In Parijs eindigt een conferentie waar het IPBES-rapport wordt besproken. Hierin staat te lezen dat van de 8 miljoen diersoorten op aarde er komende decennia 500.000 tot een miljoen zullen uitsterven. Aan het rapport is drie jaar gewerkt door experts uit 50 landen. Het bevestigt dat er onafhankelijk bewijs is voor een versnellende zesde massa-extinctie.

een miljoen
Een miljoen diersoorten sterft uit komende decennia | Foto: publiek domein

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) telt 132 lidstaten. Het rapport, waaraan 150 experts werkten, stelt dat er onafhankelijke bewijzen zijn voor een  ‘snelle, imminente toename van het aantal dieren dat uitsterft’. De zesde uitstervingsgolf is aantoonbaar en vindt plaats onder onze ogen.

Een miljoen diersoorten sterft uit

Van de geschatte 8 miljoen bekende diersoorten op aarde zijn er 5,5 miljoen soorten insect en daarover zijn de berichten steeds somberder, met in Europa een afname tot wel 80 procent sinds 1990, onder meer door het gebruik van insecticiden. Diersoorten sterven volgens het IPBES-rapport vooral uit door destructief landgebruik, zoals land-, bos- en mijnbouw, en door jacht (stroperij) en visserij. Klimaatverandering, vervuiling en invasieve soorten spelen ook een toenemende rol in het verdrijven en verdwijnen van diersoorten uit hun habitat.

Stroperij is een bedreiging voor dieren als olifanten, neushoorns en schubdieren, omdat hoorn, ivoor en schubben veel geld waard zijn op de zwarte markt. Dat geldt ook voor de botten van leeuwen en tijgers.

een miljoen
Het leefgebied van orang-oetans verdwijnt voor de productie van palmolie | Foto: ©Marc Veraart/flickr

De bespreking van het rapport is belangrijk, want met 132 aangesloten regeringen is IPBES het mondiale orgaan dat de toestand van biodiversiteit monitort en opties schetst voor de toekomst gebaseerd op verschillende sociaaleconomische keuzes. Op de website staat:

“De missie van IPBES is om beleid en beslissingen te versterken door middel van wetenschap, voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, langdurig menselijk welzijn en duurzame ontwikkeling.”

Het IPBES-secretariaat wordt gehuisvest door de Duitse regering en bevindt zich op de campus van de Verenigde Naties in Bonn. Ruim duizend wetenschappers en experts wereldwijd hebben op vrijwillige basis bijgedragen aan het werk van IPBES. Ze worden gevraagd door regeringen of organisaties en kunnen bijdragen aan het plannen van klimaatbeleid, natuur- en soortbescherming en meer verantwoord ecologisch denken op de langere termijn.

Een definitief statement over het IPBES-rapport wordt over een aantal dagen verwacht.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel