Zes dierenbelangenorganisaties; Comité Dierennoodhulp; Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden; Een DIER Een VRIEND; Stichting Rechten voor al wat leeft, Sophia-Vereeniging en Stichting Dierennood hebben een brief (download hier) gestuurd aan staatssecretaris Van Dam en in cc naar de Tweede Kamer in verband met het verhandelen van in beslag genomen huishonden als K9 werkhond naar het buitenland met toestemming van de RVO. De dierenorganisaties vragen de staatssecretaris om opheldering wat er met herder Rex van Dora Rodic is gebeurt, omdat alles er op wijst dat Rex als werkhond verkocht is naar het buitenland. Tevens verzoeken zij de staatssecretaris om er zorg voor te dragen dat de RVO een ander beleid gaat voeren, door huishonden niet langer in de handen van handelaars te laten vallen, die de honden trainen om ze voor veel geld door te verkopen als werkhonden.

Rex
Foto: Comité Dierennoodhulp

Via diverse bronnen weten de dierenorganisaties dat dit dikwijls gebeurt bij herders die in de opslag terecht komen wegens een bijtincident, mishandeling of verwaarlozing en dat er hondenhandelaars zijn die deze honden uit de opslag opkopen/overnemen om ze te trainen als beveiligingshond en deze voor veel geld te verkopen naar landen als Amerika, Zweden, Zwitserland etc. De gemiddelde aanschafprijs voor een K9 hond ligt in Amerika rond de vierduizend dollar en een volledig getrainde hond levert tussen de achtduizend en twaalfduizend dollar op. Ook uit de mail van Johan Vos (zie brief staatssecretaris) van de afdeling In beslag genomen Goederen blijkt dit. Deze mail gaat over de verkoop van een herder die bij de opslaghouder in Amsterdam, het Dieren Opvangcentrum Amsterdam (DOA), verbleef.

Behalve dat dit geen integer beleid is, is ook het zicht op de uiteindelijke bestemming van de hond op deze manier volledig zoek. Lang niet altijd komen deze honden goed terecht. In veel landen wordt er ook heel anders met honden omgegaan dan hier. Ze nemen het minder nauw met dierenrechten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een hond die door een blessure of ouderdom niet meer kan werken? Voor een huishond kan het een verschrikkelijk leven zijn om slechts als beveiliging te dienen. De meeste honden die bijten doen dit vanuit angst. Ze zijn bang voor andere mensen of honden en daarom zijn ze overgegaan tot bijten. Deze honden bijten dus vanuit nood. Omdat ze niets anders meer kunnen bedenken om onder de dreiging uit te komen. Als werkhond doen ze hetzelfde: ze grommen en blaffen en zullen uiteindelijk bijten om andere mensen of dieren te verjagen. Ze bewaken zo goed een erf of terrein. Maar de hond zelf verkeert in angst, constant. Huishouden zijn gewend te leven in een gezin. Werkhonden zitten vaak in een kennel. Ook staan werkhonden aan heel veel prikkels bloot. Aan massa’s (boze) mensen bijvoorbeeld. Huishonden zijn dat absoluut niet gewend. Omdat er, zeker voor het buitenland, veel geld valt te verdienen aan een hond die speurt, apporteert en bijt, zijn er erg veel kleine bedrijfjes die honden in sneltreinvaart opleiden en vervolgens door verkopen. Die opleiding is een pittige opleiding en het gaat er allesbehalve vriendelijk aan toe. Het tast honden aan in hun welzijn. In het geval van Rex komt daar nog bij dat de rechtzitting over deze hond nog moest komen.

Honden hebben recht op een gelukkig leven en om zich zoveel mogelijk te kunnen gedragen als hond. Ze moeten sociale contacten kunnen hebben met andere honden, want het zijn sociaal levende wezens. Ze moeten delen van de jacht kunnen uitvoeren: rennen, springen, speeltje pakken, ermee schudden of mee terug naar de mand nemen etc. Een werkhond kan dat niet. Hij staat in dienst van de mens totdat hij niet meer nuttig is.

Er zijn best omstandigheden waarin een hond het juist fijn vind om bezig te zijn en samen te werken met een mens. Maar er moeten wel voorwaarden aan zitten waardoor het voor de hond ook echt leuk blijft en dat is bij handelaren en trainers die iedere paar maanden honden verkopen nog maar ernstig de vraag.

Persbericht Dierennoodhulp