In alle 19 regio’s van de noordpool waar ijsberen wonen, neemt het zee-ijs in een snel tempo af. Voor ijsberen een mogelijk levensbedreigend probleem.

zee-ijs
Foto: Wikimedia Commons

Zee-ijs is voor ijsberen van levensbelang voor het jagen, rusten en de voortplanting. Zonder dit ijs zal het aantal ijsberen ook snel afnemen.

Uit een nieuwe studie blijkt dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor ijsberen. Door klimaatverandering stijgen de temperaturen in het noordpoolgebied, waardoor in de lente het ijs eerder begint te smelten en in de herfst het zeewater later begint te bevriezen. Deze studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cryosphere.

Satellietdata tonen aan dat het aantal dagen dat het Noordpoolgebied bedekt is met ijs verminderen met een snelheid van 7-19 dagen per decennium, van 1979 tot 2014. Het onderzoeksteam schrijft:

“Hun afhankelijkheid van zee ijs betekent dat de opwarming van de aarde de grootste bedreiging is voor het voortbestaan van de ijsberen.”

Het totaal aantal ijsberen op aarde wordt geschat op 25.000, volgens het onderzoek. IJsberen brengen het grootste deel van hun tijd door op stukken bevroren oceaanwater, die smelten in de warmere maanden en weer bevriezen in de koudere. Wanneer het ijs smelt, komende dieren aan land en overleven ze op vet dat in hun lichaam is opgeslagen, tot dat de wateren in het noordpoolgebied weer bevriezen. Deze periode wordt de afgelopen jaren steeds maar langer.

Volgens wetenschappers warmt het noordpoolgebied bijna twee keer zo snel op als de rest van de wereld, als gevolg van klimaatverandering, veroorzaakt door het gebruik van onder andere fossiele brandstoffen door mensen. Dit veroorzaakt het zogenaamde broeikaseffect.

Met een toenemende ijsloze periode moeten ijsberen verder zwemmen om aan land te kunnen komen. Vorig jaar maakte de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) bekend dat de dieren halverwege de eeuw met een derde zouden zijn afgenomen.

Op de rode lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten van de IUCN staat de ijsbeer als “kwetsbaar” aangemerkt.

IJsberen hebben het zee-ijs nodig om te jagen, omdat ze niet sneller kunnen zwemmen dan zeehonden, hun favoriete voedsel. Ze wachten in de gaten in het ijs om de zeehonden te overvallen wanneer ze boven komen om adem te halen. Vrouwtjes en mannetjes ijsberen ontmoeten elkaar ook op het ijs, om daar te paren.

Volgens experts zorgt het smelten van het zee-ijs ervoor dat het zeewater niveau omhoog gaat, wat weer bijdraagt aan de opwarming van de aarde. IJs reflecteert de warmte van de zon, terwijl water de warmte opneemt.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor