Afgelopen week berichtten we dat er op een bedrijf in Hagestein vogelgriep is geconstateerd. Heel verschrikkelijk, want alle 38.000 dieren zijn inmiddels geruimd, zoals men dat noemt.

Kip
Foto: WikiMedia Commons

In maart van dit jaar werd er op een bedrijf in het Limburgse Kelpen-Oler ook vogelgriep ontdekt. De ruiming van de dieren liep daar vreselijk uit de hand. Het ging hier om maar liefst 44.500 kalkoenen, die door vergassing zijn gedood, waarbij van alles misging.

Eerste Kamerlid Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren heeft daarop bij de politie aangifte gedaan wegens ernstige dierenmishandeling:

“Door problemen bij de vergassing van de dieren is hier sprake van ‘massaal en onacceptabel lijden’.”

Koffeman heeft bij de politie in Den Haag aangifte gedaan tegen de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht op de gang van zaken hield, en het ruimingsbedrijf.

Naar aanleiding van het gebeurde afgelopen maart en negatieve signalen die mij bereikten over de gang van zaken in Hagestein besloot ik de boer in Hagestein eens te bellen om te vragen hoe de ruiming volgens hem is verlopen.

Volgens de boer waren er echter geen problemen geweest. Hij gaf aan dat het nooit leuk is en dat de dieren niet hebben geleden. Op mijn vraag of de dieren er iets van gemerkt hebben antwoordde hij heel stellig: NEE.

Wel vond hij dat mensen die er geen verstand van hebben zich laten meeslepen door emotie.

Niet veel later werd ik benaderd door mensen die bij de ruiming zelf aanwezig zijn geweest. Zij bevestigden eerdere geruchten dat de hele operatie alles behalve vlekkeloos is verlopen. Dat is niet alleen heel erg triest maar ook nog eens volstrekt tegenstrijdig met de berichten van Bleker deze week. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij namelijk dat de ruiming goed is verlopen:

“Het proces van bewusteloos maken en doden is goed verlopen en de vooraf vastgestelde parameters voor welzijn zijn gehaald.”

Dat is toch op zijn minst vreemd te noemen. Wordt hier geprobeerd iets in de doofpot te stoppen?

De verontrustende feiten volgens de klokkenluiders:

  • De ruiming is om acht uur ’s ochtends begonnen maar uiteindelijk startte het daadwerkelijk vergassen pas om half negen ’s avonds. Ooggetuigen vertellen dat de dieren gedurende de dag enorm veel stress hadden:

“Je hoorde ze voortdurend enorm tekeer gaan.”

  • Het hoofd crisisbestrijding van de NVWA arriveerde ergens in de middag, wat absoluut ongebruikelijk schijnt te zijn;
  • Normaal gesproken duurt een vergassing een uur of drie, nu heeft het ruim dertien uur geduurd;
  • Het gas zou met veel te dunne slangen in de stal zijn gespoten waardoor het heel lang heeft geduurd;
  • Omdat het vergassen zo lang duurde zou de helft van de dieren reeds overleden zijn door stress en gebrek aan ventilatie (de schuur was immers al in gereedheid gebracht voor de vergassing).

Tot slot zijn er van de ploeg mensen die de klus die dag moesten klaren, ongeveer twintig mensen, zeven naar huis werden gestuurd omdat ze geen griepprik hadden gehad. Dat klinkt toch op zijn minst onprofessioneel! Ik ben echt heel erg benieuwd wat staatssecretaris Bleker hierop te zeggen heeft.