze dat misschien niet…

  1. Er is slechts 1 snede noodzakelijk, meer snedes is gewoon niet toegestaan bij de koosjere  slacht.

Dit is feitelijk onjuist. Het is ook praktisch onmogelijk om met 1 haal zonder op en neer gaande bewegingen een hals van een rund van 300 kg door te snijden, laat staan van een stier van 700 kilo. Dit is ook de reden geweest dat de NVWA het onbedwelmd doorzagen van een stierennek niet langer meer heeft geaccepteerd en het onverdoofd slachten van stieren heeft verboden.

  1. Dieren verliezen door de bloeddrukdaling (per) direct hun bewustzijn.

Ook dit argument is feitelijk onjuist. Runderen en ook schapen hebben een ingenieus beschermingsmechanisme. Juist de hersenen zijn erg afhankelijk van O2 (zuurstof) voorziening. Op het moment dat er sprake is van ernstig bloedverlies door het doorsnijden van de halsslagader zorgt dit beschermingsmechanisme in de hersenen ervoor dat bepaalde kleppen zich sluiten waarmee voorkomen wordt dat het bloed vanuit de hersenen wegvloeit. De circulatie en daarmee de O2 voorziening blijft hierdoor in de hersenen (enige tijd) op peil en daarmee blijven de dieren langer bij bewustzijn.

  1. Aantal onbedwelmd geslachte dieren staat in geen verhouding tot de bedwelmd geslachte dieren, waarbij het zo vaak heel erg fout gaat.

Het gaat volgens een schatting van de KnMvD om zo’n 1,2 miljoen dieren die jaarlijks onverdoofd geslacht worden. Ik vind dat een waanzinnige hoeveelheid dieren die onaanvaardbaar en onnodig moeten lijden.

  1. Waarom niet even wachten met het wetsvoorstel totdat het convenant, dat pas nu van kracht is geworden, zijn waarde heeft kunnen bewijzen.

Dit is wel een heel bijzondere move waar Tijs op had moeten doorvragen. Hier worden de zaken volledig omgedraaid. Het is Bleker geweest en de islamitische en Koosjere vertegenwoordigers die het initiatiefwetsvoorstel in 2011 om zeep hebben geholpen, door net op dat moment een konijn uit de hoge hoed te toveren door een convenant in het leven te roepen. Hierdoor kregen politieke partijen die helemaal niets hebben met het leed van dieren een argument in handen om het wetsvoorstel richting de burger af te schieten.

Dat er vervolgens 7 jaar helemaal niets gebeurde is kenmerkend. Op geen enkele manier hebben de partijen ook maar iets gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Niet een beetje niets, maar helemaal niets, terwijl ze daar toch echt ruim de tijd voor hadden. Maar ja, dat hoefden ze ook niet, want het doel – afschieten wetsvoorstel – was bereikt.

Vervolgens krijgen de islamitische en Joodse vertegenwoordigers te horen dat een nieuw wetsvoorstel aanstaande is en jawel, opeens gaat men weer iets doen en wordt het oude convenant opnieuw van stal gehaald om het nu van kracht te laten worden??? Hoezo van kracht, dat zou het al 7 jaar geleden moeten zijn. Dat nu zonder blikken of blozen gewoon gezegd wordt dat er 5 jaar hard is gewerkt aan het tot stand komen ervan om het in de praktijk werkbaar te maken is echt ongelooflijk en wordt door Tijs als zoete koek geslikt. Zo wordt de burger, inclusief de Joodse en islamitische burgers, ernstig misleid.

  1. Tijs heeft bij een slacht mogen kijken in slachthuis Wouters en dat ging heel soepel.

Als het allemaal zo soepel gaat dan had Wouters ook alles moeten laten filmen. Het feit dat hij dat niet toeliet spreekt voor zich: deze slachterij durft niet te laten zien wat hij met de dieren heeft gedaan, op grond waarvan een leek (wat Tijs is) beoordeelt dat het goed ging. om de nietsvermoedende burger maar zand in de ogen te strooien. Een leek kun je alles voorspiegelen en alles kan zo worden georganiseerd dat het inderdaad lijkt of er niets aan de hand is.

Om de een of andere reden wordt het rapport door Piet Vanthemse stelselmatig genegeerd. In mijn komende blog zal ik dit rapport gaan bespreken en uitleggen waarom het convenant onverdoofd slachten helemaal niet kan werken, want het is aangetoond dat geen enkel dier binnen de 50 seconden zijn bewustzijn verliest. Dus laat staan binnen 40 seconden. Er kan dus feitelijk geen enkel dier op grond van het huidige convenant als koosjer de slachterij verlaten, terwijl dat wel gebeurt. Bijzonder dus…

De verklaring van een NVWA dierenarts die op het proces toezicht moet houden spreekt verder voor zich. Niet voor niets hebben de Nederlandse en Europese dierenartsen zich expliciet uitgesproken tegen het onbedwelmd slachten.

De Nederlandse wet zegt dat iedereen voor de wet gelijk is. Daar passen dus geen religieuze uitzonderingen op die tot ernstig dierenleed leiden, want dierenleed toebrengen is bij diezelfde wet verboden. Het algemene verbod op onverdoofd slachten zal dan ook algemeen moeten worden toegepast en zonder uitzondering voor iedereen moeten gelden.

Oh ja, en dan nog kort even de beschuldiging dat ik een antisemiet zou zijn, in een column geuit door een orthodoxe rabbijn. Hij zegt – kort door de bocht – dat je geen bewuste antisemiet hoeft te zijn om toch antisemitisch bezig te zijn. Een grotere onzin heb ik nog nooit gehoord. Samen met heel veel andere mensen, een zeer ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking, ben ik tegen iedere vorm van dierenleed en dierenmishandeling, en dus tegen onverdoofd slachten. Dat staat totaal los van wie het doet of welk geloof die persoon heeft. Voor ons staat het welzijn van een dier boven iedere religie, zonder aanzien des persoons.

onverdoofd slachten
Stop alle vormen van onverdoofd slachten, teken onze petitie | Foto: publiek domein

©AnimalsToday.nl Karen Soeters