Het Indiase Ministerie van Milieu heeft een verbod ingesteld op het gebruik van olifanten in circussen. Tevens is het gebruik van alle gewonde, oude en illegale dieren in het circus met onmiddellijke ingang verboden. Eerder al werd ook het gebruik van tijgers en leeuwen in circussen verboden.

Indische olifant - india
Indische olifant, vrouwtje | Foto: Wikimedia Commons

Het Ministerie van Milieu werkt momenteel samen met dierenbeschermingorganisaties om voor opvang voor de dieren te zorgen. Daarna zullen ze in beslag worden genomen.

De Raad voor Dierenwelzijn, het wettelijke adviesorgaan omtrent dierenwelzijn in India, adviseerde eind september, tijdens een overleg naar aanleiding van een onderzoek naar de leefomstandigheden van olifanten en andere circusdieren in Indiase circussen, nog een totaalverbod op circusdieren.

Het onderzoek, dat door medewerkers van PETA India en dierenwelzijnsorganisatie Animal Rahat tussen november 2012 en juli 2013 onder 16 grote circussen is uitgevoerd, toonde aan dat circussen fysiek en psychisch letsel aan olifanten toebrengen en daarnaast ook dierenwelzijnswetten negeren. Ook werden er verschillende incidenten belicht, waarbij olifanten zijn overleden als gevolg van anorexia, uitdroging en infecties.

De Indische olifant is een ondersoort van de Aziatische olifant en wordt met uitsterven bedreigd. In Nederland worden er op dit moment nog 5 Aziatische olifanten in het circus gehouden, die allemaal afkomstig zijn en zo’n 40 jaar geleden naar Europa zijn verscheept. Staatssecretaris Sharon Dijksma kondigde onlangs aan dat het verbod op wilde dieren in circussen in Nederland in het voorjaar van 2014 naar de Kamer wordt gestuurd.

Bron: Wilde Dieren de Tent Uit! ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor